KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 19:44
KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 -629.700 5.916.358 8.439.353 7.377.769 59.733.154 0 59.733.154
Diğer Düzeltmeler
-1.362.345 -1.362.345 0 -1.362.345
Transferler
1.072.997 6.304.772 -7.377.769 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.138 4.269.830 4.211.692 0 4.211.692
Dönem Karı (Zararı)
4.269.830 4.269.830 0 4.269.830
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.138 -58.138 0 -58.138
Dönem Sonu Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 -687.838 6.989.355 13.381.780 4.269.830 62.582.501 0 62.582.501
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 -687.838 6.989.355 13.381.780 4.269.830 62.582.501 0 62.582.501
Transferler
45.925 4.223.905 -4.269.830 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.791.176 -640.663 6.357.736 10.508.249 0 10.508.249
Dönem Karı (Zararı)
6.357.736 6.357.736 6.357.736
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.791.176 -640.663 4.150.513 0 4.150.513
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.328.501 7.035.280 17.605.685 6.357.736 73.090.750 0 73.090.750


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.180.633 10.328.671
Dönem Karı (Zararı)
6.357.736 4.362.156
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.357.736 4.362.156
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.142.260 2.685.610
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] 98.828 326.752
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
[8] 0 -62.955
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-62.955
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[8,14,15] 379.306 89.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
146.374
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
160.000
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
72.932 89.221
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
[6,8,11,26] -2.489.132 646.194
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.487 646.194
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.490.619
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
[11,27] -455.000 -295.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-455.000 -295.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
[3] -2.725.728 -175.200
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-2.725.728 -175.200
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[14] -332.594 2.796.785
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.610 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
[12,27] -14.610 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
[8,26] 1.396.670 -640.187
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.396.109 3.280.905
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8,22] 754.831 -3.517.714
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
754.831 -3.517.714
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[10,13] -6.869.379 13.193.522
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-826
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.868.553 13.193.522
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8,22] 921.320 -365.745
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.149.745
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.071.065 -365.745
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[10,13] -1.202.881 -6.029.158
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-86.150
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.116.731 -6.029.158
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.180.633 10.328.671
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-63.424 -23.135.132
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[27,12] 165.000 256.741
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
165.000 256.741
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[27,12] -228.424 -23.391.873
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-228.424 -23.391.873
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.484.586 13.034.916
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[28,6] 4.010.030 16.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4.010.030 16.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[28,6] -5.494.616 -2.965.084
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.494.616 -2.965.084
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.728.643 228.455
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.728.643 228.455
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.203.975 5.569.932
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
475.332 5.798.387


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 475.332 6.203.975
Ticari Alacaklar
[8] 20.820.248 22.683.268
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
20.820.248 22.683.268
Diğer Alacaklar
[10] 6.067 10.235
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
576
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.491 10.235
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 20.936.821 14.098.660
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.936.821 14.098.660
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[14] 92.385 0
Diğer Dönen Varlıklar
[16] 265.620 168.743
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
250 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
265.370 168.743
ARA TOPLAM
42.596.473 43.164.881
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.596.473 43.164.881
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
[5] 264.896 264.896
Diğer Alacaklar
[10] 16.021 106.776
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.021 106.776
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 22.850.273 20.124.545
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[11] 28.313.207 25.344.565
Maddi Duran Varlıklar
[12] 9.402.409 4.099.674
Arazi ve Arsalar
5.400.000
Binalar
3.600.000 3.747.196
Tesis, Makine ve Cihazlar
106.817 119.764
Taşıtlar
426 1.156
Mobilya ve Demirbaşlar
295.166 231.558
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 55.444 118.571
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
55.444 118.571
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[14] 593.036 632.629
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.495.286 50.691.656
TOPLAM VARLIKLAR
104.091.759 93.856.537
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 928.490 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
928.490 0
Banka Kredileri
928.490 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 3.140.913 6.056.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.140.913 6.056.446
Banka Kredileri
3.140.913 6.056.446
Diğer Finansal Yükümlülükler
524.400 337.321
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
[7] 524.400 337.321
Ticari Borçlar
[8] 8.258.826 7.336.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 1.149.745
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.258.826 6.186.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[9] 57.895 106.890
Diğer Borçlar
[10] 1.719.013 2.088.583
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.149.380 1.235.530
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
569.633 853.053
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[13] 1.123.017 904.775
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.123.017 904.775
Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 361.352 155.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
201.352 155.867
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
160.000 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[16] 210.083 988.944
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
210.083 988.944
ARA TOPLAM
16.323.989 17.974.845
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.323.989 17.974.845
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 13.237.411 12.675.581
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.237.411 12.675.581
Banka Kredileri
13.237.411 12.675.581
Diğer Borçlar
[13] 0 85.719
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 85.719
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 1.439.609 537.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.439.609 537.891
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.677.020 13.299.191
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.001.009 31.274.036
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
73.090.750 62.582.501
Ödenmiş Sermaye
[18] 31.250.000 31.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 7.379.374 7.379.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.462.675 -687.838
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 3.462.675 -687.838
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.791.176 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.328.501 -687.838
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 7.035.280 6.989.355
Yasal Yedekler
3.154.535 3.108.610
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.880.745 3.880.745
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 17.605.685 13.381.780
Net Dönem Karı veya Zararı
6.357.736 4.269.830
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.090.750 62.582.501
TOPLAM KAYNAKLAR
104.091.759 93.856.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 46.461.620 66.109.020
Satışların Maliyeti
[23] -39.192.836 -51.361.254
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.268.784 14.747.766
BRÜT KAR (ZARAR)
7.268.784 14.747.766
Genel Yönetim Giderleri
[24] -6.913.564 -7.282.967
Pazarlama Giderleri
[25] -637.916 -661.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[26] 3.705.053 2.002.360
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[26] -1.063.309 -1.593.708
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.359.048 7.211.674
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[27] 594.831 295.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 2.725.728 82.873
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.679.607 7.589.547
Finansman Gelirleri
[28] 597.618 1.416.511
Finansman Giderleri
[28] -252.083 -1.939.443
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.025.142 7.066.615
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
332.594 -2.796.785
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[14] 332.594 -2.796.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.357.736 4.269.830
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.357.736 4.269.830
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.357.736 4.269.830
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.150.513 -58.138
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[12,20] 5.323.529 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[15] -800.829 -86.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-372.187 28.476
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[14] -372.187 28.476
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.150.513 -58.138
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.508.249 4.211.692
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.508.249 4.211.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823588


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.554 Değişim: 0,43% Hacim : 35.038 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.525 24.06.2022 Yüksek 2.571
Açılış: 2.555
16,8844 Değişim: -2,70%
Düşük 16,4914 24.06.2022 Yüksek 17,3807
Açılış: 17,3525
17,8272 Değişim: -2,47%
Düşük 17,3982 24.06.2022 Yüksek 18,3712
Açılış: 18,2779
992,35 Değişim: -2,31%
Düşük 968,40 24.06.2022 Yüksek 1.023,08
Açılış: 1.015,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.