KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:43
KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.328.501 3.462.675 0 3.462.675 7.035.280 17.605.685 6.357.736 73.090.750 73.090.750
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-3.877.310 10.235.046 -6.357.736 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.622 -3.622 -20.590 -24.212 1.075.610 1.051.398 1.051.398
Dönem Karı (Zararı)
1.075.610 1.075.610 1.075.610
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.622 -3.622 -20.590 -24.212 -24.212 -24.212
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.332.123 3.459.053 -20.590 3.438.463 3.157.970 27.840.731 1.075.610 74.142.148 74.142.148
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 6.889.812 -1.013.101 5.876.711 16.862 5.893.573 3.157.970 27.840.731 -5.900.839 69.620.809 69.620.809
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-5.900.839 5.900.839 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-344.533 -344.533 -63.254 -407.787 5.137.313 4.729.526 4.729.526
Dönem Karı (Zararı)
5.137.313 5.137.313 5.137.313
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-344.533 -344.533 -63.254 -407.787 -407.787 -407.787
Sermaye Arttırımı
62.500.000 268.471 62.768.471 62.768.471
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
93.750.000 7.647.845 6.889.812 -1.357.634 5.532.178 -46.392 5.485.786 3.157.970 21.939.892 5.137.313 137.118.806 137.118.806


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.926.562 5.794.343
Dönem Karı (Zararı)
5.137.313 1.075.610
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.137.313 1.075.610
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-541.196 -5.835.999
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] 175.509 151.553
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-766.630 168.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[15] -222.874 75.238
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
99.355
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8,26] -543.756 -5.735
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-223.686 -1.606.651
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[26,27] -1.241 -2.413
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[11,26,27] -222.445 -1.604.238
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.651.330 -4.455.009
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
[3] -2.651.330 -4.455.009
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[14] 2.991.877 -668.331
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-66.936 -28.439
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
[27] -66.936 -28.439
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 602.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
330.458 10.554.732
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.258.457 3.984.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[8] 27.034 -33.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[8] 1.231.423 4.017.114
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
446.404 -278.708
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[16] -10.928 -227.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[16] 457.332 -51.087
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[13] -2.270.328 3.527.069
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.983.733 -7.624.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -1.983.733 -7.624.176
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
114.855 -397.325
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[13,16] -1.150.030 310.286
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[13,16] 1.264.885 -707.611
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[15] 2.764.803 11.343.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.926.575 5.794.343
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-13 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-662.318 -506.454
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
415.942 200.439
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,27] 415.942 200.439
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-216.274 -706.893
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12] -216.274 -706.893
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[11] -861.986 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.768.834 -3.603.497
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.768.471 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[18,19] 62.768.471 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.721.665 2.088.873
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 1.565.000 2.088.873
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
[7] 156.665 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.721.302 -5.692.370
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] -3.721.302 -5.210.331
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[7] 0 -482.039
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.033.078 1.684.392
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.033.078 1.684.392
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 2.185.464 475.332
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 67.218.542 2.159.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 67.218.542 2.185.464
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[8] 8.383.878 9.612.338
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 27.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.383.878 9.585.304
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[10] 101.928 99.694
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10.928 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
91.000 99.694
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 6.186.609 3.575.325
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.186.609 3.575.325
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[14] 241.614 13.760
Diğer Dönen Varlıklar
[16] 333.722 500.402
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
333.722 500.402
ARA TOPLAM
82.466.293 15.986.983
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
82.466.293 15.986.983
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
[5] 264.909 264.896
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[10] 15.463 10.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.463 10.275
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 31.886.553 29.298.477
