KAP ***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2022 - 22:40
KAP ***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 12.852.286.938 43.053.134.592
Satışların Maliyeti
15 -12.735.315.409 -42.954.886.560
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
116.971.529 98.248.032
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
40.394.378 28.007.501
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
15 40.394.378 28.007.501
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.394.378 28.007.501
BRÜT KAR (ZARAR)
157.365.907 126.255.533
Genel Yönetim Giderleri
17 -54.109.923 -33.053.839
Pazarlama Giderleri
16 -14.620.071 -15.891.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 70.759.405 46.460.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -43.085.764 -46.336.544
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
116.309.554 77.433.425
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
116.309.554 77.433.425
Finansman Giderleri
19 -16.298.478 -4.794.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
100.011.076 72.639.130
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.615.919 -14.743.759
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -23.428.864 -15.307.623
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 812.945 563.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
77.395.157 57.895.371
DÖNEM KARI (ZARARI)
77.395.157 57.895.371
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
77.395.157 57.895.371
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-103.401.297 12.553.829
Dönem Karı (Zararı)
77.395.157 57.895.371
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.080.250 -3.314.882
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 2.524.643 710.023
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.034.292 4.961.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.641.937 5.472.682
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
392.355 -511.395
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-33.825.860 -24.456.885
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.390.629 922.272
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.819.873 -195.338
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.615.919 14.743.759
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-187.756.945 -47.157.549
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-8.402.265 -26.273.671
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-198.367.415 -23.773.684
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-52.531.026 -660.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-145.836.389 -23.113.452
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.134.766 1.842.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.134.766 1.842.295
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.253.118 61.196.238
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-530.683 -8.675.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36.783.801 69.871.820
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.105.617 -60.148.727
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 100.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.105.617 -160.148.727
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-111.442.038 7.422.940
Ödenen Faiz
-16.298.478 -4.651.267
Alınan Faiz
50.169.471 29.249.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.683.651 -8.645.243
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.444.742 -10.531.237
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-701.859 -290.367
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.890.407 -1.856.207
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
326.949 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.217.356 -1.856.207
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.436.282 -31.523.878
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.130.259.516 3.509.475.741
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.115.384.877 -3.539.619.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.438.357 -1.380.619
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.855.422 -20.826.256
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.855.422 -20.826.256
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
255.677.962 103.639.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 163.822.540 82.813.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 163.839.585 255.740.140
Finansal Yatırımlar
5 139.750.062 128.527.924
Ticari Alacaklar
7 694.520.736 496.153.321
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,21 53.112.739 581.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 641.407.997 495.571.608
Diğer Alacaklar
8 139.921.216 135.948.554
Peşin Ödenmiş Giderler
8.374.900 5.056.291
Diğer Dönen Varlıklar
67.599 13.919
ARA TOPLAM
1.146.474.098 1.021.440.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.146.474.098 1.021.440.149
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 21.207.655 15.927.698
Diğer Alacaklar
8 13.056.242 9.502.426
Maddi Duran Varlıklar
9 11.284.970 10.406.678
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.982.391 4.201.177
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 7.317.778 7.351.952
Peşin Ödenmiş Giderler
1.788.385 1.552.386
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.678.058 4.298.498
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
62.315.479 53.240.815
TOPLAM VARLIKLAR
1.208.789.577 1.074.680.964
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 333.660.016 319.599.158
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,21 2.584.521 3.398.302
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,21 2.584.521 3.398.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 331.075.495 316.200.856
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 118.729.167 59.484.785
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 212.346.328 256.716.071
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
73.089 366.091
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 73.089 366.091
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 73.089 366.091
Ticari Borçlar
7 167.137.616 130.884.498
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,21 7.342.775 7.873.458
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 159.794.841 123.011.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.630.717 1.261.014
Diğer Borçlar
8 17.358.512 24.044.921
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
39.175 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 23.011.265 12.999.856
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.081.466 33.614.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 16.322.768 19.248.344
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 14.758.698 14.366.343
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.535.092 1.363.178
ARA TOPLAM
575.526.948 524.133.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 451.439 518.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 451.439 518.266
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 451.439 518.266
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.160.891 6.620.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.160.891 6.620.725
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.612.330 7.138.991
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
583.139.278 531.272.394
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
625.650.299 543.408.570
Ödenmiş Sermaye
14 200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 3.313.989 3.313.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.703.273 5.856.701
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
14 12.704.046 7.857.474
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.000.773 -2.000.773
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -2.000.773 -2.000.773
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 47.532.217 47.532.217
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 286.705.663 103.651.392
Net Dönem Karı veya Zararı
77.395.157 183.054.271
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
625.650.299 543.408.570
TOPLAM KAYNAKLAR
1.208.789.577 1.074.680.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 3.313.989 1.289.665 -768.179 28.399.997 50.471.693 176.104.798 358.811.963 358.811.963
Transferler
2.833.283 18.988.320 154.283.195 -176.104.798 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.146.208 57.895.371 63.041.579 63.041.579
Dönem Karı (Zararı)
57.895.371 57.895.371 57.895.371
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.146.208 5.146.208 5.146.208
Kar Payları
-100.959.596 -100.959.596 -100.959.596
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 3.313.989 9.269.156 -768.179 47.388.317 103.795.292 57.895.371 320.893.946 320.893.946
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 3.313.989 7.857.474 -2.000.773 47.532.217 103.651.392 183.054.271 543.408.570 543.408.570
Transferler
183.054.271 -183.054.271 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.846.572 77.395.157 82.241.729 82.241.729
Dönem Karı (Zararı)
77.395.157 77.395.157 77.395.157
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.846.572 4.846.572 4.846.572
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 3.313.989 12.704.046 -2.000.773 47.532.217 286.705.663 77.395.157 625.650.299 625.650.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
77.395.157 57.895.371
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.846.572 5.146.208
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
5.279.957 5.417.061
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-433.385 -270.853
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.846.572 5.146.208
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.241.729 63.041.579
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
82.241.729 63.041.579http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024552


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: 0,00% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5811 Değişim: 0,26%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,6243
Açılış: 15,5411
16,3213 Değişim: 0,50%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,3739
Açılış: 16,2402
915,17 Değişim: 0,46%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 918,07
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.