KAP ***FNY*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.07.2018 - 16:37
KAP ***FNY*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***FNY*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.440.081.080 2.136.980.564 820.214.059 780.830.120
Satışların Maliyeti
15 -3.436.217.185 -2.134.799.847 -817.729.525 -781.091.526
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.863.895 2.180.717 2.484.534 -261.406
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 63.232.925 42.113.210 29.299.759 23.280.583
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
63.232.925 42.113.210 29.299.759 23.280.583
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
63.232.925 42.113.210 29.299.759 23.280.583
BRÜT KAR (ZARAR)
67.096.820 44.293.927 31.784.293 23.019.177
Genel Yönetim Giderleri
16 -36.022.287 -34.888.569 -17.522.732 -17.447.215
Pazarlama Giderleri
16 -7.219.267 -4.820.822 -4.208.663 -2.416.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 24.065.901 18.525.935 13.139.569 10.754.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -16.318.484 -10.176.442 -7.206.999 -5.901.622
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.602.683 12.934.029 15.985.468 8.008.133
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.602.683 12.934.029 15.985.468 8.008.133
Finansman Giderleri
19 -5.550.536 -78.087 -4.666.884 -58.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.052.147 12.855.942 11.318.584 7.949.138
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.781.489 -2.585.386 -2.424.878 -1.496.378
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.877.869 -1.980.070 -2.186.922 -1.467.707
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
96.380 -605.316 -237.956 -28.671
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.270.658 10.270.556 8.893.706 6.452.760
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.270.658 10.270.556 8.893.706 6.452.760
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-313 -265 -162 -207
Ana Ortaklık Payları
20.270.971 10.270.821 8.893.868 6.452.967
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -455.012 14.308.738 29.138.666 36.466.385 132.772.766 6.152 132.778.918
Transferler
2.112.213 34.354.172 -36.466.385 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.270.821 10.270.821 -265 10.270.556
Dönem Karı (Zararı)
10.270.821 10.270.821 -265 10.270.556
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Kar Payları
-3.760.000 -3.760.000 -3.760.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -455.012 16.420.951 59.732.838 10.270.821 139.283.587 5.887 139.289.474
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -424.166 0 16.420.951 59.732.838 25.280.408 154.324.020 5.980 154.330.000
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 1.282.878 0 0 0 1.282.878 0 1.282.878
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
50.000.000 3.313.989 -424.166 1.282.878 16.420.951 59.732.838 25.280.408 155.606.898 5.980 155.612.878
Transferler
3.376.604 21.903.804 -25.280.408 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.270.971 20.270.971 -313 20.270.658
Dönem Karı (Zararı)
20.270.971 20.270.971 -313 20.270.658
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar Payları
-22.300.000 -22.300.000 -22.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -424.166 1.282.878 19.797.555 59.336.642 20.270.971 153.577.869 5.667 153.583.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
121.212.163 -14.718.005
Dönem Karı (Zararı)
20.270.658 10.270.556
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.329.756 -9.700.336
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 675.621 49.611
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.945.585 -1.333.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.177.778 2.850.022
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-232.193 -4.183.201
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-20.365.999 -10.950.329
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
633.548 -41.395
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
633.548 -41.395
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.781.489 2.585.386
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -10.430
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -10.430
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
142.980.688 -7.361.701
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
19.693.210 -41.366.269
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.318.571 -49.483.616
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-818.582 -238.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.499.989 -49.245.185
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.114.481 5.230.530
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.247 -15.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.089.234 5.246.265
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.912.911 16.701.427
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-59.673 -40.278
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.853.238 16.741.705
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
168.633.441 61.556.227
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
152.921.590 -6.791.481
Ödenen Temettüler
-22.102.000 -3.760.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.342.665 -2.134.108
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.459.988 -2.865.767
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.195.226 833.351
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-401.246 -182.283
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.387
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-401.246 -190.670
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.813.267 10.864.130
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -4.723.514 -78.087
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-4.723.514 -78.087
Alınan Faiz
20.536.781 10.942.217
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
136.624.184 -4.036.158
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
136.624.184 -4.036.158
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.963.760 44.492.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 160.587.944 40.456.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.270.658 10.270.556 8.893.706 6.452.760
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.270.658 10.270.556 8.893.706 6.452.760
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-313 -265 -162 -207
Ana Ortaklık Payları
20.270.971 10.270.821 8.893.868 6.452.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 160.830.795 24.377.392
Finansal Yatırımlar
4 96.261.162 114.665.070
Ticari Alacaklar
6 339.450.710 329.132.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 1.353.851 535.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
338.096.859 328.596.870
Diğer Alacaklar
7 14.184.685 14.615.595
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 59.000 33.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.125.685 14.581.842
Türev Araçlar
68.245
Peşin Ödenmiş Giderler
2.079.747 264.753
Diğer Dönen Varlıklar
47.420 43.548
ARA TOPLAM
612.922.764 483.098.497
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
612.922.764 483.098.497
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 2.230.701 1.481.072
Maddi Duran Varlıklar
9 1.609.151 1.532.629
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.973.733 2.324.630
Peşin Ödenmiş Giderler
1.320.998 2.344.102
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.040.667 2.018.952
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.175.250 9.701.385
TOPLAM VARLIKLAR
622.098.014 492.799.882
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 304.519.022 140.870.695
Ticari Borçlar
6 145.617.676 179.530.587
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 558.350 618.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
145.059.326 178.912.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
718.638 595.620
Diğer Borçlar
7 2.951.035 2.423.573
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.951.035 2.423.573
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.616.684 1.993.848
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.324.846 8.597.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.807.437 6.249.150
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.517.409 2.348.641
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.494.414 610.723
ARA TOPLAM
464.242.315 334.622.837
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
464.242.315 334.622.837
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.272.163 3.847.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.272.163 3.847.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.272.163 3.847.045
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
468.514.478 338.469.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
153.577.869 154.324.020
Ödenmiş Sermaye
14 50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 3.313.989 3.313.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-424.166 -424.166
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-424.166 -424.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.282.878 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.282.878 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 19.797.555 16.420.951
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 59.336.642 59.732.838
Net Dönem Karı veya Zararı
20.270.971 25.280.408
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.667 5.980
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
153.583.536 154.330.000
TOPLAM KAYNAKLAR
622.098.014 492.799.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697872


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.509 Değişim: 1,09% Hacim : 21.084 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.501 26.10.2021 Yüksek 1.513
Açılış: 1.501
9,5235 Değişim: -0,13%
Düşük 9,5215 27.10.2021 Yüksek 9,5482
Açılış: 9,5357
11,0660 Değişim: -0,01%
Düşük 11,0486 27.10.2021 Yüksek 11,0857
Açılış: 11,067
549,52 Değişim: -0,08%
Düşük 549,27 27.10.2021 Yüksek 550,24
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.