KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

11.08.2020 - 14:22
KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
403.111 205.104
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-21.308 16.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 3.735
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 4.669
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -934
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-21.308 12.705
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-28.767 22.825
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
2.187 -7.094
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.272 -3.026
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
381.803 221.544


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 7.725 14.504 -21.767 0 0 -98.699 3.879 1.375.864 -3.075 444.750 4.323.181 0 4.323.181
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 7.725 14.504 -21.767 0 0 -98.699 3.879 1.375.864 -3.075 444.750 4.323.181 0 4.323.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 3.735 0 0 18.238 -5.533 0 0 205.104 221.544 0 221.544
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 45.492 0 0 0 0 0 0 134 0 0 45.626 0 45.626
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.675 3.075 -444.750 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.675 3.075 -444.750 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 53.217 14.504 -18.032 0 0 -80.461 -1.654 1.817.673 0 205.104 4.590.351 0 4.590.351
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -23.014 1.706 0 0 403.111 381.803 0 381.803
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 1.272 0 0 0 0 0 0 932 0 0 2.204 0 2.204
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.810 29.492 -27.570 0 0 6.216 0 1.818.853 378.174 403.111 5.211.086 0 5.211.086


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 1.951.647 2.399.403 1.019.582 1.247.807
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.644.075 2.077.180 828.790 1.072.682
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
434 71.330 434 33.519
Bankalardan Alınan Gelirler
7.223 21.832 1.072 12.380
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
3.617 0 2.376 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
253.430 171.024 162.607 99.496
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
17.206 1.244 9.572 954
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
218.537 167.118 135.348 98.542
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
17.687 2.662 17.687 0
Finansal Kiralama Gelirleri
25.780 37.511 12.712 18.932
Diğer Kar Payı Gelirleri
17.088 20.526 11.591 10.798
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -722.852 -1.476.355 -365.674 -737.833
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-474.951 -839.936 -218.007 -426.782
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-133.342 -547.132 -85.466 -264.191
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-15.079 -2.566 -11.556 -2.566
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-32.322 -31.588 -16.282 -16.026
Diğer Kar Payı Giderleri
-67.158 -55.133 -34.363 -28.268
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.228.795 923.048 653.908 509.974
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
48.363 79.061 18.506 40.362
Alınan Ücret ve Komisyonlar
154.932 175.749 75.231 90.853
Gayri Nakdi Kredilerden
43.704 45.215 22.038 21.308
Diğer
9 111.228 130.534 53.193 69.545
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-106.569 -96.688 -56.725 -50.491
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
9 -106.569 -96.688 -56.725 -50.491
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 2.769 0 2.769
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 345.330 -19.943 165.800 10.986
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
16.627 3.886 10.995 -747
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-89.276 323.005 -253.981 254.586
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
417.979 -346.834 408.786 -242.853
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 332.526 419.805 121.238 110.575
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.955.014 1.404.740 959.452 674.666
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -718.405 -577.928 -309.397 -237.077
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5 -11.361 -23.149 -538 -15.398
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-304.743 -268.906 -149.613 -130.603
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -405.929 -277.380 -217.059 -138.325
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
514.576 257.377 282.845 153.263
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
514.576 257.377 282.845 153.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -111.465 -52.273 -61.704 -31.424
Cari Vergi Karşılığı
-110.380 0 -51.856 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-22.880 -83.442 28.021 -60.904
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
