KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.02.2021 - 19:05
KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -710.344 8.903.623 2.329.507 31.001.580 55.802.229 0 55.802.229
Transferler
0 0 0 2.699.357 28.302.223 -31.001.580 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 6.004 0 0 31.540.181 31.546.185 0 31.546.185
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.004 0 31.540.181 31.546.185 0 31.546.185
Kar Payları
0 0 0 0 -27.707.413 -27.707.413 0 -27.707.413
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -704.340 11.602.980 2.924.317 31.540.181 59.641.001 59.641.001
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -704.340 11.602.980 2.924.317 31.540.181 59.641.001 59.641.001
Transferler
0 0 0 -1.720.050 33.260.231 -31.540.181 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -252.445 0 0 30.530.047 30.277.602 30.277.602
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -252.445 0 0 30.530.047 30.277.602 30.277.602
Kar Payları
0 0 0 0 -32.623.773 0 -32.623.773 -32.623.773
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -956.785 9.882.930 3.560.775 30.530.047 57.294.830 57.294.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.905.050 36.450.180
Dönem Karı (Zararı)
30.530.047 31.540.181
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.072.474 9.902.325
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.548.686 1.514.962
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
315.046 357.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 187.837 347.590
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
127.209 9.490
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
174.452 -70.954
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -29.267 -306.893
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 203.719 235.939
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 8.034.290 8.554.367
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -453.130
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 -453.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.712.120 1.655.773
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.111.077 -403.533
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 7.747 -9.475
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -5.342.915 -353.765
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -419.659 -249.989
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.727.598 1.875.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 159.331 16.984
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
266.855 779.807
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 230.300 141.925
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 36.555 637.882
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.890.401 43.098.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -439.295 -84.746
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.546.056 -6.563.353
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-149.648 -2.917.976
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 569.890
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 569.890
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-149.648 -3.606.221
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -149.648 -3.606.221
Alınan Faiz
18 0 118.355
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.034.600 -28.230.741
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-440.094 -688.737
Ödenen Temettüler
14 -32.623.773 -27.707.413
Ödenen Faiz
0 -23.129
Alınan Faiz
19 29.267 188.538
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.279.198 5.301.463
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.279.198 5.301.463
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.031.862 34.730.399
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 35.752.664 40.031.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 35.752.664 40.031.862
Ticari Alacaklar
9.266.052 8.154.975
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9.258.288 8.154.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.764 0
Diğer Alacaklar
88.602 96.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 88.602 96.349
Stoklar
7 10.862.566 5.519.651
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.017.696 598.037
Diğer Dönen Varlıklar
13 205.570 435.870
ARA TOPLAM
57.193.150 54.836.744
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.193.150 54.836.744
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.551 3.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.551 3.551
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.630.179 1.796.951
Maddi Duran Varlıklar
10 10.874.949 12.066.175
Kullanım Hakkı Varlıkları
984.957 695.687
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 516.323 265.720
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.009.959 14.828.084
TOPLAM VARLIKLAR
71.203.109 69.664.828
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
499.226 813.474
Ticari Borçlar
7.454.836 4.727.238
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 3.772.023 1.514.011
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.682.813 3.213.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 435.888 276.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 2.527.437 1.862.777
Kısa Vadeli Karşılıklar
325.580 427.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 53.184 2.988
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 272.396 424.698
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 255.962 219.407
ARA TOPLAM
11.498.929 8.327.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.498.929 8.327.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
486.949 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.922.401 1.696.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.922.401 1.696.688
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.409.350 1.696.688
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.908.279 10.023.827
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
57.294.830 59.641.001
Ödenmiş Sermaye
14 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
14 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-956.785 -704.340
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-956.785 -704.340
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-956.785 -704.340
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 9.882.930 11.602.980
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.560.775 2.924.317
Net Dönem Karı veya Zararı
30.530.047 31.540.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.294.830 59.641.001
TOPLAM KAYNAKLAR
71.203.109 69.664.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 87.193.556 114.828.282
Satışların Maliyeti
15 -60.514.251 -82.303.027
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.679.305 32.525.255
BRÜT KAR (ZARAR)
26.679.305 32.525.255
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.243.813 -2.958.121
Pazarlama Giderleri
16 -1.303.457 -1.906.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 3.872.429 5.355.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -279.014 -894.921
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.725.450 32.121.625
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 5.142.407 5.131.679
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -109 -629.076
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.867.748 36.624.228
Finansman Gelirleri
19 11.070.712 6.949.539
Finansman Giderleri
20 -3.374.123 -3.479.219
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.564.337 40.094.548
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.034.290 -8.554.367
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -8.213.690 -8.443.359
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 179.400 -111.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.530.047 31.540.181
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.530.047 31.540.181
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.530.047 31.540.181
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 0,02140000 0,02210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-252.445 6.004
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -323.648 7.698
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
71.203 -1.694
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 71.203 -1.694
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-252.445 6.004
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.277.602 31.546.185
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.277.602 31.546.185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907537


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.