KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:14
KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
93.750.000 7.647.845 12.094.613 -1.411.619 10.682.994 2.570.555 13.253.549 3.157.970 21.939.892 29.841.919 51.781.811 169.591.175 169.591.175
Transferler
0 0 1.253.767 28.588.152 -29.841.919 -1.253.767 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-640.401 -640.401 -86.306 -726.707 27.095.192 27.095.192 26.368.485 26.368.485
Dönem Karı (Zararı)
27.095.192 27.095.192 27.095.192 27.095.192
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
[13,15] -640.401 -640.401 -86.306 -726.707 -726.707 -726.707
Kar Payları
-5.625.000 -5.625.000 -5.625.000 -5.625.000
Dönem Sonu Bakiyeler
93.750.000 7.647.845 12.094.613 -2.052.020 10.042.593 2.484.249 12.526.842 4.411.737 44.903.044 27.095.192 71.998.236 190.334.660 190.334.660
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
93.750.000 7.647.845 28.469.217 -2.328.615 26.140.602 9.744.355 35.884.957 4.411.737 44.903.043 47.852.366 92.755.409 234.449.948 234.449.948
Transferler
1.527.613 46.324.753 -47.852.366 -1.527.613 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.767.841 -360.025 -3.127.866 -69.602 -3.197.468 37.861.032 37.861.032 34.663.564 34.663.564
Dönem Karı (Zararı)
37.861.032 37.861.032 37.861.032 37.861.032
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.767.841 -360.025 -3.127.866 -69.602 -3.197.468 0 -3.197.468 -3.197.468
Kar Payları
-6.988.818 -6.988.818 -6.988.818 -6.988.818
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.260.062 -1.260.062 -1.260.062 -1.260.062
Dönem Sonu Bakiyeler
93.750.000 7.647.845 25.701.376 -2.688.640 23.012.736 9.674.753 32.687.489 5.939.350 82.978.916 37.861.032 120.839.948 260.864.632 260.864.632


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.873.949 529.411
Dönem Karı (Zararı)
37.861.032 27.095.192
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37.861.032 27.095.192
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-28.302.086 -12.272.829
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[13] 432.172 288.589
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.995.084 -1.035.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[15] -804.039 11.121
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[15] 0 -160.000
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8,11,27] -2.191.045 -886.160
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
723.431 9.394
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[27,29] 19.880 11.330
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[6,27,29] 703.551 -1.936
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.553.989 -3.162.465
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
[5] -5.553.989 -3.162.465
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-19.708.904 -8.866.009
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
[3] -19.708.904 -8.866.009
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[16] -1.213.546 492.701
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.834 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
[13,27,28] 13.834 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.303.821 -8.667.952
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.775.346 4.170.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[8] 10.775.346 4.170.072
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.045.976 -2.447.375
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[11] -856 -57.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[11] -1.045.120 -2.389.416
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] -252.970 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[14] -40.276.102 -34.851.402
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.946.230 1.632.892
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -7.946.230 1.632.892
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.049.753 -499.506
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[11] 42.049.753 -499.506
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[14] 0 23.327.367
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.862.767 6.154.411
Ödenen Temettüler
-6.988.818 -5.625.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.205.326 -63.978.824
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[13] -471.545 -339.129
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-471.545 -339.129
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12] -573.281 -24.815.516
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
[5] -15.160.500 -115.865.781
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
[5] 0 77.041.602
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.006.708 6.065.544
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.110.000 18.704.418
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 16.110.000 18.067.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
[7] 0 637.418
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.103.292 -12.638.874
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] -7.993.577 -12.638.874
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[7] -109.715 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.324.669 -57.383.869
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.324.669 -57.383.869
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 27.932.020 76.045.295
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 25.607.351 18.661.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 25.607.351 27.932.020
Finansal Yatırımlar
[5] 30.846.350 10.131.861
Vadeli Mevduatlar
15.652.282 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
15.194.068 10.131.861
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
15.194.068 10.131.861
Ticari Alacaklar
[8] 11.634.766 20.219.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.634.766 20.219.067
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[11] 48.113 5.217
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
856 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
47.257 5.217
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 252.970 0
Peşin Ödenmiş Giderler
[14] 68.323.386 28.145.251
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
68.323.386 28.145.251
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[16] 1.300.053 103.845
Diğer Dönen Varlıklar
[17] 3.231.394 3.431.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.231.394 3.431.250
ARA TOPLAM
141.244.383 89.968.511
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
141.244.383 89.968.511
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
[5] 264.909 264.909
