KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

28.10.2020 - 12:04
KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
590.851 199.632
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-71.886 104.625
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
42 3.735
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
47 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 4.669
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5 -934
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-71.928 100.890
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-92.043 133.139
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
2.187 -7.207
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.928 -25.042
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
518.965 304.257


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 3.735 0 0 106.511 -5.621 0 0 199.632 304.257 0 304.257
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 503 0 0 0 0 0 0 -992 0 0 -489 0 -489
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.716 99.644 -445.360 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.716 99.644 -445.360 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.093 121.823 -18.032 0 0 -5.844 -1.742 1.721.211 569 199.632 4.618.710 0 4.618.710
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.065 136.811 -27.570 0 0 29.011 -1.706 1.721.459 377.998 0 4.837.068 0 4.837.068
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 1.065 136.811 -27.570 0 0 29.011 -1.706 1.721.459 377.998 0 4.837.068 0 4.837.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 42 0 0 0 -73.634 1.706 0 0 590.851 518.965 0 518.965
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 978 0 0 0 0 0 0 705 0 0 1.683 0 1.683
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.181 -378.181 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.181 -378.181 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.043 136.853 -27.570 0 0 -44.623 0 2.100.345 -183 590.851 5.357.716 0 5.357.716


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 3.164.032 3.476.529 1.224.569 1.114.749
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.606.637 3.056.814 963.128 979.672
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
8.523 94.347 8.089 23.017 Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-750.588 -1.262.329 -275.637 -422.393
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-221.753 -218.811 -150.281 -35.355
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-31.364 -7.468 -16.285 -4.902
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-81.475 -448.787 -31.797 -122.750
Kiralama Kar Payı Giderleri
-47.653 -47.985 -15.331 -16.397
Diğer Kar Payı Giderleri
-107.242 -82.273 -40.084 -27.140
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.923.957 1.408.876 695.154 485.812
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
55.551 105.656 7.188 26.595
Alınan Ücret ve Komisyonlar
230.679 252.028 75.747 76.279
Gayri Nakdi Kredilerden
64.682 65.239 20.978 20.024
Diğer
9 165.997 186.789 54.769 56.255
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-175.128 -146.372 -68.559 -49.684
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
9 -175.128 -146.372 -68.559 -49.684
TEMETTÜ GELİRLERİ
8 6 8 -2.763
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 458.101 28.218 112.771 48.161
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
24.463 6.708 7.836 2.822
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
171.445 233.231 260.721 -89.774
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
262.193 -211.721 -155.786 135.113
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 482.816 565.837 150.299 146.785
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.920.433 2.108.593 965.420 704.590
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -1.065.310 -992.116 -347.370 -414.379
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5 -11.900 -46.143 -539 -22.994
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-465.538 -398.668 -160.785 -129.752
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -619.328 -422.358 -213.408 -144.909
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
758.357 249.308 243.318 -7.444
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
758.357 249.308 243.318 -7.444
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -167.506 -49.676 -56.040 2.598
Cari Vergi Karşılığı
-163.036 -2 -52.655 -1
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-123.166 -78.082 -100.286 5.360
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
118.696 28.408 96.901 -2.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
590.851 199.632 187.278 -4.846
