" />

KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

27.10.2021 - 16:11
KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
483.480 590.666
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-8.787 -72.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 42
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 47
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -5
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.787 -72.173
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-10.983 -92.348
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 2.187
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.196 17.988
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
474.693 518.535


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 42 0 0 0 -73.879 1.706 0 0 590.666 518.535 0 518.535
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 1.067 0 0 0 0 0 0 704 0 0 1.771 0 1.771
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.174 -378.174 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.174 -378.174 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.605 29.534 -27.570 0 0 -44.649 0 2.196.799 0 590.666 5.347.385 0 5.347.385
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -8.787 0 0 0 483.480 474.693 0 474.693
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.677 -675.677 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 4.085 29.534 -38.057 0 0 20.312 0 2.872.932 0 483.480 5.972.286 0 5.972.286


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 4.473.040 3.183.915 1.608.891 1.232.268
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.318.589 2.607.204 1.173.890 963.129
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
82.506 8.523 33.266 8.089
Bankalardan Alınan Gelirler
936 8.939 336 1.716
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
466 4.685 0 1.068
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
1.006.716 487.060 376.036 233.630
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
36.020 30.360 14.056 13.154
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
873.288 392.362 340.574 173.825
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
97.408 64.338 21.406 46.651
Finansal Kiralama Gelirleri
28.229 38.747 9.525 12.967
Diğer Kar Payı Gelirleri
35.598 28.757 15.838 11.669
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -2.979.863 -1.259.965 -1.041.903 -537.113
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.364.816 -750.588 -482.641 -275.637
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-821.642 -323.118 -251.703 -189.776
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-596.241 -31.364 -240.801 -16.285
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-46.152 -47.653 -15.787 -15.331
Diğer Kar Payı Giderleri
-151.012 -107.242 -50.971 -40.084
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.493.177 1.923.950 566.988 695.155
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
164.574 55.551 58.941 7.188
Alınan Ücret ve Komisyonlar
354.196 230.679 124.580 75.747
Gayri Nakdi Kredilerden
80.433 64.682 26.290 20.978
Diğer
-68.559
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
9 -189.622 -175.128 -65.639 -68.559
TEMETTÜ GELİRLERİ
19 8 0 8
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 202.073 458.100 88.194 112.770
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
310 24.463 5.156 7.836
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
703.310 171.445 106.380 260.721
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-501.547 262.192 -23.342 -155.787
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 650.001 482.830 146.864 150.304
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.509.844 2.920.439 860.987 965.425
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -691.880 -1.065.508 -136.414 -347.103
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5 -37.889 -11.900 -11.345 -539
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-548.780 -465.523 -180.227 -160.780
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -608.151 -619.337 -200.648 -213.408
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
623.144 758.171 332.353 243.595
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
623.144 758.171 332.353 243.595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -139.664 -167.505 -86.370 -56.040
Cari Vergi Karşılığı
-163.109 -163.035 -104.974 -52.655
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-13.091 -123.166 26.856 -100.286
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
36.536 118.696 -8.252 96.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
483.480 590.666 245.983 187.555
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8 483.480 590.666 245.983 187.555