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[11] 87.979 81.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
87.979 81.251
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 78.099.711 58.465.049
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[12] 82.869.804 82.340.906
Maddi Duran Varlıklar
[13] 35.782.379 35.756.840
Arazi ve Arsalar
21.078.541 21.092.375
Binalar
13.699.011 13.907.625
Tesis, Makine ve Cihazlar
58.264 67.975
Mobilya ve Demirbaşlar
899.472 630.320
Özel Maliyetler
47.091 58.545
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
[14] 97.967 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
97.967 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[16] 2.646.652 5.142.443
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
199.849.401 182.051.398
TOPLAM VARLIKLAR
341.093.784 272.019.909
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 17.638.985 7.525.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.638.985 7.525.000
Banka Kredileri
17.638.985 7.525.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 3.773.917 3.388.103
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.773.917 3.388.103
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.773.917 3.388.103
Diğer Finansal Yükümlülükler
[7] 564.925 674.640
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
564.925 674.640
Ticari Borçlar
[8] 6.730.344 14.656.694
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.730.344 14.656.694
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[10] 1.849.492 370.043
Diğer Borçlar
[11] 744 8.359
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
744 8.359
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[14] 43.530.603 1.915.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
43.530.603 1.915.541
Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 264.541 181.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
264.541 181.315
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[17] 586.336 1.623.479
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
586.336 1.623.479
ARA TOPLAM
74.939.887 30.343.174
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.939.887 30.343.174
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 2.971.910 4.696.118
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.971.910 4.696.118
Banka Kredileri
2.971.910 4.696.118
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 2.317.355 2.530.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.317.355 2.530.669
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.289.265 7.226.787
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
80.229.152 37.569.961
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
260.864.632 234.449.948
Ödenmiş Sermaye
[19] 93.750.000 93.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[20] 7.647.845 7.647.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[21] 32.687.489 35.884.957
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.012.736 26.140.602
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.701.376 28.469.217
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.688.640 -2.328.615
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
9.674.753 9.744.355
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[22] 5.939.350 4.411.737
Yasal Yedekler
5.939.350 4.411.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[23] 82.978.916 44.903.043
Net Dönem Karı veya Zararı
37.861.032 47.852.366
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
260.864.632 234.449.948
TOPLAM KAYNAKLAR
341.093.784 272.019.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[24] 86.707.776 43.732.323 18.431.446 8.613.736
Satışların Maliyeti
[24] -69.251.567 -35.118.104 -14.821.498 -10.297.733
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.456.209 8.614.219 3.609.948 -1.683.997
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
17.456.209 8.614.219 3.609.948 -1.683.997
Genel Yönetim Giderleri
[25] -22.764.487 -10.257.473 -11.230.103 -4.199.225
Pazarlama Giderleri
[26] -1.540.735 -859.149 -475.799 -390.783
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 8.269.241 1.815.113 2.884.927 274.722
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -798.017 -624.140 -203.205 -144.431
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
622.211 -1.311.430 -5.414.232 -6.143.714
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[28] 1.250.447 14.024.909 921.970 6.126.119
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[28] -114.371 -60.907 3.763.952 171.801
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 25.496.014 12.058.057 13.640.755 4.569.862
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.254.301 24.710.629 12.912.445 4.724.068
Finansman Gelirleri
[29] 12.879.621 4.450.139 3.182.342 916.762
Finansman Giderleri
[29] -2.226.374 -1.572.875 -1.361.135 -1.203.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.907.548 27.587.893 14.733.652 4.437.447
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[15] -46.516 -492.701 -418.909 983.519
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-46.516 -492.701 -418.909 983.519
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.861.032 27.095.192 14.314.743 5.420.966
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.861.032 27.095.192 14.314.743 5.420.966
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37.861.032 27.095.192 14.314.743 5.420.966
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.197.468 -726.707 -465.604 -629.846
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[15,21] -673.951 -800.501 -713.089 -676.782
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
[3,21] -74.242 -91.571 31.160 -93.814
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-74.242 -91.571 31.160 -93.814
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.449.275 165.365 216.325 140.750
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[21] -2.449.275 165.365 216.325 140.750
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.197.468 -726.707 -465.604 -629.846
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.663.564 26.368.485 13.849.139 4.791.120
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.663.564 26.368.485 13.849.139 4.791.120http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211694


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9694 Değişim: 0,18%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9902
Açılış: 28,918
31,1853 Değişim: -0,26%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.871,68 Değişim: -0,80%
Düşük 1.866,18 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.