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[11] 31.598.251 30.648.550
Maddi Duran Varlıklar
[12] 11.688.418 11.996.659
Arazi ve Arsalar
6.750.000 6.750.000
Binalar
4.422.906 4.500.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
84.158 93.869
Taşıtlar
0 340.583
Mobilya ve Demirbaşlar
431.354 312.207
Özel Maliyetler
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 11.342 352.298
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.342 352.298
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[14] 0 2.991.877
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.464.936 75.563.032
TOPLAM VARLIKLAR
157.931.229 91.550.015
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.194.456 3.019.336
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.194.456 3.019.336
Banka Kredileri
3.194.456 3.019.336
Diğer Finansal Yükümlülükler
[7] 174.272 17.607
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
174.272 17.607
Ticari Borçlar
[8] 1.119.405 3.103.138
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.119.405 3.103.138
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[9] 479.226 43.579
Diğer Borçlar
[10] 0 1.150.911
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 1.150.030
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 881
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[13] 4.261.626 1.480.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.261.626 1.480.737
Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 234.907 295.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
74.907 135.469
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
160.000 160.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[16] 1.925.753 1.095.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.925.753 1.095.634
ARA TOPLAM
11.389.645 10.206.411
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.389.645 10.206.411
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 8.008.382 10.359.314
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.008.382 10.359.314
Banka Kredileri
8.008.382 10.359.314
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[13] 0 16.086
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 16.086
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 1.414.396 1.347.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.414.396 1.347.395
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.422.778 11.722.795
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.812.423 21.929.206
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
137.118.806 69.620.809
Ödenmiş Sermaye
[18] 93.750.000 31.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 7.647.845 7.379.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] 5.485.786 5.893.573
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.532.178 5.876.711
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.889.812 6.889.812
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.357.634 -1.013.101
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-46.392 16.862
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 3.157.970 3.157.970
Yasal Yedekler
3.157.970 3.157.970
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 21.939.892 27.840.731
Net Dönem Karı veya Zararı
5.137.313 -5.900.839
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
137.118.806 69.620.809
TOPLAM KAYNAKLAR
157.931.229 91.550.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 12.303.419 2.551.797 7.488.280 210.669
Satışların Maliyeti
[23] -6.444.069 -2.567.768 -3.778.317 -143.965
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.859.350 -15.971 3.709.963 66.704
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
5.859.350 -15.971 3.709.963 66.704
Genel Yönetim Giderleri
[24] -5.538.605 -3.932.162 -2.187.534 -1.150.284
Pazarlama Giderleri
[25] -186.671 -337.015 -62.334 -106.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[26] 966.211 494.111 118.706 403.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[26] -3.049.624 -734.218 -2.933.344 -538.859
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.949.339 -4.525.255 -1.354.543 -1.325.679
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[27] 75.359 709.712 75.159 18.693
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 4.347.474 4.455.009 1.185.469 2.455.054
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.473.494 639.466 -93.915 1.148.068
Finansman Gelirleri
[28] 5.973.878 101.950 3.508.741 36.810
Finansman Giderleri
[28] -318.182 -334.137 -78.494 -211.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.129.190 407.279 3.336.332 973.098
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[14] -2.991.877 668.331 0 332.321
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.991.877 668.331 0 332.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.137.313 1.075.610 3.336.332 1.305.419
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.137.313 1.075.610 3.336.332 1.305.419
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.137.313 1.075.610 3.336.332 1.305.419
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-407.787 -24.212 -502.353 -111.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[15] -344.533 -4.528 -431.811 -128.172
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
[3] -63.254 -21.788 -70.542 -8.968
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.254 -21.788 -70.542 -8.968
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
[14] 0 2.104 0 26.128
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 2.104 0 26.128
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-407.787 -24.212 -502.353 -111.012
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.729.526 1.051.398 2.833.979 1.194.407
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.729.526 1.051.398 2.833.979 1.194.407http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973719


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.778 Değişim: -2,29% Hacim : 23.319 Mio.TL Son veri saati : 15:39
Düşük 1.775 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,1701 Değişim: 1,42%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,2735
Açılış: 11,9998
13,7425 Değişim: 2,04%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 13,7911
Açılış: 13,4674
709,75 Değişim: 2,82%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 709,93
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.