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8 590.851 199.632 187.278 -4.846
Grubun Karı (Zararı)
590.851 199.632 187.278 -4.846
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,22700000 0,07700000 0,07200000 -0,00200000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.693.410 20.046.827 24.740.237 1.755.427 15.892.762 17.648.189
Nakit ve Nakit Benzerleri
626.735 12.144.501 12.771.236 594.701 11.114.042 11.708.743
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 628.868 10.136.069 10.764.937 597.200 7.511.351 8.108.551
Bankalar
2 1.746 2.008.432 2.010.178 1.270 3.602.691 3.603.961
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.879 0 -3.879 -3.769 0 -3.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 18.166 2.824.553 2.842.719 7.482 1.257.240 1.264.722
Devlet Borçlanma Senetleri
15.982 2.817.294 2.833.276 5.284 1.255.694 1.260.978
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.184 7.259 9.443 2.198 1.546 3.744
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 3.666.408 4.923.200 8.589.608 1.145.909 3.515.344 4.661.253
Devlet Borçlanma Senetleri
3.658.741 4.922.349 8.581.090 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 34.829.971 17.561.610 52.391.581 19.646.514 12.075.561 31.722.075
Krediler
35.396.604 15.099.237 50.495.841 20.783.777 11.896.956 32.680.733
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
483.344 289.437 772.781 513.917 178.605 692.522
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.238.602 2.172.936 3.411.538 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
1.238.602 2.172.936 3.411.538 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.288.579 0 -2.288.579 -1.651.180 0 -1.651.180
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 312.361 0 312.361 213.563 0 213.563
Satış Amaçlı
312.361 0 312.361 213.563 0 213.563
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.198.169 0 1.198.169 1.231.097 0 1.231.097
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
130.471 0 130.471 106.139 0 106.139
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
130.471 0 130.471 106.139 0 106.139
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
11 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 95.606 0 95.606 82.153 0 82.153
DİĞER AKTİFLER
13 997.428 259.996 1.257.424 923.800 267.888 1.191.688
VARLIKLAR TOPLAMI
42.257.416 37.868.433 80.125.849 23.958.693 28.236.211 52.194.904
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 18.805.605 41.159.518 59.965.123 15.266.369 24.708.001 39.974.370
ALINAN KREDİLER
2 4.692.526 1.959.225 6.651.751 442.531 1.465.532 1.908.063
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
400.000 0 400.000 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 2.437.504 0 2.437.504 1.085.917 528.217 1.614.134
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 92.722 164.232 256.954 38.149 96.137 134.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
92.722 164.232 256.954 38.149 19.369 57.518
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 76.768 76.768
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5 330.570 7.485 338.055 297.139 5.078 302.217
KARŞILIKLAR
6 303.180 46.244 349.424 283.178 48.042 331.220
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
166.122 0 166.122 133.929 0 133.929
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
137.058 46.244 183.302 149.249 48.042 197.291
CARİ VERGİ BORCU
7 147.903 0 147.903 141.693 0 141.693
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 1.976.738 1.976.738 0 1.497.558 1.497.558
Krediler
0 1.976.738 1.976.738 0 1.497.558 1.497.558
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 1.503.625 741.056 2.244.681 1.122.690 331.605 1.454.295
ÖZKAYNAKLAR
12 5.412.563 -54.847 5.357.716 4.823.465 13.603 4.837.068
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
2.043 0 2.043 1.065 0 1.065
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
2.043 0 2.043 1.065 0 1.065
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
109.283 0 109.283 109.241 0 109.241
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
10.224 -54.847 -44.623 13.702 13.603 27.305
Kar Yedekleri
2.100.345 0 2.100.345 1.721.459 0 1.721.459
Yasal Yedekler
193.039 0 193.039 172.896 0 172.896
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.905.185 0 1.905.185 1.547.146 0 1.547.146
Diğer Kar Yedekleri
2.121 0 2.121 1.417 0 1.417
Kar veya Zarar
590.668 0 590.668 377.998 0 377.998
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-183 0 -183 569 0 569
Dönem Net Kâr veya Zararı
590.851 0 590.851 377.429 0 377.429
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
34.126.198 45.999.651 80.125.849 23.501.131 28.693.773 52.194.904


