KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2021 - 18:12
KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -704.340 11.602.980 2.924.317 31.540.181 59.641.001 59.641.001
Transferler
14 -1.720.050 33.260.231 -31.540.181 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-809.573 20.394.531 19.584.958 19.584.958
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-809.573 20.394.531 19.584.958 19.584.958
Kar Payları
14 -32.623.771 -32.623.771 -32.623.771
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.513.913 9.882.930 3.560.777 20.394.531 46.602.188 46.602.188
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -956.785 9.882.930 3.560.775 30.530.047 57.294.830 57.294.830
Transferler
14 -122.093 30.652.140 -30.530.047 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-461.815 33.486.654 33.024.839 33.024.839
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-461.815 33.486.654 33.024.839 33.024.839
Kar Payları
14 -30.104.964 -30.104.964 -30.104.964
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.418.600 9.760.837 4.107.951 33.486.654 60.214.705 60.214.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nak1
Dönem Karı (Zararı)
33.486.655 20.394.531
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.402.759 6.465.384
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.451.006 1.125.227
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.063.093 137.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
311.770 381.391
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.751.323 -244.002
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
262.389 19.078
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -35.150 23.467
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 297.539 -4.389
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 10.626.271 5.183.690
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.329.889 -26.926
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -857.632 3.538.152
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.058 96.349
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.120.263 -4.501.087
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -5.191.074 259.953
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4,5 -2.646.895 -640.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 12.060 132.703
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-714.553 1.087.825
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -567.100 -934.378
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -147.453 2.022.203
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.559.525 26.832.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 0 -439.295
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.056.305 -3.017.723
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-167.628 -41.144
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-167.628 -41.144
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -167.628 -41.144
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.490.007 -33.173.393
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-420.193 -521.766
Ödenen Temettüler
-30.104.964 -32.623.771
Alınan Faiz
35.150 -27.856
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.154.415 -9.838.566
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.154.415 -9.838.566
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 35.752.664 40.031.862
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 33.598.249 30.193.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 33.598.249 35.752.664
Ticari Alacaklar
10.123.684 9.266.052
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9.411.948 9.258.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 711.736 7.764
Diğer Alacaklar
140.659 88.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 140.659 88.602
Stoklar
7 9.742.303 10.862.566
Peşin Ödenmiş Giderler
8 393.815 1.017.696
Diğer Dönen Varlıklar
13 772.668 205.570
ARA TOPLAM
54.771.378 57.193.150
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.771.378 57.193.150
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.551 3.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.551 3.551
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.502.037 1.630.179
Maddi Duran Varlıklar
10 10.130.112 10.874.949
Kullanım Hakkı Varlıkları
574.559 984.957
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.814.954 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.424.980 516.323
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.450.193 14.009.959
TOPLAM VARLIKLAR
74.221.571 71.203.109
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
586.819 499.226
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
586.819 499.226
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
586.819 499.226
Ticari Borçlar
4.807.941 7.454.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.316.958 3.772.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.490.983 3.682.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 447.948 435.888
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 2.852.122 2.527.437
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.052.195 325.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 174.115 53.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.878.080 272.396
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 132.379 255.962
ARA TOPLAM
10.879.404 11.498.929
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.879.404 11.498.929
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
124.226 486.949
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
124.226 486.949
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
124.226 486.949
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.003.236 1.922.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 3.003.236 1.922.401
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.127.462 2.409.350
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.006.866 13.908.279
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.214.705 57.294.830
Ödenmiş Sermaye
14 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
14 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.418.600 -956.785
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.418.600 -956.785
Tanımlanmış Fayda Planları Yeni 74.221.571 71.203.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 129.469.801 47.300.431 41.538.520 14.242.888
Satışların Maliyeti
15 -91.871.303 -33.495.438 -30.600.502 -9.617.373
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.598.498 13.804.993 10.938.018 4.625.515
BRÜT KAR (ZARAR)
37.598.498 13.804.993 10.938.018 4.625.515
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.603.705 -2.039.658 -1.319.037 -807.831
Pazarlama Giderleri
16 -2.073.461 -643.102 -585.480 -256.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 5.985.621 3.145.408 1.596.403 921.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.086.715 -1.052.337 281.030 -172.143
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.820.238 13.215.304 10.910.934 4.309.991
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 3.450.672 3.657.896 980.274 1.309.100
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 0 -109 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.270.910 16.873.091 11.891.208 5.619.091
Finansman Gelirleri
19 6.597.078 9.301.990 1.480.004 4.543.936
Finansman Giderleri
20 -2.755.063 -596.860 -1.767.516 -1.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.112.925 25.578.221 11.603.696 10.161.524
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.626.271 -5.183.690 -3.134.529 -2.233.392
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -11.380.990 -5.686.068 -2.851.413 -2.668.481
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 754.719 502.378 -283.116 435.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.486.654 20.394.531 8.469.167 7.928.132
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.486.654 20.394.531 8.469.167 7.928.132
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.486.654 20.394.531 8.469.167 7.928.132
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 0,02300000 0,01400000 0,00600000 0,00600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-461.815 -809.573 128.024 -85.726
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -615.753 -1.011.967 170.699 -107.158
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
153.938 202.394 -42.675 21.432
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 153.938 202.394 -42.675 21.432
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-461.815 -809.573 128.024 -85.726
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.024.839 19.584.958 8.597.191 7.842.406
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.024.839 19.584.958 8.597.191 7.842.406http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972039


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.906 Değişim: 1,39% Hacim : 17.668 Mio.TL Son veri saati : 14:07
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.913
Açılış: 1.897
13,7674 Değişim: 0,76%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5869 Değişim: 0,50%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
782,03 Değişim: 0,38%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 789,82
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.