KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

05.08.2019 - 17:02
KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
204.478 204.013
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
23.313 -85.931
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.735 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.669 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-934 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
19.578 -85.931
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
31.417 -125.190
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-7.094 18.245
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.745 21.014
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
227.791 118.082


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 0 121.823 -13.619 0 0 -35.425 -9.604 1.001.072 -51 375.372 4.039.568 0 4.039.568
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 0 121.823 -13.619 0 0 -35.425 -9.604 1.001.072 -99.087 375.372 3.940.532 0 3.940.532
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -100.163 14.232 0 0 204.013 118.082 0 118.082
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 682 0 0 0 0 0 0 55 12 -12 737 0 737
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 682 121.823 -13.619 0 0 -135.588 4.628 1.376.487 -99.075 204.013 4.059.351 0 4.059.351
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 3.735 0 0 25.111 -5.533 0 0 204.478 227.791 0 227.791
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 614 0 0 0 0 0 0 -992 0 0 -378 0 -378
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.716 99.644 -445.360 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.716 99.644 -445.360 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.204 121.823 -18.032 0 0 -87.244 -1.654 1.721.211 569 204.478 4.542.355 0 4.542.355


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 2.361.780 1.628.032 1.228.143 878.865
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.077.142 1.370.800 1.072.682 737.302
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
71.330 29.566 33.519 16.076
Bankalardan Alınan Gelirler
21.832 247 12.380 145
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
109.750 146.749 67.863 83.698
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.244 0 954 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
105.844 122.387 66.909 73.089
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.662 24.362 0 10.609
Finansal Kiralama Gelirleri
61.200 65.702 30.901 33.380
Diğer Kar Payı Gelirleri
20.526 14.968 10.798 8.264
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -1.438.716 -823.627 -718.161 -431.710
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-839.936 -486.037 -426.782 -256.511
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-183.456 -94.072 -96.941 -48.009
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-2.566 -21.953 -2.566 -15.952
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-326.037 -177.387 -147.578 -86.414
Kiralama Kar Payı Giderleri
-31.588 0 -16.026 0
Diğer Kar Payı Giderleri
-55.133 -44.178 -28.268 -24.824
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
923.064 804.405 509.982 447.155
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
79.061 61.504 40.362 34.176
Alınan Ücret ve Komisyonlar
175.749 144.497 90.853 76.325
Gayri Nakdi Kredilerden
45.215 50.810 21.308 24.302
Diğer
9 130.534 93.687 69.545 52.023
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-96.688 -82.993 -50.491 -42.149
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
9 -96.688 -82.993 -50.491 -42.149
TEMETTÜ GELİRLERİ
2.769 177 2.769 177
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 -19.943 31.059 10.985 24.197
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.886 3.429 -747 415
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
323.005 126.932 254.586 77.615
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-346.834 -99.302 -242.854 -53.833
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 419.052 400.798 110.144 211.436
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.404.003 1.297.943 674.242 717.141
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -577.737 -523.287 -237.017 -312.815
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5 -23.149 -39.850 -15.398 -17.807
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-268.916 -226.009 -130.608 -113.560
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -277.449 -246.316 -138.358 -128.802
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
256.752 262.481 152.861 144.157
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
256.752 262.481 152.861 144.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -52.274 -58.468 -31.424 -30.278
Cari Vergi Karşılığı
-1 -60.372 0 -57.851
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-83.442 -27.906 -60.904 -783
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
