KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.02.2020 - 23:53
KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.500.000 -158.874 127.057 5.468.183 5.468.183
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
127.057 -127.057 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
354.256 354.256 354.256
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.500.000 -31.817 354.256 5.822.439 5.822.439
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.500.000 -31.817 354.256 5.822.439 5.822.439
Transferler
354.256 -354.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.911.509 2.911.509 2.911.509
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.500.000 322.439 2.911.509 Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
892.145 -5.400.336
Dönem Karı (Zararı)
2.911.509 354.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
874.665 -609.822
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 123.679 46.180
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
155.045 77.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 155.045 77.158
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -940.323
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -940.323
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-27.888 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 283.571 100.141
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
340.258 107.022
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.894.029 -5.144.770
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -2.318.451 -4.997.944
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -577.670 -423.322
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -587.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5,6 10.028 -423.322
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -1.730
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -154.734 256.864
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -229.289 256.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5,6 74.555
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
158.556 19.632
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
158.556 19.632
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
892.145 -5.400.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.936 667.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-347.569 -289.275
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -347.569 -289.275
Alınan Faiz
60.505 956.834
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
300.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
905.081 -4.732.777
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
27.888
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
932.969 -4.732.777
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 85.910 4.818.687
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.018.879 85.910


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.019.699 85.994
Finansal Yatırımlar
7.316.396 4.997.944
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 7.316.396 4.997.944
Ticari Alacaklar
5 996.635 419.711
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 985.625 397.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 11.010 21.784
Diğer Alacaklar
6 2.878 2.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.878 2.131
Peşin Ödenmiş Giderler
7 14.903 13.173
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 14.903 13.173
Diğer Dönen Varlıklar
8 0 317.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 0 317.694
ARA TOPLAM
9.350.511 5.836.647
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.350.511 5.836.647
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 238.456 251.679
Mobilya ve Demirbaşlar
9 238.456 251.679
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 219.798 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 17.315 0
Diğer Haklar
10 17.315 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 75.821 45.594
Diğer Duran Varlıklar
0 300.001
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8 0 300.001
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
551.390 597.274
TOPLAM VARLIKLAR
9.901.901 6.433.921
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.035 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.035 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
41.035 0
Ticari Borçlar
5 95.033 271.163
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 17.687 246.976
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 77.346 24.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 105.485 75.756
Diğer Borçlar
46.305 24.909
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 46.305 24.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
313.800
Kısa Vadeli Karşılıklar
240.785 168.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 240.785 168.531
ARA TOPLAM
842.443 540.359
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
842.443 540.359
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
201.322
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
201.322
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
201.322
Uzun Vadeli Karşılıklar
124.188 71.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 124.188 71.123
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
325.510 71.123
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.167.953 611.482
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.733.948 5.822.439
Ödenmiş Sermaye
12 5.500.000 5.500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
322.439 -31.817
Net Dönem Karı veya Zararı
2.911.509 354.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.733.948 5.822.439
TOPLAM KAYNAKLAR
9.901.901 6.433.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 7.283.013 2.939.978
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.283.013 2.939.978
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
7.283.013 2.939.978
Genel Yönetim Giderleri
14-15 -4.507.597 -3.198.023
Pazarlama Giderleri
14-15 -237.683 -227.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 31.867 650
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.569.600 -485.277
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 1.165.383 939.674
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.734.983 454.397
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.734.983 454.397
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12 -823.474 -100.141
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-853.703 -113.747
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30.229 13.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.911.509 354.256
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.911.509 354.256
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 0,00% Hacim : 12.404 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.399
Açılış: 1.388
8,7913 Değişim: 0,24%
Düşük 8,7699 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,4739 Değişim: 0,16%
Düşük 10,4570 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
504,79 Değişim: 0,39%
Düşük 502,80 22.06.2021 Yüksek 505,18
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.