KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2019 - 18:11
KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -356.538 7.138.395 2.124.813 16.709.660 39.894.193 0 39.894.193
Transferler
16.709.660 -16.709.660 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.843 20.336.041 20.299.198 20.299.198
Dönem Karı (Zararı)
20.336.041 20.336.041 0 20.336.041
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.843 -36.843 0 -36.843
Kar Payları
-16.709.660 -16.709.660 0 -16.709.660
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -393.381 7.138.395 2.124.813 20.336.041 43.483.731 0 43.483.731
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -393.381 7.138.395 2.124.813 20.336.041 43.483.731 0 43.483.731
Transferler
1.765.228 18.570.813 -20.336.041 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-316.963 31.001.580 30.684.617 30.684.617
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-316.963 31.001.580 30.684.617 0 30.684.617
Kar Payları
-18.366.119 -18.366.119 0 -18.366.119
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -710.344 8.903.623 2.329.507 31.001.580 55.802.229 0 55.802.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.118.480 40.617.549
Dönem Karı (Zararı)
31.001.580 20.336.041
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.234.797 5.310.606
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.221.898 849.374
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 6.364
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.364
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.106 522.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
207.471 220.951
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -170.365 301.461
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -755.421 -567.573
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.748.714 4.682.638
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.500 -182.609
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -17.500 -182.609
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-817.565 19.389.857
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.110.147 32.411
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.429.165 18.747.195
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.417.711 -1.337.191
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -307.507 1.487.844
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -274.322 318.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -27.988 -19.279
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -120.174
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-154.108 200.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.053 80.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
403.652 -199.938
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-358.599 280.426
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.418.812 45.036.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -147.803 -68.589
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.152.529 -4.350.366
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.146.143 564.397
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.500 223.288
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 17.500 223.288
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.625.017 -218.772
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.625.017 -218.772
Alınan Faiz
461.374 559.881
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.072.072 -16.701.968
Ödenen Temettüler
14 -18.366.119 -16.709.660
Alınan Faiz
19 294.047 7.692
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.900.265 24.479.978
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.900.265 24.479.978
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 24.830.134 350.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 34.730.399 24.830.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 34.730.399 24.830.134
Ticari Alacaklar
7.751.442 5.641.295
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 7.751.442 5.641.295
Diğer Alacaklar
86.874 3.516.039
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 3.487.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 86.874 28.056
Stoklar
7 5.165.886 3.748.175
Peşin Ödenmiş Giderler
8 348.048 40.541
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 17.229 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 566.637 970.289
ARA TOPLAM
48.666.515 38.746.473
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.666.515 38.746.473
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
14.708 14.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 14.708 14.708
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.589.527 1.759.911
Maddi Duran Varlıklar
10 10.299.100 9.725.597
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 378.422 224.314
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.281.757 11.724.530
TOPLAM VARLIKLAR
60.948.272 50.471.003
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.851.494 3.125.816
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.792.384 1.681.161
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.059.110 1.444.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 259.573 287.561
Diğer Borçlar
6 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 0 1.465.827
Kısa Vadeli Karşılıklar
205.386 375.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 46.434 44.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 158.952 331.286
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 388.048 746.647
ARA TOPLAM
3.704.501 6.001.602
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.704.501 6.001.602
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.441.542 985.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.441.542 985.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.441.542 985.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.146.043 6.987.272
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.802.229 43.483.731
Ödenmiş Sermaye
14 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
14 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-710.344 -393.381
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-710.344 -393.381
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-710.344 -393.381
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 8.903.623 7.138.395
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.329.507 2.124.813
Net Dönem Karı veya Zararı
31.001.580 20.336.041
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.802.229 43.483.731
TOPLAM KAYNAKLAR
60.948.272 50.471.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 92.175.943 68.387.095
Satışların Maliyeti
15 -66.001.916 -50.805.473
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.174.027 17.581.622
BRÜT KAR (ZARAR)
26.174.027 17.581.622
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.041.815 -2.568.307
Pazarlama Giderleri
16 -1.512.176 -1.169.560
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 8.302.709 4.337.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.511.772 -794.333
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.410.973 17.386.562
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 14.170.141 7.703.769
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -1.546.981 -97.875
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
41.034.133 24.992.456
Finansman Gelirleri
19 6.439.021 1.185.597
Finansman Giderleri
20 -7.876.968 -949.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.596.186 25.228.493
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.594.606 -4.892.452
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -8.669.473 -4.682.638
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 74.867 -209.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.001.580 20.336.041
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.001.580 20.336.041
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.001.580 20.336.041
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-316.963 -36.843
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -396.204 -46.055
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
79.241 9.212
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 79.241 9.212
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21 -316.963 -36.843
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.684.617 20.299.198
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.684.617 20.299.198http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742015


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.522 Değişim: 0,18% Hacim : 8.765 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.517 28.10.2021 Yüksek 1.525
Açılış: 1.519
9,5298 Değişim: 0,02%
Düşük 9,5193 29.10.2021 Yüksek 9,5532
Açılış: 9,5275
11,1491 Değişim: 0,01%
Düşük 11,1291 29.10.2021 Yüksek 11,1654
Açılış: 11,148
551,46 Değişim: 0,08%
Düşük 550,72 29.10.2021 Yüksek 552,44
Açılış: 551,02
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.