KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:14
KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 -687.838 -687.838 -687.838 3.108.610 17.262.525 4.269.830 62.582.501 0 62.582.501
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
45.925 4.223.905 -4.269.830 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-205.533 -205.533 -205.533 3.478.608 3.273.075 0 3.273.075
Dönem Karı (Zararı)
3.478.608 3.478.608 0 3.478.608
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-205.533 -205.533 -205.533 -205.533 0 -205.533
Dönem Sonu Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 -893.371 -893.371 -893.371 3.154.535 21.486.430 3.478.608 65.855.576 0 65.855.576
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.328.501 3.462.675 3.462.675 7.035.280 17.605.685 6.357.736 73.090.750 0 73.090.750
Transferler
86.800 -3.877.310 10.235.046 -6.357.736 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.115 98.915 98.915 -229.809 -143.009 0 -143.009
Dönem Karı (Zararı)
86.800 -229.809 -229.809 0 -229.809
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.115 98.915 98.915 86.800 0 86.800
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 -12.115 4.791.176 -1.229.586 3.561.590 3.549.475 3.157.970 27.840.731 -229.809 72.947.741 0 72.947.741


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.983.693 -1.156.116
Dönem Karı (Zararı)
-229.809 3.478.608
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-229.809 3.478.608
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.529.923 -1.197.995
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] 101.907 110.111
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
141.354 165.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[15] 146.310 -19.549
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[15] 0 165.485
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8,26] -4.956 19.644
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.020.286 95.511
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[26,27] 125.996 100.167
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[11,26,27] -1.146.282 -4.656
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
[3] -1.999.955 -2.150.385
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.999.955 -2.150.385
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[14] -336.010 270.123
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
[27] -9.746 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-9.746
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
592.813 311.065
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.743.425 -3.436.729
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 4.649.443 3.039.642
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.674 -40.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.681.117 3.080.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[13,16] 673.433 -1.441.899
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
576 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
672.857 -1.441.899
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -7.782.581 -5.529.405
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.149.745
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.782.581 -4.379.660
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[13,16] 10.203.130 494.933
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
620.286 -1.078.320
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.582.844 1.573.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.983.693 -1.156.116
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-550.298 -70.043
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,27] 89.746 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
89.746 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12] -640.044 -70.043
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-640.044 -70.043
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.339.987 -2.394.963
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 424.386
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 0 281.961
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
[7] 142.425
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.339.987 -2.819.349
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] -2.824.104 -2.819.349
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[7] -515.883
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.093.408 -3.621.122
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.093.408 -3.621.122
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 475.332 6.203.975
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 1.568.740 2.582.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 1.568.740 475.332
Ticari Alacaklar
[8] 16.164.006 20.820.248
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31.674 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.132.332 20.820.248
Diğer Alacaklar
[10] 5.681 6.067
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 576
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.681 5.491
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 19.620.575 20.936.821
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19.620.575 20.936.821
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[14] 9.275 92.385
Diğer Dönen Varlıklar
[16] 258.330 265.620
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
250 250
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
258.080 265.370
ARA TOPLAM
37.626.607 42.596.473
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.626.607 42.596.473
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
[5] 264.896 264.896
Diğer Alacaklar
[10] 10.753 16.021
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.753 16.021
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 24.837.408 22.850.273
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[11] 29.515.013 28.313.207
Maddi Duran Varlıklar
[12] 9.860.546 9.402.409
Arazi ve Arsalar
5.400.000 5.400.000
Binalar
3.559.091 3.600.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
100.343 106.817
Taşıtlar
531.788 426
Mobilya ve Demirbaşlar
269.324 295.166
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 794.311 55.444
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
794.311 55.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[14] 905.022 593.036
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
66.187.949 61.495.286
TOPLAM VARLIKLAR
103.814.556 104.091.759
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 0 928.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 928.490
Banka Kredileri
928.490
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 2.626.881 3.140.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.626.881 3.140.913
Banka Kredileri
2.626.881 3.140.913
Diğer Finansal Yükümlülükler
8.517 524.400
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
[7] 8.517 524.400
Ticari Borçlar
[8] 590.486 8.258.826
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
590.486 8.258.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[9] 130.774 57.895
Diğer Borçlar
19.899 -337.737
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-12.820 -53.696
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölç
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.361 Değişim: 0,00% Hacim : 10.406 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.355 28.07.2021 Yüksek 1.368
Açılış: 1.359
8,5559 Değişim: 0,09%
Düşük 8,5441 29.07.2021 Yüksek 8,5619
Açılış: 8,5482
10,1564 Değişim: 0,19%
Düşük 10,1334 29.07.2021 Yüksek 10,1720
Açılış: 10,1373
499,50 Değişim: 0,55%
Düşük 496,46 29.07.2021 Yüksek 500,27
Açılış: 496,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.