KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 21:06
KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 7.379.374 -289.777 27.034.883 5.424.407 9.345.765 9.887.558 83.782.210 0 83.782.210
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-178.082 -27.034.883 -8.349.663 4.297.644 -31.264.984 0 -31.264.984
Transferler
491.951 13.693.251 -14.185.202 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.210 3.629.813 3.652.023 0 3.652.023
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 7.379.374 -445.649 5.916.358 14.689.353 3.629.813 56.169.249 0 56.169.249
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 -629.700 5.916.358 8.439.353 7.377.769 59.733.154 0 59.733.154
Transferler
1.072.997 6.304.772 -7.377.769 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.896 -1.107.592 -1.145.488 0 -1.145.488
Dönem Sonu Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 -667.596 6.989.355 14.744.125 -1.107.592 58.587.666 0 58.587.666


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.529.116 37.119.958
Dönem Karı (Zararı)
-1.107.592 3.629.813
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.959.587 -3.513.291
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 172.614 170.163
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
134.375 133.268
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
297.613 -2.346.267
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
297.613 -2.346.267
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -91.345 -701.054
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.116.697 475.565
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-670.367 -74.966
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.170.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.170.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.925.470 39.462.245
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -556
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,19 3.995.612 5.976.958
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
3 -678.581 -1.695.599
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.537.032 14.268.951
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 1.932.187 -3.817.922
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,19 -4.216.371 -707.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
53.673 24.291
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4.556.196 26.245.482
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-254.278 -832.248
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-600.148 -101.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
345.870 -731.170
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.777.465 39.578.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-30.442 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.217.907 -2.458.809
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.896.155 2.567.070
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-168.038 -306.451
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -21.657.804 0
Alınan Faiz
16 929.687 2.873.521
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.159.953 4.313.246
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.000.000 5.547.060
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.161.588 -706.560
Ödenen Faiz
-678.459 -527.254
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.792.914 44.000.274
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.792.914 44.000.274
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.569.932 1.245.916
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.362.846 45.246.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.404.549 5.933.054 1.245.916
Ticari Alacaklar
16.578.616 19.886.073 17.357.853
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 0 3.498.700 410.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 16.578.616 16.387.373 16.946.884
Diğer Alacaklar
17.154 7.580.118 25.735.256
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 0 7.560.583 25.725.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.154 19.535 9.814
Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.028.046 17.036.355 28.704.942
Diğer Dönen Varlıklar
2.990.168 2.390.020 6.174
ARA TOPLAM
43.018.533 52.825.620 73.050.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.018.533 52.825.620 73.050.141
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20.374.803 20.250.802 15.306.260
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 264.896 264.896 261.896
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.109.907 19.985.906 15.044.364
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
4 20.109.907 19.985.906 15.044.364
Diğer Alacaklar
45.073 19.141 905
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.073 19.141 905
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 23.567.804 1.910.000 740.000
Maddi Duran Varlıklar
4.422.417 4.430.566 4.485.622
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.866 293 2.277
Peşin Ödenmiş Giderler
690.978 614.856 883.917
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 301.879 3.400.938 293.588
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.406.820 30.626.596 21.712.569
TOPLAM VARLIKLAR
92.425.353 83.452.216 94.762.710
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 556.724 479.804 171.221
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 5.845.235 2.465.816 1.249.679
Ticari Borçlar
4.045.917 7.763.079 6.515.074
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.045.917 7.763.079 6.515.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
394.534 340.861 278.757
Diğer Borçlar
1.935.015 2.143.006 3.551.496
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 1.240.846 1.176.773 992.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 694.169 966.233 2.559.196
Ertelenmiş Gelirler
10 5.360.745 804.549 25.253.235
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 6.217.907 2.458.809
Kısa Vadeli Karşılıklar
215.586 152.324 137.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
215.586 152.324 137.509
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
359.908 14.035 5.541
ARA TOPLAM
18.713.664 20.381.381 39.621.321
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.713.664 20.381.381 39.621.321
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 14.268.573 2.337.659 1.085.773
Diğer Borçlar
342.878 600.036 942.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 342.878 600.036 942.914
Ertelenmiş Gelirler
1.743 1.743 311.664
Uzun Vadeli Karşılıklar
510.829 398.243 283.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
510.829 398.243 283.812
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.124.023 3.337.681 2.624.163
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.837.687 23.719.062 42.245.484
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.587.666 59.733.154 52.517.226
Ödenmiş Sermaye
11 31.250.000 31.250.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.379.374 7.379.374 7.379.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-667.596 -629.700 -467.859
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-667.596 -629.700 -467.859
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-667.596 -629.700 -467.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.989.355 5.916.358 5.424.407
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14.744.125 8.439.353 996.102
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.107.592 7.377.769 14.185.202
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.587.666 59.733.154 52.517.226
TOPLAM KAYNAKLAR
92.425.353 83.452.216 94.762.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 26.341.629 23.402.256 21.648.261 19.618.085
Satışların Maliyeti
12 -20.287.382 -21.059.617 -17.249.049 -17.393.828
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.054.247 2.342.639 4.399.212 2.224.257
BRÜT KAR (ZARAR)
6.054.247 2.342.639 4.399.212 2.224.257
Genel Yönetim Giderleri
13 -3.769.777 -2.583.364 -1.412.185 -1.439.174
Pazarlama Giderleri
-304.240 -226.524 -137.872 -115.846
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 859.068 986.730 478.392 191.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 -613.950 -587.988 -200.456 -264.989
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.225.348 -68.507 3.127.091 596.205
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 1.324.961 1.247.481
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 91.345 701.054 799.827 350.527
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.316.693 1.957.508 3.926.918 2.194.213
Finansman Gelirleri
16 977.387 2.890.344 401.381 1.811.298
Finansman Giderleri
16 -1.284.975 -742.474 -978.611 -447.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.009.105 4.105.378 3.349.688 3.557.908
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.116.697 -475.565 -3.251.300 -413.187
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -355.762 -355.762
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -3.116.697 -119.803 -3.251.300 -57.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.107.592 3.629.813 98.388 3.144.721
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.107.592 3.629.813 98.388 3.144.721
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.107.592 3.629.813 98.388 3.144.721
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37.896 22.210 -64.828 -19.912
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-47.370 27.763 -81.035 -24.889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.474 -5.553 16.207 4.977
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.474 -5.553 16.207 4.977
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.896 22.210 -64.828 -19.912
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.145.488 3.652.023 33.560 3.124.809
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.145.488 3.652.023 33.560 3.124.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702222


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.