KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2020 - 18:27
KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -710.344 8.903.623 2.329.507 31.001.580 55.802.229 0 55.802.229
Transferler
0 0 0 2.699.357 28.302.223 -31.001.580 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -254.601 0 0 16.360.935 16.106.334 0 16.106.334
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -254.601 0 0 16.360.935 16.106.334 16.106.334
Kar Payları
12 0 0 0 0 -27.707.413 0 -27.707.413 -27.707.413
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -964.945 11.602.980 2.924.317 16.360.935 44.201.150 0 44.201.150
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -704.340 11.602.980 2.924.317 31.540.181 59.641.001 0 59.641.001
Transferler
0 0 0 -1.720.050 33.260.231 -31.540.181 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -723.847 0 0 12.466.399 11.742.552 11.742.552
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -723.847 0 0 12.466.399 11.742.552 11.742.552
Kar Payları
12 0 0 0 0 -32.623.771 0 -32.623.771 -32.623.771
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.428.187 9.882.930 3.560.777 12.466.399 38.759.782 0 38.759.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.812.878 16.261.273
Dönem Karı (Zararı)
12.466.399 16.360.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.717.794 5.733.600
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.057.898 887.537
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
724.921 859.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
306.208 281.846
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
418.713 578.050
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.323 -205.649
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -19.506 -212.400
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.183 6.751
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.950.298 4.642.658
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -450.842
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -450.842
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
632.960 -3.058.062
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 2.971.022 -110.287
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
66.176 -33.403
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 280.883 -1.811.299
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
82.409 117.372
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.173.115 -1.070.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -28.344 85.708
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.433.929 -235.629
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 32.838 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11 1.401.091 -235.629
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.817.153 19.036.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -439.295 -53.748
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.564.980 -2.721.452
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.914 -99.401
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.101.541
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 1.101.541
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.914 -1.281.586
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.914 -1.281.586
Alınan Faiz
18 0 80.644
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.840.344 -27.783.592
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-231.896 -201.184
Ödenen Temettüler
-32.623.771 -27.707.413
Ödenen Faiz
-4.183 -6.751
Alınan Faiz
19.506 131.756
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.031.380 -11.621.720
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.031.380 -11.621.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.031.862 34.730.399
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.000.482 23.108.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.000.482 40.031.862
Ticari Alacaklar
5.183.953 8.154.975
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.182.189 8.154.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.764 0
Diğer Alacaklar
30.173 96.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.173 96.349
Stoklar
5 5.238.768 5.519.651
Peşin Ödenmiş Giderler
515.628 598.037
Diğer Dönen Varlıklar
11 403.032 435.870
ARA TOPLAM
32.372.036 54.836.744
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.372.036 54.836.744
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

Diğer Alacaklar
3.551 3.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.551 3.551
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.669.162 1.796.951
Maddi Duran Varlıklar
7 11.139.981 12.066.175
Kullanım Hakkı Varlıkları
463.792 695.687
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 513.971 265.720
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.790.457 14.828.084
TOPLAM VARLIKLAR
46.162.493 69.664.828
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
795.321 813.474
Ticari Borçlar
554.123 4.727.238
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 46.826 1.514.011
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 507.297 3.213.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 248.213 276.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 898.086 1.862.777
Kısa Vadeli Karşılıklar
914.097 427.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 218.470 2.988
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 695.627 424.698
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.620.498 219.407
ARA TOPLAM
5.030.338 8.327.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.030.338 8.327.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.372.373 1.696.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 2.372.373 1.696.688
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.372.373 1.696.688
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.402.711 10.023.827
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.759.782 59.641.001
Ödenmiş Sermaye
12 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
12 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.428.187 -704.340
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.428.187 -704.340
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.428.187 -704.340
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 9.882.930 11.602.980
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.560.777 2.924.317
Net Dönem Karı veya Zararı
12.466.399 31.540.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.759.782 59.641.001
TOPLAM KAYNAKLAR
46.162.493 69.664.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 33.057.543 56.999.966 8.802.326 30.371.701
Satışların Maliyeti
13 -23.878.065 -40.654.346 -7.230.681 -21.557.040
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.179.478 16.345.620 1.571.645 8.814.661
BRÜT KAR (ZARAR)
9.179.478 16.345.620 1.571.645 8.814.661
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.231.827 -1.495.798 -379.302 -949.909
Pazarlama Giderleri
14 -386.303 -967.812 -44.204 -528.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.224.159 3.204.827 783.356 1.164.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -880.194 -922.855 -81.598 -258.780
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.905.313 16.163.982 1.849.897 8.242.542
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 2.348.796 2.728.577 1.230.137 1.303.770
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -109 -358.233 0 -355.875
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.254.000 18.534.326 3.080.034 9.190.437
Finansman Gelirleri
17 4.758.054 2.973.455 1.343.016 1.178.972
Finansman Giderleri
17 -595.357 -504.188 -118.677 -255.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.416.697 21.003.593 4.304.373 10.114.036
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.950.298 -4.642.658 -494.615 -2.267.275
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.017.587 -4.927.357 -476.183 -2.331.434
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 67.289 284.699 -18.432 64.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.466.399 16.360.935 3.809.758 7.846.761
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.466.399 16.360.935 3.809.758 7.846.761
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.466.399 16.360.935 3.809.758 7.846.761
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-723.847 -254.601 34.068 49.484
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-904.809 -318.251 42.585 61.855
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
180.962 63.650 -8.517 -12.371
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 180.962 63.650 -8.517 -12.371
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-723.847 -254.601 34.068 49.484
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.742.552 16.106.334 3.843.826 7.896.245
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.742.552 16.106.334 3.843.826 7.896.245http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865487


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.