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
15.946.521 41.007.302 56.953.823 8.790.513 17.733.521 26.524.034
GARANTİ VE KEFALETLER
1 4.632.598 4.572.515 9.205.113 3.916.693 3.410.452 7.327.145
Teminat Mektupları
4.553.568 3.094.879 7.648.447 3.845.718 2.442.592 6.288.310
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
88.762 0 88.762 75.019 0 75.019
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
4.464.806 3.094.879 7.559.685 3.770.699 2.442.592 6.213.291
Banka Kredileri
77.825 510.404 588.229 70.975 233.235 304.210
İthalat Kabul Kredileri
58.825 510.404 569.229 58.825 233.235 292.060
Diğer Banka Kabulleri
19.000 0 19.000 12.150 0 12.150
Akreditifler
1.205 967.232 968.437 0 734.625 734.625
Belgeli Akreditifler
1.205 967.232 968.437 0 734.625 734.625
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 2.199.262 3.074.393 5.273.655 1.958.108 2.218.599 4.176.707
Cayılamaz Taahhütler
2.199.262 3.074.393 5.273.655 1.958.108 2.218.599 4.176.707
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
277.010 3.074.393 3.351.403 245.800 2.218.599 2.464.399
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
106 0 106 165 0 165
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
632.640 0 632.640 655.031 0 655.031
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
33.959 0 33.959 22.553 0 22.553
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.203.389 0 1.203.389 999.273 0 999.273
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.987 0 2.987 2.905 0 2.905
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
49.171 0 49.171 32.381 0 32.381
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
9.114.661 33.360.394 42.475.055 2.915.712 12.104.470 15.020.182
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 1.119.864 1.119.864
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 1.119.864 1.119.864
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
9.114.661 33.360.394 42.475.055 2.915.712 10.984.606 13.900.318
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
9.114.661 24.746.246 33.860.907 2.915.712 10.945.773 13.861.485
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.309.177 11.412.213 12.721.390 2.253.272 4.649.531 6.902.803
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
7.805.484 13.334.033 21.139.517 662.440 6.296.242 6.958.682
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 8.614.148 8.614.148 0 38.833 38.833
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
496.016.079 108.662.737 604.678.816 454.680.050 78.860.738 533.540.788
EMANET KIYMETLER
3.925.618 7.044.564 10.970.182 3.628.456 2.761.552 6.390.008
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
2.595.282 372.238 2.967.520 2.327.688 309.503 2.637.191
Tahsile Alınan Ticari Senetler
940.457 185.986 1.126.443 887.027 138.495 1.025.522
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
865 1.061.550 1.062.415 0 371.374 371.374
Emanet Kıymet Alanlar
389.014 5.424.790 5.813.804 413.741 1.942.180 2.355.921
REHİNLİ KIYMETLER
492.090.461 101.508.757 593.599.218 451.051.594 75.941.692 526.993.286
Menkul Kıymetler
57.541 0 57.541 52.955 0 52.955
Teminat Senetleri
181.066.305 21.049.880 202.116.185 165.780.965 15.739.074 181.520.039
Emtia
7.885.169 2.517.073 10.402.242 6.061.321 1.135.117 7.196.438
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
64.417.668 1.462.154 65.879.822 64.416.523 1.137.403 65.553.926
Diğer Rehinli Kıymetler
238.462.783 76.479.650 314.942.433 214.551.504 57.930.098 272.481.602
Rehinli Kıymet Alanlar
200.995 0 200.995 188.326 0 188.326
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 109.416 109.416 0 157.494 157.494
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
511.962.600 149.670.039 661.632.639 463.470.563 96.594.259 560.064.822


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
300.700 -81.185
Alınan Kar Payları
2.670.217 3.426.595
Ödenen Kar Payları
-1.142.144 -2.075.795
Alınan Temettüler
8 6
Alınan Ücret ve Komisyonlar
230.679 252.028
Elde Edilen Diğer Kazançlar
91.984 48.897
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
454.915 368.936
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-651.711 -536.497
Ödenen Vergiler
-245.761 -71.082
Diğer
-1.107.487 -1.494.273
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.346.265 6.960.784
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-592.396 -233.371
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-892.308 -1.108.038
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-13.742.760 2.007.668
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-170.027 618.308
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-5.185 4.658
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
12.302.938 8.892.668
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.332.010 -3.134.612
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.113.993 -86.497
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.646.965 6.879.599
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.744.513 -1.622.855
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-93.070 -76.099
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
243 619
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.684.807 -2.150.809
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.100.206 403.434
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.067.085 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 200.000
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
748.591 -3.750.194
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.150.000 7.080.709
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.312.567 -10.748.173
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-89.546 -82.866
Diğer
704 136
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
960.023 415.888
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.388.934 1.922.438
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.897.857 6.148.791
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 4.508.923 8.071.229http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884622


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.