KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2018 - 18:12
KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -356.538 7.138.395 2.124.813 16.709.660 39.894.193 0 39.894.193
Transferler
11 16.709.660 -16.709.660 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
55.317 8.416.762 8.472.079 0 8.472.079
Kar Payları
11 -16.709.660 0 -16.709.660 0 -16.709.660
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -301.221 7.138.395 2.124.813 8.416.762 31.656.612 0 31.656.612
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -393.381 7.138.395 2.124.813 20.336.041 43.483.731 0 43.483.731
Transferler
11 1.765.228 18.570.813 -20.336.041 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.929 15.104.200 15.064.271 0 15.064.271
Kar Payları
11 -18.366.119 -18.366.119 0 -18.366.119
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -433.310 8.903.623 2.329.507 15.104.200 40.181.883 0 40.181.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.367.511 16.790.041
Dönem Karı (Zararı)
15.104.200 8.416.762
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.347.126 3.056.340
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 440.392 827.813
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
630.481 628.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 261.058 193.769
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 29.100 89.500
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 340.323 345.302
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.843.999 -178.175
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.843.999 -178.175
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 4.190.916 1.951.719
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -70.664 -173.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.003.673 7.511.578
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.436 -89.088
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-74.436 -82.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.098.229 8.114.570
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-287.189 249.622
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-144.535 49.777
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.794.452 -980.924
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.421.474 -72.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-372.978 -908.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.741 3.627
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-599.091 284.168
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-599.091 284.168
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-552.347 18.984.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -7.982
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.807.182 -2.194.639
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.746.635 326.697
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 70.664 160.577
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -168.028 -12.055
Alınan Faiz
15 1.843.999 178.175
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.366.119 -16.709.660
Ödenen Temettüler
11 -18.366.119 -16.709.660
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.986.995 407.078
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.986.995 407.078
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 24.830.134 350.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.843.139 757.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.843.139 24.830.134
Ticari Alacaklar
5.715.731 5.641.295
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.715.731 5.641.295
Diğer Alacaklar
20.264.141 3.516.039
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 20.264.141 3.487.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
28.056
Stoklar
5 4.035.364 3.748.175
Peşin Ödenmiş Giderler
185.076 40.541
Diğer Dönen Varlıklar
320.416 970.289
ARA TOPLAM
34.363.867 38.746.473
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.363.867 38.746.473
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
14.708 14.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.708 14.708
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.674.719 1.759.911
Maddi Duran Varlıklar
7 9.467.761 9.725.597
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 382.561 224.314
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.539.749 11.724.530
TOPLAM VARLIKLAR
45.903.616 50.471.003
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.331.364 3.125.816
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 259.687 1.681.161
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.071.677 1.444.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 281.820 287.561
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 1.997.826 1.465.827
Kısa Vadeli Karşılıklar
889.766 375.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 189.057 44.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 700.709 331.286
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
76.893 746.647
ARA TOPLAM
4.577.669 6.001.602
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.577.669 6.001.602
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.144.064 985.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.144.064 985.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.144.064 985.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.721.733 6.987.272
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.181.883 43.483.731
Ödenmiş Sermaye
11 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
11 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-433.310 -393.381
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-433.310 -393.381
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-433.310 -393.381
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 8.903.623 7.138.395
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.329.507 2.124.813
Net Dönem Karı veya Zararı
15.104.200 20.336.041
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.181.883 43.483.731
TOPLAM KAYNAKLAR
45.903.616 50.471.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 44.279.053 34.629.082 22.907.303 18.545.706
Satışların Maliyeti
12 -30.949.133 -25.045.925 -16.208.194 -12.835.188
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.329.920 9.583.157 6.699.109 5.710.518
BRÜT KAR (ZARAR)
13.329.920 9.583.157 6.699.109 5.710.518
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.619.248 -1.199.453 -817.335 -713.742
Pazarlama Giderleri
13 -676.857 -557.441 -331.450 -276.810
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 2.059.619 575.947 1.203.064 463.146
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -522.199 -17.987 -239.625 -858.382
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.571.235 8.384.223 6.513.763 4.324.730
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 3.282.082 1.775.936 2.597.826 1.060.178
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.853.317 10.160.159 9.111.589 5.384.908
Finansman Gelirleri
16 3.863.308 921.095 437.327 777.560
Finansman Giderleri
16 -421.509 -712.773 -56.353 -581.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.295.116 10.368.481 9.492.563 5.581.113
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.190.916 -1.951.719 -2.022.535 -919.956
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -4.339.181 -2.084.213 -2.013.148 -1.024.687
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 148.265 132.494 -9.387 104.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.104.200 8.416.762 7.470.028 4.661.157
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.104.200 8.416.762 7.470.028 4.661.157
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.104.200 8.416.762 7.470.028 4.661.157
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 0,01100000 0,00600000 0,00500000 0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-49.911 69.146 628.128 351.182
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.911 69.146 628.128 351.182
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.982 -13.829 -125.626 -70.236
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.982 -13.829 -125.626 -70.236
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 9.982 -13.829 -125.626 -70.236
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-39.929 55.317 502.502 280.946
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.064.271 8.472.079 7.972.530 4.942.103
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.064.271 8.472.079 7.972.530 4.942.103http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700840


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.516 Değişim: 0,48% Hacim : 5.915 Mio.TL Son veri saati : 10:46
Düşük 1.507 27.10.2021 Yüksek 1.517
Açılış: 1.508
9,4918 Değişim: -0,46%
Düşük 9,4610 27.10.2021 Yüksek 9,5507
Açılış: 9,5357
11,0334 Değişim: -0,30%
Düşük 11,0091 27.10.2021 Yüksek 11,1022
Açılış: 11,067
544,67 Değişim: -0,96%
Düşük 543,83 27.10.2021 Yüksek 550,73
Açılış: 549,94
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.