KAP ***FINAL*** FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.08.2018 - 21:15
KAP ***FINAL*** FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***FINAL*** FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
10.000 1.210 23.193 18.635 53.038
Dağıtılan Temettü
780 17.855 -18.635
Diğer
7.936 7.936
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000 1.090 41.048 7.936 60.974
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20.000 7.525 31.049 14.770 73.344
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.554 -1.554
Kar Dağıtımı
14.573 -29.803 -14.770 -30.000
Dağıtılan Temettü
-30.000 -30.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
14.573 197 -14.770
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 22.098 1.246 -1.554 41.790


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
0 7.680 7.680
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
0 7.680 7.680
Cayılamaz Taahhütler
7.680 7.680
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.680 7.680
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
15.855 15.855
EMANET KIYMETLER
0
REHİNLİ KIYMETLER
15.855 15.855
Teminat Senetleri
15.855 15.855
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
15.855 15.855 7.680 7.680


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.554 7.936
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.554 7.936


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
38.340 59.343
Kredilerden Alınan Faizler
37.884 59.011
Bankalardan Alınan Faizler
456 332
FAİZ GİDERLERİ (-)
-20.021 -18.717
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-14.674 -13.005
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.923 -5.712
Diğer Faiz Giderleri
-1.424
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
18.319 40.626
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-1.222 67
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.066
Diğer
1.066
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.222 -999
Diğer
-1.222 -999
PERSONEL GİDERLERİ (-)
0
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
93 -6
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
93 -6
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
15.757 4.928
FAALİYET BRÜT KÂRI
32.947 45.615
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
-14.098 -14.652
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-20.607 -21.026
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.758 9.937
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.758 9.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
204 -2.001
Cari Vergi Karşılığı
-1.923
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
204 -78
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-1.554 7.936
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-1.554 7.936
Grubun Karı (Zararı)
0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
-1.554 7.936
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.353 1.088 4.441 3.805 3.805
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.353 1.088 4.441 3.805 3.805
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
2 2 3 3
Bankalar
3.351 1.088 4.439 3.802 3.802
KREDİLER (Net)
946 946 278.151 278.151
Krediler
946 946 278.151 278.151
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16.966 16.966 19.368 19.368
Satış Amaçlı
16.966 16.966 19.368 19.368
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.034 3.034 1.573 1.573
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
624 624 712 712
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
20.000 20.000 20.000 20.000
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.130 1.130
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0
DİĞER AKTİFLER
219.140 219.140 4.672 4.672
VARLIKLAR TOPLAMI
265.193 1.088 266.281 328.281 328.281
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
162.751 162.751 167.914 167.914
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
6.000 6.000
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 48.406 48.406
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
15.868 15.868 18.678 18.678
Finansal Kiralama
19.052 19.052 23.286 23.286
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-3.184 -3.184 -4.608 -4.608
KARŞILIKLAR
730 730 602 602
Çalışan Hakları Karşılığı
730 730 602 602
CARİ VERGİ BORCU
0 1.967 1.967
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
39.142 39.142 17.370 17.370
ÖZKAYNAKLAR
41.790 41.790 73.344 73.344
Ödenmiş Sermaye
20.000 20.000 20.000 20.000
Sermaye Yedekleri
5.525 5.525 5.525 5.525
Diğer Sermaye Yedekleri
5.525 5.525 5.525 5.525
Kar Yedekleri
16.573 16.573 2.000 2.000
Yasal Yedekler
16.573 16.573 2.000 2.000
Kar veya Zarar
-308 -308 45.819 45.819
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.246 1.246 31.049 31.049
Dönem Net Kâr veya Zararı
-1.554 -1.554 14.770 14.770
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
266.281 266.281 328.281 328.281


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-3.417 5.793
Alınan Faizler
38.340 58.908
Ödenen Faizler
-20.021 -18.717
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-1.222 67
Elde Edilen Diğer Kazançlar
93 -6
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-20.607 -25.882
Ödenen Vergiler
-8.225
Diğer
-352
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
89.505 13.205
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
277.205 15.831
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-213.162 -14.048
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
25.462 11.422
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
86.088 18.998
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.883 147
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.883 147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-83.569 -16.880
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-53.569 -16.880
Temettü Ödemeleri
-30.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
636 2.265
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.805 3.488
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.441 5.753http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702228


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,51% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8180 Değişim: -0,54%
Düşük 8,8073 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3320 Değişim: -0,97%
Düşük 10,3104 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
496,77 Değişim: -0,46%
Düşük 495,28 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.