21.795 31.169 -37.869 29.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
403.111 205.104 221.141 121.839
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8 403.111 205.104 221.141 121.839
Grubun Karı (Zararı)
403.111 205.104 221.141 121.839
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.667.148 14.990.694 19.657.842 2.098.711 15.892.762 17.991.473
Nakit ve Nakit Benzerleri
630.219 8.431.561 9.061.780 594.701 11.114.042 11.708.743
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 630.644 5.738.809 6.369.453 597.200 7.511.351 8.108.551
Bankalar
2 1.809 2.692.752 2.694.561 1.270 3.602.691 3.603.961
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.234 0 -2.234 -3.769 0 -3.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 10.689 2.272.731 2.283.420 7.482 1.257.240 1.264.722
Devlet Borçlanma Senetleri
8.931 2.262.826 2.271.757 5.284 1.255.694 1.260.978
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.758 9.905 11.663 2.198 1.546 3.744
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 4.003.738 4.247.684 8.251.422 1.489.193 3.515.344 5.004.537
Devlet Borçlanma Senetleri
3.554.486 4.246.965 7.801.451 1.140.997 3.514.724 4.655.721
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 719 8.386 4.912 620 5.532
Diğer Finansal Varlıklar
441.585 0 441.585 343.284 0 343.284
Türev Finansal Varlıklar
5 22.502 38.718 61.220 7.335 6.136 13.471
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
22.502 38.718 61.220 7.335 6.136 13.471
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 30.310.078 15.695.875 46.005.953 19.546.058 12.075.561 31.621.619
Krediler
30.852.757 13.575.945 44.428.702 20.683.211 11.896.956 32.580.167
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
505.397 232.398 737.795 513.917 178.605 692.522
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.011.760 1.887.532 2.899.292 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
1.011.760 1.887.532 2.899.292 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.059.836 0 -2.059.836 -1.651.070 0 -1.651.070
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 316.913 0 316.913 213.563 0 213.563
Satış Amaçlı
316.913 0 316.913 213.563 0 213.563
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
100 0 100 100 0 100
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.230.517 0 1.230.517 1.215.218 0 1.215.218
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
115.761 0 115.761 106.139 0 106.139
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
115.761 0 115.761 106.139 0 106.139
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
11 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 91.934 0 91.934 87.747 0 87.747
DİĞER AKTİFLER
13 1.038.491 21.698 1.060.189 923.663 267.888 1.191.551
VARLIKLAR TOPLAMI
37.770.942 30.708.267 68.479.209 24.191.199 28.236.211 52.427.410
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 18.388.967 31.722.906 50.111.873 15.266.513 24.708.001 39.974.514
ALINAN KREDİLER
2 6.251.438 2.260.214 8.511.652 1.770.890 1.993.749 3.764.639
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 35.517 11.096 46.613 38.149 96.137 134.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
35.517 11.096 46.613 38.149 19.369 57.518
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 76.768 76.768
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
4 337.816 6.432 344.248 297.139 5.078 302.217
KARŞILIKLAR
5 312.636 39.814 352.450 283.178 48.042 331.220
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
158.408 0 158.408 133.929 0 133.929
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
154.228 39.814 194.042 149.249 48.042 197.291
CARİ VERGİ BORCU
6 135.463 0 135.463 141.689 0 141.689
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
9 0 1.724.385 1.724.385 0 1.497.558 1.497.558
Krediler
0 1.724.385 1.724.385 0 1.497.558 1.497.558
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
10 1.401.142 640.297 2.041.439 1.122.603 331.605 1.454.208
ÖZKAYNAKLAR
11 5.233.388 -22.302 5.211.086 4.813.476 13.603 4.827.079
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
2.810 0 2.810 1.538 0 1.538
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
2.810 0 2.810 1.538 0 1.538
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.922 0 1.922 1.922 0 1.922
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
28.518 -22.302 6.216 13.921 13.603 27.524
Kar Yedekleri
1.818.853 0 1.818.853 1.817.921 0 1.817.921
Yasal Yedekler
172.884 0 172.884 172.884 0 172.884
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.546.531 0 1.546.531 1.546.531 0 1.546.531
Diğer Kar Yedekleri
99.438 0 99.438 98.506 0 98.506
Kar veya Zarar
781.285 0 781.285 378.174 0 378.174
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
378.174 0 378.174 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
403.111 0 403.111 378.174 0 378.174
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
32.096.367 36.382.842 68.479.209 23.733.637 28.693.773 52.427.410


