" />

KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

27.10.2021 - 16:10
KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
484.696 590.851
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-8.258 -71.886
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 42
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 47
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -5
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.258 -71.928
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-10.322 -92.043
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 2.187
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.064 17.928
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
476.438 518.965


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.065 136.811 -27.570 0 0 29.011 -1.706 1.721.459 377.998 0 4.837.068 0 4.837.068
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 377.998 0 4.837.068 0 4.837.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 590.851 518.965 0 518.965
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 978 0 0 0 0 0 0 705 0 0 1.683 0 1.683
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.181 -378.181 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.181 -378.181 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.043 136.853 -27.570 0 0 -44.623 0 2.100.345 -183 590.851 5.357.716 0 5.357.716
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.739 136.853 -38.057 0 0 28.315 0 2.100.344 675.629 0 5.504.823 0 5.504.823
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 1.739 136.853 -38.057 0 0 28.315 0 2.100.344 675.629 0 5.504.823 0 5.504.823
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -8.258 0 0 0 484.696 476.438 0 476.438
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.682 -675.682 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.682 -675.682 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.364 136.853 -38.057 0 0 20.057 0 2.776.482 -53 484.696 5.982.342 0 5.982.342


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 4.257.337 3.164.032 1.504.182 1.224.569
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.318.589 936 8.939 336 1.716
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
466 4.685 0 1.068
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
791.013 464.257 271.327 225.932
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
36.020 30.360 14.056 13.154
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
657.585 369.559 235.865 166.127
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
97.408 64.338 21.406 46.651
Finansal Kiralama Gelirleri
28.229 42.234 9.525 12.967
Diğer Kar Payı Gelirleri
35.598 28.757 15.838 11.669
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -2.764.157 -1.240.075 -937.193 -529.415
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.364.816 -750.588 -482.641 -275.637
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-154.121 -221.753 -19.661 -150.281
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-596.241 -31.364 -240.801 -16.285
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-451.815 -81.475 -127.332 -31.797
Kiralama Kar Payı Giderleri
-46.152 -47.653 -15.787 -15.331
Diğer Kar Payı Giderleri
-151.012 -107.242 -50.971 -40.084
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.493.180 1.923.957 566.989 695.154
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
164.574 55.551 58.941 7.188
Alınan Ücret ve Komisyonlar
354.196 230.679 124.580 75.747
Gayri Nakdi Kredilerden
80.433 64.682 26.290 20.978
Diğer
9 273.763 165.997 98.290 54.769
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-189.622 -175.128 -65.639 -68.559
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-501.547 262.193 -23.342 -155.786
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 649.987 482.816 146.858 150.299
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.509.833 2.920.433 860.982 965.420
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -690.671 -1.065.310 -137.336 -347.370
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5 -37.889 -11.900 -11.345 -539
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-548.795 -465.538 -180.232 -160.785
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -608.117 -619.328 -200.635 -213.408
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
624.361 758.357 331.434 243.318
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
624.361 758.357 331.434 243.318
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -139.665 -167.506 -86.370 -56.040
Cari Vergi Karşılığı
-163.110 -163.036 -104.974 -52.655
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-13.091 -123.166 26.856 -100.286
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
36.536 118.696 -8.252 96.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
484.696 590.851 245.064 187.278
