KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.10.2018 - 19:17
KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 356.538 7.138.395 2.124.813 16.709.660 39.894.193 0 39.894.193
Transferler
11 16.709.660 -16.709.660 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.795 12.782.290 12.686.495 0 12.686.495
Kar Payları
11 -16.709.660 -16.709.660 0 -16.709.660
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -452.333 7.138.395 2.124.813 12.782.290 35.871.028 0 35.871.028
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -393.381 7.138.395 2.124.813 20.336.041 43.483.731 0 43.483.731
Transferler
11 1.765.228 18.570.813 -20.336.041 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-119.242 31.015.495 30.896.253 0 30.896.253
Kar Payları
11 -18.366.119 -18.366.119 0 -18.366.119
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -512.623 8.903.623 2.329.507 31.015.495 56.013.865 0 56.013.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.351.715 17.339.368
Dönem Karı (Zararı)
31.015.495 12.782.290
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.371.779 3.567.073
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 660.187 1.153.924
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
941.741 -44.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 265.721 181.900
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29.100
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
646.920 -226.889
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-578.798 -374.537
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.409.759 3.015.285
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-61.110 -182.610
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.137.052 3.897.598
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.054.226 3.040.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.736.158 -28.249
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.432.362 -382.321
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-40.597 132.071
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.723.164 182.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.991 98.289
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-118.795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-602.870 972.926
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-602.870 972.926
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.250.222 20.246.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -88.743 -53.065
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.809.764 -2.854.528
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.157.084 396.212
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
61.110 182.610
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
61.110 182.610
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.681.173 -160.935
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.681.173 -160.935
Alınan Faiz
462.979 374.537
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.250.300 -16.709.660
Ödenen Temettüler
13 -18.366.119 -16.709.660
Alınan Faiz
115.819
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.944.331 1.025.920
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.944.331 1.025.920
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 24.830.134 350.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 37.774.465 1.376.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 37.774.465 24.830.134
Ticari Alacaklar
7.695.521 5.641.295
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 7.695.521 5.641.295
Diğer Alacaklar
62.704 3.516.039
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 62.704 3.487.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
28.056
Stoklar
5 5.180.537 3.748.175
Peşin Ödenmiş Giderler
81.138 40.541
Diğer Dönen Varlıklar
687.466 970.289
ARA TOPLAM
51.481.831 38.746.473
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.481.831 38.746.473
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
14.708 14.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.708 14.708
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.632.123 1.759.911
Maddi Duran Varlıklar
7 10.813.261 9.725.597
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 334.540 224.314
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.794.632 11.724.530
TOPLAM VARLIKLAR
64.276.463 50.471.003
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.402.652 3.125.816
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 245.428 1.681.161
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.157.224 1.444.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 267.570 287.561
Diğer Borçlar
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 4.146.237 1.465.827
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.135.808 375.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 128.502 44.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.007.306 331.286
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
82.667 746.647
ARA TOPLAM
7.034.934 6.001.602
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.034.934 6.001.602
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.227.664 985.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.227.664 985.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.227.664 985.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.262.598 6.987.272
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
56.013.865 43.483.731
Ödenmiş Sermaye
11 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
11 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-512.623 -393.381
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-512.623 -393.381
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-512.623 -393.381
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 8.903.623 7.138.395
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.329.507 2.124.813
Net Dönem Karı veya Zararı
31.015.495 20.336.041
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.013.865 43.483.731
TOPLAM KAYNAKLAR
64.276.463 50.471.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 69.999.869 51.119.795 25.720.816 16.490.713
Satışların Maliyeti
12 -47.264.084 -37.501.491 -16.314.951 -12.455.566
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.735.785 13.618.304 9.405.865 4.035.147
BRÜT KAR (ZARAR)
22.735.785 13.618.304 9.405.865 4.035.147
Genel Yönetim Giderleri
13 -2.294.457 -1.660.861 -675.209 -461.408
Pazarlama Giderleri
13 -1.099.258 -837.763 -422.401 -280.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 6.862.838 925.936 4.803.219 349.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -3.089.703 -19.390 -2.567.504 -1.403
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.115.205 12.026.226 10.543.970 3.642.003
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 11.209.903 2.616.052 7.927.821 840.116
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.325.108 14.642.278 18.471.791 4.482.119
Finansman Gelirleri
16 6.832.254 2.056.547 2.968.946 1.135.452
Finansman Giderleri
16 -1.732.108 -901.250 -1.310.599 -188.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.425.254 15.797.575 20.130.138 5.429.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.425.254 15.797.575 20.130.138 5.429.094
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.425.254 15.797.575 20.130.138 5.429.094
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
39.425.254 15.797.575 20.130.138 5.429.094
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 0,02170000 0,00900000 0,01110000 0,00310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.558.812 -3.135.029 -4.317.985 -1.252.456
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -149.053 -119.744 -99.142 -188.890
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.409.759 -3.015.285 -4.218.843 -1.063.566
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -8.490.174 -3.215.541 -4.150.993 -1.131.328
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 80.415 200.256 -67.850 67.762
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
29.811 23.949 19.829 37.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.811 23.949 19.829 37.778
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 29.811 23.949 19.829 37.778
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.529.001 -3.111.080 -4.298.156 -1.214.678
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.896.253 12.686.495 15.831.982 4.214.416
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.896.253 12.686.495 15.831.982 4.214.416http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/714827


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.568 Değişim: 0,70% Hacim : 31.828 Mio.TL Son veri saati : 17:43
Düşük 1.561 19.01.2021 Yüksek 1.578
Açılış: 1.570
7,4457 Değişim: -0,37%
Düşük 7,4179 19.01.2021 Yüksek 7,4886
Açılış: 7,4731
9,0372 Değişim: 0,01%
Düşük 8,9936 19.01.2021 Yüksek 9,0630
Açılış: 9,036
439,55 Değişim: -0,54%
Düşük 438,61 19.01.2021 Yüksek 443,44
Açılış: 441,92
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.