KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

08.05.2020 - 14:50
KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
181.970 83.265
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-127.972 -38.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-127.972 -38.447
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-159.925 -45.076
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-41 -3.049
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31.994 9.678
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.998 44.818


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 7.725 14.504 -21.767 0 0 -98.699 3.879 1.375.864 -3.075 444.750 4.323.181 0 4.323.181
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 7.725 14.504 -21.767 0 0 -98.699 3.879 1.375.864 -3.075 444.750 4.323.181 0 4.323.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -36.068 -2.379 0 0 83.265 44.818 0 44.818
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 44.734 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 44.732 0 44.732
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.675 3.075 -444.750 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.675 3.075 -444.750 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 52.459 14.504 -21.767 0 0 -134.767 1.500 1.817.537 0 83.265 4.412.731 0 4.412.731
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -127.940 -32 0 0 181.970 53.998 0 53.998
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 104
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.642 29.492 -27.570 0 0 -98.710 -1.738 1.817.921 378.174 181.970 4.881.181 0 4.881.181


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 932.065 1.151.596
Kredilerden Alınan Kar Payları
815.285 1.004.498
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
0 37.811
Bankalardan Alınan Gelirler
6.151 9.452
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
1.241 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
90.823 71.528
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
7.634 290
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
83.189 68.576
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 2.662
Finansal Kiralama Gelirleri
13.068 18.579
Diğer Kar Payı Gelirleri
5.497 9.728
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -357.178 -738.522
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-256.944 -413.154
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-47.876 -282.941
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-3.523 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-16.040 -15.562
Diğer Kar Payı Giderleri
-32.795 -26.865
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
574.887 413.074
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
29.857 38.699
Alınan Ücret ve Komisyonlar
79.701 84.896
Gayri Nakdi Kredilerden
21.666 23.907
Diğer
9 58.035 60.989
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-49.844 -46.197
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
9 -49.844 -46.197
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 179.530 -30.929
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.632 4.633
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
164.705 68.419
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
9.193 -103.981
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 211.288 309.230
FAALİYET BRÜT KÂRI
995.562 730.074
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -409.008 -340.851
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5 -10.823 -7.751
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-155.130 -138.303
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -188.870 -139.055
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
231.731 104.114
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
231.731 104.114
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -49.761 -20.849
Cari Vergi Karşılığı
-58.524 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-50.901 -22.538
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
59.664 1.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
181.970 83.265
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8 181.970 83.265
Grubun Karı (Zararı)
181.970 83.265
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.968.494 18.382.218 21.350.712 2.098.711 15.892.762 17.991.473
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.599.924 11.390.991 12.990.915 594.701 11.114.042 11.708.743
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 1.026.932 8.082.846 9.109.778 597.200 7.511.351 8.108.551
Bankalar
2 1.441 3.308.145 3.309.586 1.270 3.602.691 3.603.961
Para Piyasalarından Alacaklar
575.111 0 575.111 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.560 0 -3.560 -3.769 0 -3.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 21.647 1.834.554 1.856.201 7.482 1.257.240 1.264.722
Devlet Borçlanma Senetleri
9.970 1.808.328 1.818.298 5.284 1.255.694 1.260.978
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
11.677 26.226 37.903 2.198 1.546 3.744
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.332.939 5.004.177 6.337.116 1.489.193 3.515.344 5.004.537
Devlet Borçlanma Senetleri
1.131.096 5.003.504 6.134.600 1.140.997 3.514.724 4.655.721
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 673 8.340 4.912 620 5.532
Diğer Finansal Varlıklar
194.176 0 194.176 343.284 0 343.284
Türev Finansal Varlıklar
5 13.984 152.496 166.480 7.335 6.136 13.471
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
13.984 152.496 166.480 7.335 6.136 13.471
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 21.517.590 14.009.604 35.527.194 19.546.058 12.075.561 31.621.619
Krediler
22.831.966 13.812.795 36.644.761 20.683.211 11.896.956 32.580.167
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
513.025 196.809 709.834 513.917 178.605 692.522
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.827.401 0 -1.827.401 -1.651.070 0 -1.651.070
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 342.560 0 342.560 213.563 0 213.563
Satış Amaçlı
342.560 0 342.560 213.563 0 213.563
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
100 0 100 100 0 100
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.215.287 0 1.215.287 1.215.218 0 1.215.218
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
106.682 0 106.682 106.139 0 106.139
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
106.682 0 106.682 106.139 0 106.139
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
11 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 128.504 0 128.504 87.747 0 87.747
DİĞER AKTİFLER
13 940.156 27.390 967.546 923.663 267.888 1.191.551
VARLIKLAR TOPLAMI
27.219.373 32.419.212 59.638.585 24.191.199 28.236.211 52.427.410
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 19.119.959 27.666.267 46.786.226 15.266.513 24.708.001 39.974.514
ALINAN KREDİLER
2 1.922.375 1.767.313 3.689.688 1.770.890 1.993.749 3.764.639
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 46.307 150.154 196.461 38.149 96.137 134.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
46.307 81.011 127.318 38.149 19.369 57.518
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 69.143 69.143 0 76.768 76.768
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
4 309.782 6.007 315.789 297.139 5.078 302.217
KARŞILIKLAR
5 303.589 73.003 376.592 283.178 48.042 331.220
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
136.949 0 136.949 133.929 0 133.929
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
166.640 73.003 239.643 149.249 48.042 197.291
CARİ VERGİ BORCU
6 142.204 0 142.204 141.689 0 141.689
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
9 0 1.649.852 1.649.852 0 1.497.558 1.497.558
Krediler
0 1.649.852 1.649.852 0 1.497.558 1.497.558
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
10 1.107.165 493.427 1.600.592 1.122.603 331.605 1.454.208
ÖZKAYNAKLAR
11 5.018.499 -137.318 4.881.181 4.813.476 13.603 4.827.079
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
1.642 0 1.642 1.538 0 1.538
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.642 0 1.642 1.538 0 1.538
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.922 0 1.922 1.922 0 1.922
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
36.870 -137.318 -100.448 13.921 13.603 27.524
Kar Yedekleri
1.817.921 0 1.817.921 1.817.921 0 1.817.921
Yasal Yedekler
172.884 0 172.884 172.884 0 172.884
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.546.531 0 1.546.531 1.546.531 0 1.546.531
Diğer Kar Yedekleri
98.506 0 98.506 98.506 0 98.506
Kar veya Zarar
560.144 0 560.144 378.174 0 378.174
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
378.174 0 378.174 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
181.970 0 181.970 378.174 0 378.174
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
27.969.880 31.668.705 59.638.585 23.733.637 28.693.773 52.427.410


