KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2021 - 18:43
KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -704.340 11.602.980 2.924.317 31.540.181 59.641.001 0 59.641.001
Transferler
0 0 0 -1.720.050 33.260.231 -31.540.181 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -723.847 0 12.466.399 11.742.552 0 11.742.552
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-723.847 12.466.399 11.742.552 0 11.742.552
Kar Payları
0 0 0 0 -32.623.771 0 32.623.771 0 32.623.771
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.428.187 9.882.930 3.560.777 12.466.399 38.759.782 0 38.759.782
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -956.785 9.882.930 3.560.775 30.530.047 57.294.830 0 57.294.830
Transferler
0 0 0 -122.093 30.652.140 -30.530.047 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -589.839 0 25.017.486 24.427.647 0 24.427.647
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-589.839 25.017.486 24.427.647 0 24.427.647
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 -30.104.964 0 -30.104.964 0 -30.104.964
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.546.624 9.760.837 4.107.951 25.017.486 51.617.513 0 51.617.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.496.641 13.812.878
Dönem Karı (Zararı)
25.017.486 12.466.399
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.470.272 4.717.794
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.080.899 1.057.898
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.721.206 724.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 442.261 306.208
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.278.945 418.713
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
176.425 -15.323
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.105 -19.506
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 200.530 4.183
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 7.491.742 2.950.298
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.393.761 632.960
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.036.142 2.971.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-399.000 66.176
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.467.686 280.883
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-849.452 82.409
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-941.700 -4.173.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
35.826 -28.344
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-735.607 1.433.929
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-568.667 32.838
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-166.940 1.401.091
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.093.997 17.817.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 0 -439.295
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.597.356 -3.564.980
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.436 -3.914
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.436 -3.914
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -6.436 -3.914
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.352.376 -32.840.344
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-271.517 -231.896
Ödenen Temettüler
14 -30.104.964 -32.623.771
Ödenen Faiz
0 -4.183
Alınan Faiz
24.105 19.506
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.862.171 -19.031.380
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.862.171 -19.031.380
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 35.752.664 40.031.862
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 27.890.493 21.000.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 27.890.493 35.752.664
Ticari Alacaklar
12.302.194 9.266.052
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 12.302.194 9.258.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 7.764
Diğer Alacaklar
480.231 88.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 480.231 88.602
Stoklar
7 12.330.252 10.862.566
Peşin Ödenmiş Giderler
8 598.533 1.017.696
Diğer Dönen Varlıklar
13 774.237 205.570
ARA TOPLAM
54.375.940 57.193.150
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.375.940 57.193.150
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 10.922 3.551
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.544.633 1.630.179
Maddi Duran Varlıklar
10 10.173.311 10.874.949
Kullanım Hakkı Varlıkları
697.678 984.957
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.268.614 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.750.771 516.323
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.445.929 14.009.959
TOPLAM VARLIKLAR
69.821.869 71.203.109
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
581.987 499.226
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
581.987 499.226
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
581.987 499.226
Ticari Borçlar
6.513.136 7.454.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 3.976.682 3.772.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.536.454 3.682.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 471.714 435.888
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 5.459.658 2.527.437
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.773.920 325.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 368.219 53.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.405.701 272.396
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 123.166 255.962
ARA TOPLAM
14.923.581 11.498.929
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.923.581 11.498.929
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
261.867 486.949
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
261.867 486.949
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
261.867 486.949
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.018.908 1.922.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 3.018.908 1.922.401
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.280.775 2.409.350
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.204.356 13.908.279
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.617.513 57.294.830
Ödenmiş Sermaye
14 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
14 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.546.624 -956.785
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.546.624 -956.785
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.546.624 -956.785
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 9.760.837 9.882.930
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.107.951 3.560.775
Net Dönem Karı veya Zararı
25.017.486 30.530.047
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.617.513 57.294.830
TOPLAM KAYNAKLAR
69.821.869 71.203.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 87.931.281 33.057.543 49.444.508 8.802.326
Satışların Maliyeti
15 -61.270.801 -23.878.065 -33.802.757 -7.230.681
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.660.480 9.179.478 15.641.751 1.571.645
BRÜT KAR (ZARAR)
26.660.480 9.179.478 15.641.751 1.571.645
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.284.668 -1.231.827 -1.401.734 -379.302
Pazarlama Giderleri
16 -1.487.981 -386.303 -783.839 -44.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 4.389.218 2.224.159 1.375.622 783.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.367.745 -880.194 -387.120 -81.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.909.304 8.905.313 14.444.680 1.849.897
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 2.470.398 2.348.796 1.146.372 1.230.137
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 0 -109 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.379.702 11.254.000 15.591.052 3.080.034
Finansman Gelirleri
19 5.117.074 4.758.054 1.638.424 1.343.016
Finansman Giderleri
20 -987.548 -595.357 -74.824 -118.677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.509.228 15.416.697 17.154.652 4.304.373
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.491.742 -2.950.298 -4.778.620 -494.615
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -8.529.577 -3.017.587 -5.027.128 -476.183
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.037.835 67.289 248.508 -18.432
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.017.486 12.466.399 12.376.032 3.809.758
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.017.486 12.466.399 12.376.032 3.809.758
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.017.486 12.466.399 12.376.032 3.809.758
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-589.839 -723.847 1.062.860 34.068
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -786.452 -904.809 211.417 42.585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
196.613 180.962 851.443 -8.517
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 196.613 180.962 851.443 -8.517
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-589.839 -723.847 1.062.860 34.068
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.427.647 11.742.552 13.438.892 3.843.826
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.427.647 11.742.552 13.438.892 3.843.826http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954558


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: -0,47% Hacim : 12.001 Mio.TL Son veri saati : 15:03
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7390 Değişim: 1,01%
Düşük 8,6232 23.09.2021 Yüksek 8,8021
Açılış: 8,6519
10,2592 Değişim: 1,43%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,3360
Açılış: 10,1144
498,45 Değişim: 1,33%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 502,14
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.