31.169 29.810 29.480 28.356
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
204.478 204.013 121.437 113.879
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8 204.478 204.013 121.437 113.879
Grubun Karı (Zararı)
204.478 204.013 121.437 113.879
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.796.318 12.992.827 14.789.145 2.016.230 10.703.182 12.719.412
Nakit ve Nakit Benzerleri
453.740 9.482.246 9.935.986 432.960 9.596.126 10.029.086
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 456.664 6.959.980 7.416.644 436.472 8.161.992 8.598.464
Bankalar
2 3.015 2.522.266 2.525.281 1.166 1.434.134 1.435.300
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-5.939 0 -5.939 -4.678 0 -4.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 1.751 182.285 184.036 3.613 811 4.424
Devlet Borçlanma Senetleri
869 181.124 181.993 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
882 1.161 2.043 3.613 811 4.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 1.053.952 3.325.164 4.379.116 1.288.395 1.103.517 2.391.912
Devlet Borçlanma Senetleri
1.046.278 3.324.553 4.370.831 1.283.483 1.102.955 2.386.438
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 611 8.285 4.912 562 5.474
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5 286.875 3.132 290.007 291.262 2.728 293.990
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
286.875 3.132 290.007 291.262 2.728 293.990
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 20.807.846 10.665.575 31.473.421 22.321.405 7.973.534 30.294.939
Krediler
21.408.496 10.509.650 31.918.146 22.723.046 7.859.028 30.582.074
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
866.395 155.925 1.022.320 956.737 114.506 1.071.243
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 208.378 0 208.378
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 208.378 0 208.378
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.467.045 0 -1.467.045 -1.566.756 0 -1.566.756
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 252.034 0 252.034 406.616 0 406.616
Satış Amaçlı
252.034 0 252.034 406.616 0 406.616
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.190.897 0 1.190.897 916.044 0 916.044
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
93.893 0 93.893 88.372 0 88.372
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
93.893 0 93.893 88.372 0 88.372
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
11 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 82.862 0 82.862 140.812 0 140.812
DİĞER AKTİFLER
13 716.104 1.836.947 2.553.051 859.835 1.187.341 2.047.176
VARLIKLAR TOPLAMI
24.939.954 25.495.349 50.435.303 26.749.314 19.864.057 46.613.371
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 10.945.492 24.492.056 35.437.548 10.902.674 15.959.505 26.862.179
ALINAN KREDİLER
2 185.204 4.208.010 4.393.214 2.070.570 3.352.657 5.423.227
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 2.373.875 508.319 2.882.194 2.072.347 4.089.491 6.161.838
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 11.300 84.665 95.965 51.949 374.096 426.045
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
11.300 5.538 16.838 51.949 10.431 62.380
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 79.127 79.127 0 363.665 363.665
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5 277.173 5.234 282.407 0 0 0
KARŞILIKLAR
6 225.020 22.758 247.778 219.547 34.581 254.128
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
107.391 0 107.391 110.826 0 110.826
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
117.629 22.758 140.387 108.721 34.581 143.302
CARİ VERGİ BORCU
7 71.862 0 71.862 69.717 0 69.717
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 1.453.514 1.453.514 0 1.326.515 1.326.515
Krediler
0 1.453.514 1.453.514 0 1.326.515 1.326.515
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 721.094 307.372 1.028.466 1.532.652 242.128 1.774.780
ÖZKAYNAKLAR
12 4.602.173 -59.818 4.542.355 4.378.062 -63.120 4.314.942
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
1.204 0 1.204 590 0 590
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.204 0 1.204 590 0 590
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
103.791 0 103.791 100.056 0 100.056
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-29.080 -59.818 -88.898 -45.356 -63.120 -108.476
Kar Yedekleri
1.721.211 0 1.721.211 1.376.487 0 1.376.487
Yasal Yedekler
172.896 0 172.896 150.820 0 150.820
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.547.146 0 1.547.146 1.223.506 0 1.223.506
Diğer Kar Yedekleri
1.169 0 1.169 2.161 0 2.161
Kar veya Zarar
205.047 0 205.047 346.285 0 346.285
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
569 0 569 -99.075 0 -99.075
Dönem Net Kâr veya Zararı
204.478 0 204.478 445.360 0 445.360
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
19.413.193 31.022.110 50.435.303 21.297.518 25.315.853 46.613.371


