KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2020 - 18:11
KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -393.381 7.138.395 2.124.813 20.336.041 43.483.731 43.483.731
Transferler
0 0 0 1.765.228 18.570.813 -20.336.041 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-316.963 31.001.580 30.684.617 30.684.617
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -316.963 0 0 31.001.580 30.684.617 30.684.617
Kar Payları
0 0 0 0 -18.366.119 0 -18.366.119 -18.366.119
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -710.344 8.903.623 2.329.507 31.001.580 55.802.229 55.802.229
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -710.344 8.903.623 2.329.507 31.001.580 55.802.229 55.802.229
Transferler
0 0 0 2.699.357 28.302.223 -31.001.580 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.004 31.540.181 31.546.185 31.546.185
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 6.004 0 0 31.540.181 31.546.185 31.546.185
Kar Payları
0 0 0 0 -27.707.413 0 -27.707.413 -27.707.413
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -704.340 11.602.980 2.924.317 31.540.181 59.641.001 59.641.001


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.450.180 29.118.480
Dönem Karı (Zararı)
31.540.181 31.001.580
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.902.325 9.234.797
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.514.962 1.221.898
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
569.890 37.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 347.590 207.471
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 222.300 -170.365
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 -283.764 -755.421
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.554.367 8.748.714
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-453.130 -17.500
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -453.130 -17.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.655.773 -817.565
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -403.533 -2.110.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.475 3.429.165
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -353.765 -1.417.711
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -249.989 -307.507
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.875.744 -274.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 16.984 -27.988
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -154.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
779.807 45.053
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
141.925 403.652
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
637.882 -358.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.098.279 39.418.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -84.746 -147.803
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.563.353 -10.152.529
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.917.976 -1.146.143
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
569.890 17.500
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 569.890 17.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.606.221 -1.625.017
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.606.221 -1.625.017
Alınan Faiz
18 118.355 461.374
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.230.741 -18.072.072
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-688.737 0
Ödenen Temettüler
14 -27.707.413 -18.366.119
Ödenen Faiz
19 -23.129 0
Alınan Faiz
19 188.538 294.047
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.301.463 9.900.265
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.301.463 9.900.265
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 34.730.399 24.830.134
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.031.862 34.730.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 40.031.862 34.730.399
Ticari Alacaklar
8.154.975 7.751.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 8.154.975 7.751.442
Diğer Alacaklar
96.349 86.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 96.349 86.874
Stoklar
7 5.519.651 5.165.886
Peşin Ödenmiş Giderler
8 598.037 348.048
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 0 17.229
Diğer Dönen Varlıklar
13 435.870 566.637
ARA TOPLAM
54.836.744 48.666.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.836.744 48.666.515
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.551 14.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.551 14.708
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.796.951 1.589.527
Maddi Duran Varlıklar
10 12.066.175 10.299.100
Kullanım Hakkı Varlıkları
695.687 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 265.720 378.422
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.828.084 12.281.757
TOPLAM VARLIKLAR
69.664.828 60.948.272
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
813.474 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
813.474 0
Ticari Borçlar
4.727.238 2.851.494
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.514.011 1.792.384
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.213.227 1.059.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 276.557 259.573
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.862.777 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
427.686 205.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.988 46.434
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 424.698 158.952
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 219.407 388.048
ARA TOPLAM
8.327.139 3.704.501
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.327.139 3.704.501
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.696.688 1.441.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.696.688 1.441.542
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.696.688 1.441.542
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.023.827 5.146.043
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
59.641.001 55.802.229
Ödenmiş Sermaye
14 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
14 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-704.340 -710.344
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-704.340 -710.344
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-704.340 -710.344
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 11.602.980 8.903.623
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.924.317 2.329.507
Net Dönem Karı veya Zararı
31.540.181 31.001.580
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.641.001 55.802.229
TOPLAM KAYNAKLAR
69.664.828 60.948.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 114.828.282 92.175.943
Satışların Maliyeti
15 -82.515.837 -66.001.916
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.312.445 26.174.027
BRÜT KAR (ZARAR)
32.312.445 26.174.027
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.958.121 -3.041.815
Pazarlama Giderleri
16 -1.906.587 -1.512.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 5.355.999 8.302.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -894.921 -1.511.772
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.908.815 28.410.973
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 5.131.679 14.170.141
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -629.076 -1.546.981
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.411.418 41.034.133
Finansman Gelirleri
19 6.949.539 6.439.021
Finansman Giderleri
20 -3.266.409 -7.876.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.094.548 39.596.186
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.554.367 -8.594.606
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -8.443.359 -8.669.473
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -111.008 74.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.540.181 31.001.580
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.540.181 31.001.580
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.540.181 31.001.580
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.004 -316.963
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 7.698 -396.204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.694 79.241
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.694 79.241
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.004 -316.963
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.546.185 30.684.617
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.546.185 30.684.617http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821774


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3107 Değişim: 0,18%
Düşük 9,2835 20.10.2021 Yüksek 9,3114
Açılış: 9,2943
10,8478 Değişim: 0,20%
Düşük 10,8059 20.10.2021 Yüksek 10,8478
Açılış: 10,8261
528,98 Değişim: 0,07%
Düşük 528,21 20.10.2021 Yüksek 529,65
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.