Grubun Karı (Zararı)
483.480 590.666 245.983 187.555
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.945.769 29.112.915 35.058.684 4.742.238 25.571.943 30.314.181
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.616.083 19.376.451 20.992.534 924.624 18.875.769 19.800.393
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 1.620.744 16.122.141 17.742.885 928.162 11.732.404 12.660.566
Bankalar
2 1.163 3.254.310 3.255.473 2.687 7.143.365 7.146.052
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-5.824 0 -5.824 -6.225 0 -6.225
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 17.080 2.899.595 2.916.675 11.915 1.899.399 1.911.314
Devlet Borçlanma Senetleri
12.706 2.890.665 2.903.371 7.806 1.894.190 1.901.996
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
4.374 8.930 13.304 4.109 5.209 9.318
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 4.277.821 6.690.380 10.968.201 3.597.268 4.779.675 8.376.943
Devlet Borçlanma Senetleri
3.376.271 6.686.795 10.063.066 3.235.108 4.778.835 8.013.943
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.665 3.585 11.250 7.665 840 8.505
Diğer Finansal Varlıklar
893.885 0 893.885 354.495 0 354.495
Türev Finansal Varlıklar
5 34.785 146.489 181.274 208.431 17.100 225.531
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
34.785 146.489 181.274 208.431 17.100 225.531
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 26.871.191 20.086.123 46.957.314 31.864.941 16.418.931 48.283.872
Krediler
27.990.572 19.600.562 47.591.134 32.936.100 14.096.168 47.032.268
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
289.738 485.561 775.299 410.292 297.379 707.671
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
929.974 0 929.974 918.300 2.025.384 2.943.684
Devlet Borçlanma Senetleri
929.974 0 929.974 918.300 2.025.384 2.943.684
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.339.093 0 -2.339.093 -2.399.751 0 -2.399.751
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 60.967 0 60.967 261.431 0 261.431
Satış Amaçlı
60.967 0 60.967 261.431 0 261.431
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
100 0 100 100 0 100
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0 0 0 0 1.202.413 1.185.895 0 1.185.895
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
129.043 0 129.043 135.605 0 135.605
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
129.043 0 129.043 135.605 0 135.605
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
11 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 105.402 0 105.402 79.761 0 79.761
DİĞER AKTİFLER
13 1.272.333 104.872 1.377.205 936.972 173.005 1.109.977
VARLIKLAR TOPLAMI
35.587.218 49.303.910 84.891.128 39.206.943 42.163.879 81.370.822
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 17.754.891 44.529.958 62.284.849 15.485.189 41.905.397 57.390.586
ALINAN KREDİLER
2 5.648.396 3.076.553 8.724.949 11.493.766 1.873.270 13.367.036
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.772.844 0 1.772.844 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 7.381 85.364 92.745 207.652 116.599 324.251
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.381 85.364 92.745 207.652 116.599 324.251
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
4 369.312 1.223 370.535 333.868 7.230 341.098
KARŞILIKLAR
5 327.187 73.332 400.519 324.627 41.833 366.460
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
195.750 0 195.750 195.122 0 195.122
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
131.437 73.332 204.769 129.505 41.833 171.338
CARİ VERGİ BORCU
6 187.059 0 187.059 101.186 0 101.186
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
9 0 2.262.214 2.262.214 0 1.836.471 1.836.471
Krediler
0 2.262.214 2.262.214 0 1.836.471 1.836.471
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
10 2.069.024 754.104 2.823.128 1.407.476 740.956 2.148.432
ÖZKAYNAKLAR
11 5.936.684 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
4.085 0 4.085 2.250 0 2.250
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 2.250 0 2.250
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-8.523 0 -8.523 -8.523 0 -8.523
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-15.290 35.602 20.312 -7.716 36.815 29.099
Kar Yedekleri
2.872.932 0 2.872.932 2.196.799 0 2.196.799
Yasal Yedekler
227.411 0 227.411 193.120 0 193.120
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.545.855 0 2.545.855 1.904.469 0 1.904.469
Diğer Kar Yedekleri
99.666 0 99.666 99.210 0 99.210
Kar veya Zarar
483.480 0 483.480 675.677 0 675.677
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
483.480 0 483.480 675.677 0 675.677
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
34.072.778 50.818.350 84.891.128 34.812.251 46.558.571 81.370.822


