KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2022 - 18:48
KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -704.340 11.602.980 2.924.317 31.540.181 59.641.001 0 59.641.001
Transferler
-1.720.050 33.260.231 -31.540.181 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-252.445 30.530.047 30.277.602 30.277.602
Kar Payları
-32.623.773 -32.623.773 0 -32.623.773
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -956.785 9.882.930 3.560.775 30.530.047 57.294.830 57.294.830
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -956.785 9.882.930 3.560.775 30.530.047 57.294.830 57.294.830
Transferler
-122.093 30.652.140 -30.530.047 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-690.079 66.685.578 65.995.499 65.995.499
Kar Payları
-30.104.964 -30.104.964 -30.104.964
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.646.864 9.760.837 4.107.951 66.685.578 93.185.365 93.185.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.244.279 28.905.050
Dönem Karı (Zararı)
66.685.578 30.530.047
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.173.107 10.072.474
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.779.633 1.548.686
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.439.268 315.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 897.217 187.837
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
542.051 127.209
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
254.707 174.452
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -45.884 -29.267
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 300.591 203.719
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 12.699.499 8.034.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.868.970 -3.712.120
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -18.003.723 -1.111.077
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 55.125 7.747
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -6.091.712 -5.342.915
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -4.322.157 -419.659
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 5.563.071 2.727.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 186.096 159.331
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.255.670 266.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -1.693.092 230.300
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 437.422 36.555
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
58.989.715 36.890.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -404.628 -439.295
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.340.808 -7.546.056
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.608.590 -149.648
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -9.608.590 -149.648
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.678.555 -33.034.600
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-619.475 -440.094
Ödenen Temettüler
14 -30.104.964 -32.623.773
Alınan Faiz
19 45.884 29.267
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.957.134 -4.279.198
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.957.134 -4.279.198
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 35.752.664 40.031.862
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 39.709.798 35.752.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 39.709.798 35.752.664
Ticari Alacaklar
27.269.775 9.266.052
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 27.206.270 9.258.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 63.505 7.764
Diğer Alacaklar
33.593 88.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 33.593 88.602
Stoklar
7 16.954.278 10.862.566
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.339.853 1.017.696
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.898.662 205.570
ARA TOPLAM
91.205.959 57.193.150
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.205.959 57.193.150
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.435 3.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.435 3.551
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.459.441 1.630.179
Maddi Duran Varlıklar
10 19.408.163 10.874.949
Kullanım Hakkı Varlıkları
451.439 984.957
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.142.333 516.323
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.464.811 14.009.959
TOPLAM VARLIKLAR
113.670.770 71.203.109
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
816.722 499.226
Ticari Borçlar
13.017.907 7.454.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 6.427.237 3.772.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.590.670 3.682.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 621.984 435.888
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.339.618 2.527.437
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.445.524 325.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 776.716 53.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 668.808 272.396
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 405.532 255.962
ARA TOPLAM
17.647.287 11.498.929
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.647.287 11.498.929
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.259 486.949
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.809.859 1.922.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.809.859 1.922.401
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.838.118 2.409.350
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.485.405 13.908.279
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
93.185.365 57.294.830
Ödenmiş Sermaye
14 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
14 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.646.864 -956.785
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.646.864 -956.785
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.646.864 -956.785
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 9.760.837 9.882.930
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.107.951 3.560.775
Net Dönem Karı veya Zararı
66.685.578 30.530.047
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
93.185.365 57.294.830
TOPLAM KAYNAKLAR
113.670.770 71.203.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 187.871.806 87.193.556
Satışların Maliyeti
15 -134.949.532 -60.514.251
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.922.274 26.679.305
BRÜT KAR (ZARAR)
52.922.274 26.679.305
Genel Yönetim Giderleri
16 -5.530.978 -3.243.813
Pazarlama Giderleri
16 -3.028.715 -1.303.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 16.801.136 3.872.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -4.032.756 -279.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.130.961 25.725.450
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 4.761.052 5.142.407
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 0 -109
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
61.892.013 30.867.748
Finansman Gelirleri
19 21.100.778 11.070.712
Finansman Giderleri
20 -3.607.714 -3.374.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
79.385.077 38.564.337
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.699.499 -8.034.290
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -13.152.989 -8.213.690
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 453.490 179.400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
66.685.578 30.530.047
DÖNEM KARI (ZARARI)
66.685.578 30.530.047
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
66.685.578 30.530.047
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanc 0,04670000 0,02140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-690.079 -252.445
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -862.599 -323.648
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
172.520 71.203
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 172.520 71.203
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-690.079 -252.445
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.995.499 30.277.602
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
65.995.499 30.277.602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002881


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: -0,54% Hacim : 31.992 Mio.TL Son veri saati : 17:41
Düşük 2.374 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8916 Değişim: 0,31%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,7846 Değişim: -0,31%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
938,88 Değişim: -0,17%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.