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8 484.696 590.851 245.064 187.278
Grubun Karı (Zararı)
484.696 590.851 245.064 187.278
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.051.884 29.112.915 34.164.799 4.387.743 25.571.943 29.959.686
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.616.083 19.376.451 20.992.534 924.624 18.875.769 19.800.393
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 1.620.744 16.122.141 17.742.885 928.162 11.732.404 12.660.566
Bankalar
2 1.163 3.254.310 3.255.473 2.687 7.143.365 7.146.052
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-5.824 0 -5.824 -6.225 0 -6.225
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 17.080 2.899.595 2.916.675 11.915 1.899.399 1.911.314
Devlet Borçlanma Senetleri
12.706 2.890.665 2.903.371 7.806 1.894.190 1.901.996
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
4.374 8.930 13.304 4.109 5.209 9.318
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 3.383.936 6.690.380 10.074.316 3.242.773 4.779.675 8.022.448
Devlet Borçlanma Senetleri
3.376.271 6.686.795 10.063.066 3.235.108 4.778.835 8.013.943
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.665 3.585 11.250 7.665 840 8.505
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5 34.785 146.489 181.274 208.431 17.100 225.531
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
34.785 146.489 181.274 208.431 17.100 225.531
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 26.871.191 20.086.123 46.957.314 31.864.941 16.418.931 48.283.872
Krediler
27.990.572 19.600.562 47.591.134 32.936.100 14.096.168 47.032.268
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
289.738 485.561 775.299 410.292 297.379 707.671
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
929.974 0 929.974 918.300 2.025.384 2.943.684
Devlet Borçlanma Senetleri
929.974 0 929.974 918.300 2.025.384 2.943.684
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.339.093 0 -2.339.093 -2.399.751 0 -2.399.751
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 60.967 0 60.967 261.431 0 261.431
Satış Amaçlı
60.967 0 60.967 261.431 0 261.431
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.218.291 0 1.218.291 1.201.775 0 1.201.775
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
129.043 0 129.043 135.605 0 135.605
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
129.043 0 129.043 135.605 0 135.605
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
11 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 99.818 0 99.818 74.309 0 74.309
DİĞER AKTİFLER
13 1.272.422 104.872 1.377.294 937.062 173.005 1.110.067
VARLIKLAR TOPLAMI
34.703.616 49.303.910 84.007.526 38.862.866 42.163.879 81.026.745
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 17.754.641 44.529.958 62.284.599 15.485.035 41.905.397 57.390.432
ALINAN KREDİLER
2 1.826.578 3.076.553 4.903.131 7.624.208 1.873.270 9.497.478
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.772.844 0 1.772.844 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 2.928.251 0 2.928.251 3.516.043 0 3.516.043
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 7.381 85.364 92.745 207.652 116.599 324.251
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.381 85.364 92.745 207.652 116.599 324.251
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5 369.312 1.223 370.535 333.868 7.230 341.098
KARŞILIKLAR
6 327.187 73.332 400.519 324.627 41.833 366.460
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
195.750 0 195.750 195.122 0 195.122
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
131.437 73.332 204.769 129.505 41.833 171.338
CARİ VERGİ BORCU
7 187.062 0 187.062 101.188 0 101.188
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 2.262.214 2.262.214 0 1.836.471 1.836.471
Krediler
0 2.262.214 2.262.214 0 1.836.471 1.836.471
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 2.069.180 754.104 2.823.284 1.407.545 740.956 2.148.501
ÖZKAYNAKLAR
12 5.946.740 35.602 5.982.342 5.468.008 36.815 5.504.823
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
2.364 0 2.364 1.739 0 1.739
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
2.364 0 2.364 1.739 0 1.739
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
98.796 0 98.796 98.796 0 98.796
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-15.545 35.602 20.057 -8.500 36.815 28.315
Kar Yedekleri
2.776.482 0 2.776.482 2.100.344 0 2.100.344
Yasal Yedekler
227.423 0 227.423 193.131 0 193.131
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.546.482 0 2.546.482 1.905.092 0 1.905.092
Diğer Kar Yedekleri
2.577 0 2.577 2.121 0 2.121
Kar veya Zarar
484.643 0 484.643 675.629 0 675.629
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-53 0 -53 -183 0 -183
Dönem Net Kâr veya Zararı
484.696 0 484.696 675.812 0 675.812
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
33.189.176 50.818.350 84.007.526 34.468.174 46.558.571 81.026.745


