KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 18:20
KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 -687.838 6.989.355 13.381.780 4.269.830 62.582.501 62.582.501
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
45.925 4.233.905 -4.269.830 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.791.176 -640.663 6.357.736 10.508.249 0 10.508.249
Dönem Karı (Zararı)
6.357.736 6.357.736 0 6.357.736
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.791.176 -640.633 4.150.513 0 4.150.513
Dönem Sonu Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.328.501 7.035.280 17.605.685 6.357.736 73.090.750 0 73.090.750
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.328.501 7.035.280 17.605.685 6.357.736 73.090.750 0 73.090.750
Transferler
-3.880.745 10.238.481 -6.357.736 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.877 31.484 -610.101 -537.740 0 -537.740
Dönem Karı (Zararı)
-610.101 -610.101 0 -610.101
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
40.877 31.484 72.361 0 72.361
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 40.877 4.791.176 -1.297.017 3.154.535 27.844.166 -610.101 72.553.010 0 72.553.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.304.214 75.631
Dönem Karı (Zararı)
-610.101 2.395.976
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-610.101 2.395.976
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-710.278 486.610
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] 52.356 62.101
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
76.407 2.165.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[15] 81.363 113.626
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8,26] -4.956 2.051.402
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-487.633 19.021
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[26,27] -49.826 -68.737
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[11,26,27] -437.807 87.758
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
[3] -607.672 -1.672.886
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-607.672 -1.672.886
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[14] -240.773 -86.654
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
497.037 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.624.593 -2.806.955
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 4.306.213 3.464.635
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.629 -13.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.337.842 3.478.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[13,16] -3.791.187 -2.766.404
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
576 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.791.763 -2.766.404
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -4.358.691 -4.511.261
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
619.636 -15.059
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.978.327 -4.496.202
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[13,16] 9.468.258 1.006.075
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.448 -411.322
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.465.810 1.417.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.304.214 75.631
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-617.817 -30.383
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12] -617.817 -30.383
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-617.817 -30.383
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.681.419 -2.002.798
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 799.488
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 0 799.488
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.681.419 -2.802.286
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] -2.164.531 -2.464.965
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[7] -516.888 -337.321
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.004.978 -1.957.550
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.004.978 -1.957.550
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 475.332 6.203.975
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 1.480.310 4.246.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 1.480.310 475.332
Ticari Alacaklar
[8] 16.481.971 20.820.248
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31.629 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.450.342 20.820.248
Diğer Alacaklar
[10] 92.763 6.067
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 576
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
92.763 5.491
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 23.691.151 20.936.821
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.691.151 20.936.821
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[14] 5.526 92.385
Diğer Dönen Varlıklar
[16] 598.195 265.620
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
250 250
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
597.945 265.370
ARA TOPLAM
42.349.916 42.596.473
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.349.916 42.596.473
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
[5] 264.896 264.896
Diğer Alacaklar
[10] 10.753 16.021
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.753 16.021
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 23.498.821 22.850.273
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[11] 28.923.097 28.313.207
Maddi Duran Varlıklar
[12] 9.967.870 9.402.409
Arazi ve Arsalar
5.400.000 5.400.000
Binalar
3.579.545 3.600.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
103.580 106.817
Taşıtlar
596.659 426
Mobilya ve Demirbaşlar
288.086 295.166
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 765.157 55.444
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
765.157 55.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[14] 825.938 593.036
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
64.256.532 61.495.286
TOPLAM VARLIKLAR
106.606.448 104.091.759
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 2.710 928.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.710 928.490
Banka Kredileri
2.710 928.490
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 2.634.854 3.140.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.634.854 3.140.913
Banka Kredileri
2.634.854 3.140.913
Diğer Finansal Yükümlülükler
7.512 524.400
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
[7] 7.512 524.400
Ticari Borçlar
[8] 3.850.309 8.258.826
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
562.861 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.287.448 8.258.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[9] 293.525 57.895
Diğer Borçlar
[10] 1.263.594 1.719.013
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.151.828 1.149.380
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
111.766 569.633
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[13] 11.355.827 1.123.017
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.355.827 1.123.017
Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 399.260 361.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
239.260 201.352
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
160.000 160.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[16] 92.074 210.083
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
92.074 210.083
ARA TOPLAM
19.899.665 16.323.989
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.899.665 16.323.989
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 12.597.868 13.237.411
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.597.868 13.237.411
Banka Kredileri
12.597.868 13.237.411
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[13] 70.283 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
70.283 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 1.485.622 1.439.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.485.622 1.439.609
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.153.773 14.677.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.053.438 31.001.009
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
72.553.010 73.090.750
Ödenmiş Sermaye
[18] 31.250.000 31.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 7.379.374 7.379.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.535.036 3.462.675
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 3.494.160 3.462.675
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.791.176 4.791.176
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.297.016 -1.328.501
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
40.876
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 3.154.535 7.035.280
Yasal Yedekler
3.154.535 3.154.535
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
0 3.880.745
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 27.844.166 17.605.685
Net Dönem Karı veya Zararı
-610.101 6.357.736
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.553.010 73.090.750
TOPLAM KAYNAKLAR
106.606.448 104.091.759


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 2.252.515 3.175.166
Satışların Maliyeti
[23] -1.870.396 -2.301.386
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
382.119 873.780
BRÜT KAR (ZARAR)
382.119 873.780
Genel Yönetim Giderleri
[24] -1.660.275 -2.202.670
Pazarlama Giderleri
[25] -133.435 -174.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[26] 218.748 2.233.721
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[26] -215.258 -259.501
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.408.101 471.238
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 607.672 1.672.886
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-800.429 2.144.124
Finansman Gelirleri
[27] 37.655 187.441
Finansman Giderleri
[27] -88.100 -22.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-850.874 2.309.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
240.773 86.654
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[14] 240.773 86.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-610.101 2.395.976
DÖNEM KARI (ZARARI)
-610.101 2.395.976
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-610.101 2.395.976
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
72.361 74.939
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[12,20] 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[15] 39.356 80.821
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
40.876
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.876
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.871 -5.882
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[14] -7.871 -5.882
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.361 74.939
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-537.740 2.470.915
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-537.740 2.470.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848221


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.039 Değişim: -0,17% Hacim : 31.315 Mio.TL Son veri saati : 15:17
Düşük 2.013 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3552 Değişim: -0,52%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1513 Değişim: -0,61%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
788,16 Değişim: -0,96%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.