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.886.856 25.129.614 37.016.470 8.790.513 17.733.521 26.524.034
GARANTİ VE KEFALETLER
1 4.286.376 4.163.480 8.449.856 3.916.693 3.410.452 7.327.145
Teminat Mektupları
4.206.426 2.821.862 7.028.288 3.845.718 2.442.592 6.288.310
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
88.405 0 88.405 75.019 0 75.019
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
4.118.021 2.821.862 6.939.883 3.770.699 2.442.592 6.213.291
Banka Kredileri
79.325 432.113 511.438 70.975 233.235 304.210
İthalat Kabul Kredileri
58.825 432.113 490.938 58.825 233.235 292.060
Diğer Banka Kabulleri
20.500 0 20.500 12.150 0 12.150
Akreditifler
625 909.505 910.130 0 734.625 734.625
Belgeli Akreditifler
625 909.505 910.130 0 734.625 734.625
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 2.412.723 4.535.451 6.948.174 1.958.108 2.218.599 4.176.707
Cayılamaz Taahhütler
2.412.723 4.535.451 6.948.174 1.958.108 2.218.599 4.176.707
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
547.540 4.535.451 5.082.991 245.800 2.218.599 2.464.399
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
102 0 102 165 0 165
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
635.773 0 635.773 655.031 0 655.031
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
27.943 0 27.943 22.553 0 22.553
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.157.829 0 1.157.829 999.273 0 999.273
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.018 0 3.018 2.905 0 2.905
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
40.518 0 40.518 32.381 0 32.381
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.187.757 16.430.683 21.618.440 2.915.712 12.104.470 15.020.182
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 1.119.864 1.119.864
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 1.119.864 1.119.864
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
5.187.757 16.430.683 21.618.440 2.915.712 10.984.606 13.900.318
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
5.187.757 11.809.656 16.997.413 2.915.712 10.945.773 13.861.485
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
452.332 5.835.646 6.287.978 2.253.272 4.649.531 6.902.803
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.735.425 5.974.010 10.709.435 662.440 6.296.242 6.958.682
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 4.621.027 4.621.027 0 38.833 38.833
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
480.564.536 90.630.926 571.195.462 454.680.050 78.860.738 533.540.788
EMANET KIYMETLER
6.643.152 4.937.743 11.580.895 3.628.456 2.761.552 6.390.008
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
2.396.610 337.491 2.734.101 2.327.688 309.503 2.637.191
Tahsile Alınan Ticari Senetler
859.482 132.721 992.203 887.027 138.495 1.025.522
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
222 832.471 832.693 0 371.374 371.374
Emanet Kıymet Alanlar
3.386.838 3.635.060 7.021.898 413.741 1.942.180 2.355.921
REHİNLİ KIYMETLER
473.921.384 85.597.301 559.518.685 451.051.594 75.941.692 526.993.286
Menkul Kıymetler
46.893 0 46.893 52.955 0 52.955
Teminat Senetleri
175.704.140 18.121.516 193.825.656 165.780.965 15.739.074 181.520.039
Emtia
6.905.765 1.086.753 7.992.518 6.061.321 1.135.117 7.196.438
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
62.650.139 1.328.289 63.978.428 64.416.523 1.137.403 65.553.926
Diğer Rehinli Kıymetler
228.400.785 65.060.743 293.461.528 214.551.504 57.930.098 272.481.602
Rehinli Kıymet Alanlar
213.662 0 213.662 188.326 0 188.326
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 95.882 95.882 0 157.494 157.494
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
492.451.392 115.760.540 608.211.932 463.470.563 96.594.259 560.064.822


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.230.082 -735.322
Alınan Kar Payları
1.779.991 2.304.876
Ödenen Kar Payları
-724.386 -1.507.221
Alınan Temettüler
0 7
Alınan Ücret ve Komisyonlar
154.932 175.749
Elde Edilen Diğer Kazançlar
39.271 31.827
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
298.705 226.432
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-424.174 -359.935
Ödenen Vergiler
-189.846 -54.398
Diğer
-2.164.575 -1.552.659
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.310.783 85.554
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-523.005 -182.598
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.476.482 -1.210.648
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-11.889.305 -1.230.001
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-83.451 -658.952
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-23.139 4.752
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
10.181.902 8.567.253
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.560.861 -4.805.764
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
610.438 -398.488
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.080.701 -649.768
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.416.252 -1.434.658
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-48.920 -55.184
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
123 244
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.533.563 -7.535.758
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.033.193 5.956.040
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.867.085 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 200.000
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-60.455 -56.226
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-61.387 -56.362
Diğer
932 136
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.080.124 812.756
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.315.882 -1.327.896
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.897.857 6.148.791
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 4.581.975 4.820.895http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867952


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.349 Değişim: -0,16% Hacim : 8.324 Mio.TL Son veri saati : 16:42
Düşük 1.346 26.07.2021 Yüksek 1.363
Açılış: 1.356
8,5658 Değişim: 0,20%
Düşük 8,5408 26.07.2021 Yüksek 8,6278
Açılış: 8,5484
10,1217 Değişim: 0,54%
Düşük 10,0523 26.07.2021 Yüksek 10,1777
Açılış: 10,0676
496,51 Değişim: 0,21%
Düşük 494,22 26.07.2021 Yüksek 501,55
Açılış: 495,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.