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.170.525 15.173.670 24.344.195 7.593.066 16.682.536 24.275.602
GARANTİ VE KEFALETLER
1 3.806.751 3.438.646 7.245.397 4.216.393 3.342.615 7.559.008
Teminat Mektupları
3.789.581 2.688.390 6.477.971 4.193.623 2.800.495 6.994.118
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
89.010 0 89.010 142.281 0 142.281
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.700.571 2.688.390 6.388.961 4.051.342 2.800.495 6.851.837
Banka Kredileri
15.650 224.868 240.518 21.250 109.625 130.875
İthalat Kabul Kredileri
500 224.868 225.368 3.100 109.625 112.725
Diğer Banka Kabulleri
15.150 0 15.150 18.150 0 18.150
Akreditifler
1.520 525.388 526.908 1.520 432.495 434.015
Belgeli Akreditifler
1.520 525.388 526.908 1.520 432.495 434.015
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 2.072.287 2.074.612 4.146.899 1.871.543 1.875.149 3.746.692
Cayılamaz Taahhütler
2.072.287 2.074.612 4.146.899 1.871.543 1.875.149 3.746.692
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
376.383 2.074.612 2.450.995 390.826 1.875.149 2.265.975
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
110 0 110 418 0 418
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
753.473 0 753.473 673.652 0 673.652
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
20.410 0 20.410 17.031 0 17.031
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
902.814 0 902.814 780.704 0 780.704
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.950 0 2.950 1.698 0 1.698
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
16.147 0 16.147 7.214 0 7.214
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.291.487 9.660.412 12.951.899 1.505.130 11.464.772 12.969.902
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
214.000 1.565.516 1.779.516 214.000 3.753.672 3.967.672
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
214.000 482.957 696.957 214.000 441.761 655.761
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 1.082.559 1.082.559 0 3.311.911 3.311.911
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.077.487 8.094.896 11.172.383 1.291.130 7.711.100 9.002.230
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
3.077.487 8.094.896 11.172.383 1.291.130 7.379.803 8.670.933
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
440.625 5.114.744 5.555.369 245.392 3.906.053 4.151.445
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.636.862 2.980.152 5.617.014 1.045.738 3.473.750 4.519.488
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 331.297 331.297
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
450.553.388 79.079.717 529.633.105 449.350.654 74.159.547 523.510.201
EMANET KIYMETLER
4.375.542 2.761.773 7.137.315 4.694.504 2.119.017 6.813.521
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
150.288 0 150.288 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
2.638.327 331.267 2.969.594 2.778.176 308.797 3.086.973
Tahsile Alınan Ticari Senetler
939.393 156.432 1.095.825 1.040.032 104.302 1.144.334
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 399.561 399.561 0 153.396 153.396
Emanet Kıymet Alanlar
647.534 1.874.513 2.522.047 876.296 1.552.522 2.428.818
REHİNLİ KIYMETLER
446.177.846 76.163.790 522.341.636 444.656.150 71.899.561 516.555.711
Menkul Kıymetler
35.684 0 35.684 11.529 0 11.529
Teminat Senetleri
160.567.751 15.271.911 175.839.662 157.847.973 13.912.631 171.760.604
Emtia
5.513.568 1.350.670 6.864.238 5.238.653 1.311.901 6.550.554
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
69.343.290 1.335.170 70.678.460 71.955.528 1.225.370 73.180.898
Diğer Rehinli Kıymetler
210.574.465 58.206.039 268.780.504 209.451.135 55.449.659 264.900.794
Rehinli Kıymet Alanlar
143.088 0 143.088 151.332 0 151.332
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 154.154 154.154 0 140.969 140.969
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
459.723.913 94.253.387 553.977.300 456.943.720 90.842.083 547.785.803


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-712.047 503.823
Alınan Kar Payları
2.278.161 1.578.917
Ödenen Kar Payları
-1.468.445 -810.648
Alınan Temettüler
7 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
175.749 144.497
Elde Edilen Diğer Kazançlar
31.827 29.776
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
226.432 181.312
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-359.960 -347.459
Ödenen Vergiler
-54.404 -55.446
Diğer
-1.541.414 -217.126
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.463.469 -339.206
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-182.598 1
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.210.648 -415.455
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.250.566 -2.676.284
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-660.693 -161.411
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
4.752 163.485
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
8.567.051 2.133.582
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.352.733 447.951
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-451.096 168.925
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.751.422 164.617
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.594.839 756.241
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-55.185 -77.396
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
244 1.681
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.143.215 -191.542
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
403.317 773.498
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
200.000 250.000
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.297.235 -1.741.065
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-880.256 1.044.082
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.416.979 -2.785.200
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 53
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
812.756 1.077.813
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.327.896 257.606
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.148.791 2.606.712
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 4.820.895 2.864.318http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779851


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: -4,50% Hacim : 34.300 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.467 27.01.2021 Yüksek 1.541
Açılış: 1.536
7,3798 Değişim: 0,49%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,4109
Açılış: 7,3439
8,9362 Değişim: -0,02%
Düşük 8,9149 27.01.2021 Yüksek 8,9851
Açılış: 8,9383
437,82 Değişim: 0,16%
Düşük 435,65 27.01.2021 Yüksek 439,26
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.