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
12.893.454 52.176.872 65.070.326 14.315.565 32.167.907 46.483.472
GARANTİ VE KEFALETLER
1 5.468.319 6.251.009 11.719.328 4.771.139 4.213.902 8.985.041
Teminat Mektupları
5.357.554 3.260.304 8.617.858 4.750.111 2.794.145 7.544.256
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
112.191 0 112.191 99.639 0 99.639
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
5.245.363 3.260.304 8.505.667 4.650.472 2.794.145 7.444.617
Banka Kredileri
86.269 769.369 855.638 17.500 360.378 377.878
İthalat Kabul Kredileri
84.619 769.369 853.988 0 360.378 360.378
Diğer Banka Kabulleri
1.650 0 1.650 17.500 0 17.500
Akreditifler
24.496 2.221.336 2.245.832 3.528 1.059.379 1.062.907
Belgeli Akreditifler
24.496 2.221.336 2.245.832 3.528 1.059.379 1.062.907
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 3.478.392 4.845.740 8.324.132 2.361.521 2.795.916 5.157.437
Cayılamaz Taahhütler
3.478.392 4.845.740 8.324.132 2.361.521 2.795.916 5.157.437
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
583.472 4.845.740 5.429.212 376.799 2.795.916 3.172.715
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
76 0 76 106 0 106
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
793.983 0 793.983 644.855 0 644.855
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
27.461 0 27.461 22.069 0 22.069
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.993.879 0 1.993.879 1.262.679 0 1.262.679
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.513 0 3.513 3.002 0 3.002
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
76.008 0 76.008 52.011 0 52.011
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.946.743 41.080.123 45.026.866 7.182.905 25.158.089 32.340.994
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.946.743 41.080.123 45.026.866 7.182.905 25.158.089 32.340.994
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
3.946.743 35.821.892 39.768.635 7.182.905 19.780.227 26.963.132
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.496.228 15.794.838 17.291.066 1.847.030 8.868.953 10.715.983
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.450.515 20.027.054 22.477.569 5.335.875 10.911.274 16.247.149
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 5.258.231 5.258.231 0 5.377.862 5.377.862
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
545.485.861 122.702.088 668.187.949 500.858.383 103.842.397 604.700.780
EMANET KIYMETLER
6.252.734 7.460.183 13.712.917 6.623.268 7.591.452 14.214.720
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
3.629.526 533.035 4.162.561 2.729.573 355.166 3.084.739
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.095.550 289.491 1.385.041 968.091 217.904 1.185.995
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
897 3.512.085 3.512.982 0 1.184.805 1.184.805
Emanet Kıymet Alanlar
1.526.761 3.125.572 4.652.333 2.925.604 5.833.577 8.759.181
REHİNLİ KIYMETLER
539.233.127 115.098.492 654.331.619 494.235.115 96.148.511 590.383.626
Menkul Kıymetler
58.627 0 58.627 72.701 0 72.701
Teminat Senetleri
203.598.453 24.119.442 227.717.895 182.565.228 20.011.591 202.576.819
Emtia
9.558.608 4.994.266 14.552.874 8.269.560 2.435.120 10.704.680
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
58.823.192 1.949.393 60.772.585 62.581.608 1.350.437 63.932.045
Diğer Rehinli Kıymetler
266.960.594 84.035.391 350.995.985 240.505.750 72.351.363 312.857.113
Rehinli Kıymet Alanlar
233.653 0 233.653 240.268 0 240.268
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 143.413 143.413 0 102.434 102.434
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
558.379.315 174.878.960 733.258.275 515.173.948 136.010.304 651.184.252


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
14.129 300.700
Alınan Kar Payları
3.882.682 2.670.217
Ödenen Kar Payları
-2.666.779 -1.142.144
Alınan Temettüler
19 8
Alınan Ücret ve Komisyonlar
354.196 230.679
Elde Edilen Diğer Kazançlar
124.229 91.984
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
401.028 454.915
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-729.185 -651.711
Ödenen Vergiler
-160.620 -245.761
Diğer
-1.191.441 -1.107.487
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.449.382 2.346.265
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-644.887 -592.396
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-236.169 -892.308
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
1.828.761 -13.742.760
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-197.235 -170.027
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-2.995 -5.185
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-588.787 12.302.938
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.918.342 4.332.010
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.310.272 1.113.993
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.435.253 2.646.965
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.311.501 -5.744.513
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-92.084 -93.070
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
13.942 243
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.850.347 -4.684.807
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.921.107 2.100.206
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -3.067.085
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.318.883 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-676.231 748.591
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.750.001 5.150.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-13.329.555 -4.312.567
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-97.133 -89.546
Diğer
456 704
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.151.162 960.023
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-648.821 -1.388.934
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.163.242 5.897.857
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 9.514.421 4.508.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972833


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: -0,88% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8302 Değişim: -0,06%
Düşük 32,7530 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6242 Değişim: -0,17%
Düşük 35,5528 24.07.2024 Yüksek 35,7396
Açılış: 35,6848
2.541,26 Değişim: -0,15%
Düşük 2.535,18 24.07.2024 Yüksek 2.568,74
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.