KAP ***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2020 - 20:52
KAP ***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 124.464.519.742 77.699.674.920 30.185.562.962 35.000.228.658
Satışların Maliyeti
16 -124.396.586.604 -77.655.159.240 -30.156.416.187 -34.984.343.826
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.933.138 44.515.680 29.146.775 15.884.832
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
218.732.647 117.444.606 83.115.866 46.764.511
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
16 218.732.647 117.444.606 83.115.866 46.764.511
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
218.732.647 117.444.606 83.115.866 46.764.511
BRÜT KAR (ZARAR)
286.665.785 161.960.286 112.262.641 62.649.343
Genel Yönetim Giderleri
17 -85.263.427 -64.853.356 -32.347.908 -22.887.240
Pazarlama Giderleri
17 -28.965.221 -14.545.330 -12.133.249 -4.996.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 73.469.918 78.237.206 21.057.995 14.046.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -63.279.298 -54.537.767 -14.945.692 -15.291.690
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
182.627.757 106.261.039 73.893.787 33.520.414
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
182.627.757 106.261.039 73.893.787 33.520.414
Finansman Giderleri
20 -8.297.674 -33.330.501 -1.360.811 -4.829.318
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
174.330.083 72.930.538 72.532.976 28.691.096
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-38.683.034 -16.323.557 -16.294.334 -6.179.254
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-40.357.313 -15.938.226 -17.668.311 -6.454.184
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.674.279 -385.331 1.373.977 274.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
135.647.049 56.606.981 56.238.642 22.511.842
DÖNEM KARI (ZARARI)
135.647.049 56.606.981 56.238.642 22.511.842
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.315 331 1.298 421
Ana Ortaklık Payları
135.643.734 56.606.650 56.237.344 22.511.421
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-299.835.750 20.164.231
Dönem Karı (Zararı)
135.647.049 56.606.981
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.762.544 13.729.728
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 - 10 1.632.424 1.326.120
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.693.312 5.292.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.568.474 5.839.451
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.124.838 -547.30