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
12.893.454 52.176.872 65.070.326 14.315.565 32.167.907 46.483.472
GARANTİ VE KEFALETLER
1 5.468.319 6.251.009 11.719.328 4.771.139 4.213.902 8.985.041
Teminat Mektupları
5.357.554 3.260.304 8.617.858 4.750.111 2.794.145 7.544.256
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
112.191 0 112.191 99.639 0 99.639
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
5.245.363 3.260.304 8.505.667 4.650.472 2.794.145 7.444.617
Banka Kredileri
86.269 769.369 855.638 17.500 360.378 377.878
İthalat Kabul Kredileri
84.619 769.369 853.988 0 360.378 360.378
Diğer Banka Kabulleri
1.650 0 1.650 17.500 0 17.500
Akreditifler
24.496 2.221.336 2.245.832 3.528 1.059.379 1.062.907
Belgeli Akreditifler
24.496 2.221.336 2.245.832 3.528 1.059.379 1.062.907
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 3.478.392 4.845.740 8.324.132 2.361.521 2.795.916 5.157.437
Cayılamaz Taahhütler
3.478.392 4.845.740 8.324.132 2.361.521 2.795.916 5.157.437
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
583.472 4.845.740 5.429.212 376.799 2.795.916 3.172.715
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
76 0 76 106 0 106
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
793.983 0 793.983 644.855 0 644.855
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
27.461 0 27.461 22.069 0 22.069
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.993.879 0 1.993.879 1.262.679 0 1.262.679
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.513 0 3.513 3.002 0 3.002
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
76.008 0 76.008 52.011 0 52.011
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.946.743 41.080.123 45.026.866 7.182.905 25.158.089 32.340.994
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.946.743 41.080.123 45.026.866 7.182.905 25.158.089 32.340.994
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
3.946.743 35.821.892 39.768.635 7.182.905 19.780.227 26.963.132
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.496.228 15.794.838 17.291.066 1.847.030 8.868.953 10.715.983
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.450.515 20.027.054 22.477.569 5.335.875 10.911.274 16.247.149
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 5.258.231 5.258.231 0 5.377.862 5.377.862
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
545.485.861 122.702.088 668.187.949 500.858.383 103.842.397 604.700.780
EMANET KIYMETLER
6.252.734 7.460.183 13.712.917 6.623.268 7.591.452 14.214.720
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
3.629.526 533.035 4.162.561 2.729.573 355.166 3.084.739
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.095.550 289.491 1.385.041 968.091 217.904 1.185.995
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
897 3.512.085 3.512.982 0 1.184.805 1.184.805
Emanet Kıymet Alanlar
1.526.761 3.125.572 4.652.333 2.925.604 5.833.577 8.759.181
REHİNLİ KIYMETLER
539.233.127 115.098.492 654.331.619 494.235.115 96.148.511 590.383.626
Menkul Kıymetler
58.627 0 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
58.823.192 1.949.393 60.772.585 62.581.608 1.350.437 63.932.045
Diğer Rehinli Kıymetler
266.960.594 84.035.391 350.995.985 240.505.750 72.351.363 312.857.113
Rehinli Kıymet Alanlar
233.653 0 233.653 240.268 0 240.268
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 143.413 143.413 0 102.434 102.434
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
558.379.315 174.878.960 733.258.275 515.173.948 136.010.304 651.184.252


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
14.130 281.740
Alınan Kar Payları
4.087.890 2.691.218
Ödenen Kar Payları
-2.871.989 -1.163.153
Alınan Temettüler
19 8
Alınan Ücret ve Komisyonlar
354.196 230.679
Elde Edilen Diğer Kazançlar
124.243 91.998
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
401.028 454.915
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-729.159 -651.683
Ödenen Vergiler
-160.612 -264.733
Diğer
-644.887 -592.396
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-236.169 -892.308
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
1.828.761 -13.842.759
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-197.105 -150.985
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-2.995 -5.185
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-4.968.341 5.460.804
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.310.046 1.113.932
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.485.251 3.675.758
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
781.945 -5.935.873
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-92.084 -93.062
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
13.941 234
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-21.434.610 -12.052.489
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
19.975.815 9.276.529
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -3.067.085
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.318.883 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-96.677 -88.842
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-97.133 -89.546
Diğer
456 704
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0844 Değişim: 0,02%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1123
Açılış: 33,0783
36,1004 Değişim: -0,16%
Düşük 36,0414 19.07.2024 Yüksek 36,1546
Açılış: 36,1546
2.601,85 Değişim: 0,03%
Düşük 2.597,42 19.07.2024 Yüksek 2.603,70
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.