KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2021 - 16:25
KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 5.500.000 322.439 2.911.509 8.733.948 8.733.948
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.911.509 -2.911.509 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.708.534 3.708.534 3.708.534
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10 5.500.000 3.233.948 3.708.534 12.442.482 12.442.482
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 5.500.000 3.233.948 7.219.944 15.953.892 15.953.892
Transferler
7.219.944 -7.219.944
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.728.189 1.728.189 1.728.189
Dönem Sonu Bakiyeler
10 5.500.000 10.453.892 1.728.189 17.682.081 17.682.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.230.609 -195.269
Dönem Karı (Zararı)
1.728.189 3.708.534
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-279.889 338.910
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
49.342 69.130
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
257.588 141.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 257.588 141.097
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-59.259 -114.396
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -524.493 349.301
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-3.067 -106.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-217.691 -4.242.713
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -2.332.087 -3.587.983
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 2.384.382 -815.293
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
17 -144.367 -81.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5,6 2.528.749 -733.492
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -129.233 -105.947
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -85.024 187.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -40.622 3.627
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5,6 -44.402 183.577
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.729 79.306
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-55.729 79.306
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.230.609 -195.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.676 -15.077
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -23.510
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -23.510
Alınan Faiz
4.676 8.433
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Alınan Faiz
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.235.285 -210.346
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
59.259 114.396
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.294.544 -95.950
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 30.915 1.018.879
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.325.459 922.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.376.504 30.915
Finansal Yatırımlar
16.402.218 14.070.132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 16.402.218 14.070.132
Ticari Alacaklar
5 995.935 3.381.395
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 961.722 817.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 34.213 2.564.040
Diğer Alacaklar
6 4.830 3.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.830 3.751
Peşin Ödenmiş Giderler
7 180.531 51.299
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 180.531 51.299
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
18.960.018 17.537.492
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.960.018 17.537.492
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
146.974 185.323
Mobilya ve Demirbaşlar
146.974 185.323
Kullanım Hakkı Varlıkları
181.505 181.515
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.050 50.033
Diğer Haklar
39.050 50.033
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 225.415 140.318
Diğer Duran Varlıklar
2.823 2.845
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8 2.823 2.845
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
595.767 560.034
TOPLAM VARLIKLAR
19.555.785 18.097.526
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
74.420 58.883
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
74.420 58.883
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
74.420 58.883
Ticari Borçlar
5 161.142 130.485
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 30.960 71.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 130.182 58.903
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 186.404 146.979
Diğer Borçlar
52.987 168.668
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 52.987 168.668
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
311.399 750.795
Kısa Vadeli Karşılıklar
672.950 504.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 672.950 504.199
ARA TOPLAM
1.459.302 1.760.009
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.459.302 1.760.009
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
150.495 169.130
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
150.495 169.130
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
150.495 169.130
Uzun Vadeli Karşılıklar
263.907 214.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 263.907 214.495
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
414.402 383.625
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.873.704 2.143.634
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.682.081 15.953.892
Ödenmiş Sermaye
10 5.500.000 5.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.453.892 3.233.948
Net Dönem Karı veya Zararı
1.728.189 7.219.944
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.682.081 15.953.892
TOPLAM KAYNAKLAR
19.555.785 18.097.526


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 5.861.972 7.325.886 2.894.231 4.454.646
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.861.972 7.325.886 2.894.231 4.454.646
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
5.861.972 7.325.886 2.894.231 4.454.646
Genel Yönetim Giderleri
12-13 -5.028.246 -3.169.174 -2.899.549 -1.662.409
Pazarlama Giderleri
12-13 -33.110 -17.065 -13.452 -6.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 80.687 225.985 80.687 78.500
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
881.303 4.365.632 61.917 2.864.130
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 1.382.724 396.687 771.033 205.369
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.264.027 4.762.319 832.950 3.069.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.264.027 4.762.319 832.950 3.069.499
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9 -535.838 -1.053.785 -250.331 -684.811
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-620.935 -1.076.555 -311.764 -697.448
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2232 Değişim: 0,50%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2427
Açılış: 9,1774
10,7131 Değişim: 0,37%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7441
Açılış: 10,6733
524,68 Değişim: -1,05%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.