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.761.700 34.048.762 45.810.462 8.790.513 17.733.521 26.524.034
GARANTİ VE KEFALETLER
1 3.847.037 4.022.894 7.869.931 3.916.693 3.410.452 7.327.145
Teminat Mektupları
3.777.246 2.931.643 6.708.889 3.845.718 2.442.592 6.288.310
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
73.518 0 73.518 75.019 0 75.019
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.703.728 2.931.643 6.635.371 3.770.699 2.442.592 6.213.291
Banka Kredileri
69.475 237.082 306.557 70.975 233.235 304.210
İthalat Kabul Kredileri
58.825 237.082 295.907 58.825 233.235 292.060
Diğer Banka Kabulleri
10.650 0 10.650 12.150 0 12.150
Akreditifler
316 854.169 854.485 0 734.625 734.625
Belgeli Akreditifler
316 854.169 854.485 0 734.625 734.625
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 3.653.580 10.957.266 14.610.846 1.958.108 2.218.599 4.176.707
Cayılamaz Taahhütler
3.653.580 10.957.266 14.610.846 1.958.108 2.218.599 4.176.707
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.825.372 10.957.266 12.782.638 245.800 2.218.599 2.464.399
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
101 0 101 165 0 165
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
680.372 0 680.372 655.031 0 655.031
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.240 0 23.240 22.553 0 22.553
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.083.852 0 1.083.852 999.273 0 999.273
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.900 0 2.900 2.905 0 2.905
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
37.743 0 37.743 32.381 0 32.381
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4.261.083 19.068.602 23.329.685 2.915.712 12.104.470 15.020.182
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 701.675 701.675 0 1.119.864 1.119.864
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 701.675 701.675 0 1.119.864 1.119.864
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4.261.083 18.366.927 22.628.010 2.915.712 10.984.606 13.900.318
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
4.261.083 13.883.472 18.144.555 2.915.712 10.945.773 13.861.485
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.466.840 5.585.990 9.052.830 2.253.272 4.649.531 6.902.803
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
794.243 8.297.482 9.091.725 662.440 6.296.242 6.958.682
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 4.483.455 4.483.455 0 38.833 38.833
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
460.936.771 85.059.474 545.996.245 454.680.050 78.860.738 533.540.788
EMANET KIYMETLER
3.488.761 3.231.115 6.719.876 3.628.456 2.761.552 6.390.008
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
2.379.013 351.510 2.730.523 2.327.688 309.503 2.637.191
Tahsile Alınan Ticari Senetler
924.059 155.049 1.079.108 887.027 138.495 1.025.522
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
222 566.691 566.913 0 371.374 371.374
Emanet Kıymet Alanlar
185.467 2.157.865 2.343.332 413.741 1.942.180 2.355.921
REHİNLİ KIYMETLER
457.448.010 81.737.048 539.185.058 451.051.594 75.941.692 526.993.286
Menkul Kıymetler
15.387 0 15.387 52.955 0 52.955
Teminat Senetleri
169.515.571 17.210.857 186.726.428 165.780.965 15.739.074 181.520.039
Emtia
6.375.656 1.099.115 7.474.771 6.061.321 1.135.117 7.196.438
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
63.178.341 1.247.220 64.425.561 64.416.523 1.137.403 65.553.926
Diğer Rehinli Kıymetler
218.141.851 62.179.856 280.321.707 214.551.504 57.930.098 272.481.602
Rehinli Kıymet Alanlar
221.204 0 221.204 188.326 0 188.326
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 91.311 91.311 0 157.494 157.494
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
472.698.471 119.108.236 591.806.707 463.470.563 96.594.259 560.064.822


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-872.541 -217.208
Alınan Kar Payları
841.852 1.150.531
Ödenen Kar Payları
-351.638 -679.598
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
79.701 84.896
Elde Edilen Diğer Kazançlar
20.809 13.532
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
239.928 126.878
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-205.259 -181.556
Ödenen Vergiler
-117.935 -46.804
Diğer
-1.379.999 -685.087
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
740.881 1.880.215
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-558.326 -164.877
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.038.873 -336.463
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.042.695 -755.829
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-394.075 -519.718
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-24.910 34.828
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
6.847.037 5.223.779
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-180.823 -1.235.922
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
133.546 -365.583
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-131.660 1.663.007
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.108.287 -651.403
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-21.660 -20.492
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
174 150
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.330.627 -3.317.846
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.243.826 2.486.785
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 200.000
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-34.267 -30.124
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-34.267 -30.124
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
968.575 467.837
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-305.639 1.449.317
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.897.857 6.148.791
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 5.592.218 7.598.108http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843623


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2427 Değişim: -0,33%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0290 Değişim: 0,24%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
485,28 Değişim: 0,56%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.