;

KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

19.01.2022 - 20:30
KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.950.116 38.654.892 -989.096.599 -154.804.664 -807.035.643 5.259.461 -801.776.182
Transferler
-154.804.664 154.804.664
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
105.458 -50.636.875 -50.531.417 1.814.823 -48.716.594
Dönem Karı (Zararı)
-50.636.875 -50.636.875 1.814.202 -48.822.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
105.458 105.458 621 106.079
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.844.658 38.654.892 -1.143.901.263 -50.636.875 -857.567.060 7.074.284 -850.492.776
Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.518.508 38.654.892 -1.143.901.263 -201.766.943 -1.009.370.978 6.061.341 -1.003.309.637
Transferler
-201.766.943 201.766.943 39.859.278 1.793.479 41.652.757
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-948.150 40.807.428 40.807.428 1.888.692 42.696.120
Dönem Karı (Zararı)
40.807.428 -948.150 -95.213 -1.043.363
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-948.150
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -3.466.658 38.654.892 -1.345.668.206 40.807.428 -969.511.700 7.854.820 -961.656.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.150.642 59.155.459
Dönem Karı (Zararı)
46.581.937 -45.283.229
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
77.251.367 -80.950.590
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
50.037.036 32.815.657
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.306
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.306
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-633.372 328.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
401.199 438.992
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.034.571 -110.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
74.500.474 -7.294.181
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-264.073.718 -189.677.746
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
338.574.192 182.383.565
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 57.068.360
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-747.430 -3.999.704
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.656.672 -159.869.030
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-89.806 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-45.566.866 -159.869.030
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-248.669 1.622
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-216.961.273 186.215.247
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.630.384 -5.702.694
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.252.213 -3.551.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.378.171 -2.150.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-237.981.568 -20.327.085
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-239.092.717 -20.057.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.111.149 -269.448
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.059.805 -9.167.788
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-24.481.742 -16.191.793
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.698.126 123.071.063
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.768.948 2.579.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.467.074 120.491.233
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.546.031 14.772.452
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.096.420 14.772.452
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.449.611 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.828.459 99.761.092
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-157.994.381 -5.808.559
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
202.822.840 105.569.651
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-93.127.969 59.981.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.082.165 -350.056
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.940.508 -475.913
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-76.678.500 117.271.924
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.749.868 195.658.990
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
89.806 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.660.062 195.658.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -141.428.368 -78.387.066
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.115.453 -2.718.504
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-137.312.915 -75.668.562
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
282.443.845 -90.761.731
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
291.312.757 0
Kredilerden Nakit Girişleri
291.312.757 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -32.702.058
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -32.702.058
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -10.667.734 -8.031.163
Ödenen Faiz
-4.687.630 -51.263.362
Alınan Faiz
6.486.452 1.234.852
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
108.614.703 85.665.652
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
108.614.703 85.665.652
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.406.376 13.543.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 117.021.079 99.209.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2021 Önceki Dönem 31.05.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 295.036.976 8.623.946
Ticari Alacaklar
179.354.060 146.723.676
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 21.044.059 19.791.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
158.310.001 126.931.830
Diğer Alacaklar
2.725.098.857 2.229.874.981
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 2.717.604.822 2.220.924.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.494.035 8.950.142
Stoklar
30.971.905 36.031.710
Peşin Ödenmiş Giderler
9 48.114.766 34.292.233
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.027.240 1.027.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
47.087.526 33.264.993
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 46.158 0
Diğer Dönen Varlıklar
10 13.323.982 25.246.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.323.982 25.246.937
ARA TOPLAM
3.291.946.704 2.480.793.483
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.291.946.704 2.480.793.483
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.221.253 1.876.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.221.253 1.876.295
Maddi Duran Varlıklar
21.892.295 20.684.641
Arazi ve Arsalar
6.622.054 6.622.054
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.588.315 1.937.657
Taşıtlar
235.447 49.162
Mobilya ve Demirbaşlar
4.907.648 4.920.795
Özel Maliyetler
8.538.831 7.154.973
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.315.127 17.448.688
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
261.939.781 183.715.738
Lisanslar
260.747.503 182.490.114
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.192.278 1.225.624
Peşin Ödenmiş Giderler
9 41.356.145 30.696.936
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 11.385.220 11.898.840
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.970.925 18.798.096
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 613.504 1.451.516
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
338.338.105 255.873.814
TOPLAM VARLIKLAR
3.630.284.809 2.736.667.297
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 2.018.875.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 2.018.875.224
Banka Kredileri
0 2.018.875.224
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 292.861.066 792.785.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
292.861.066 792.785.840
Banka Kredileri
282.544.827 780.188.514
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.316.239 12.597.326
Ticari Borçlar
268.731.366 249.033.240
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 411.324 3.180.272
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
268.320.042 245.852.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
300.302.589 256.951.150
Diğer Borçlar
26.402.761 17.856.730
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 21.142.140 16.045.720
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.260.621 1.811.010
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 171.499.903 63.104.299
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
171.499.903 63.104.299
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 1.034.571
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 1.034.571
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 41.166.937 41.013.535
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
41.166.937 41.013.535
ARA TOPLAM
1.100.964.622 3.440.654.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.100.964.622 3.440.654.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.255.764.085 121.290.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.255.764.085 121.290.650
Banka Kredileri
3.253.563.728 111.845.499
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.200.357 9.445.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
93.638.541 36.758.641
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 89.393.527 90.978.980
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
89.393.527 90.978.980
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.604.145 6.088.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.604.145 6.088.292
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 45.576.769 44.205.782
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
45.576.769 44.205.782
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.490.977.067 299.322.345
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.591.941.689 3.739.976.934
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-969.511.700 -1.009.370.978
Ödenmiş Sermaye
98.980.000 98.980.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.189.829 5.189.829
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
416.970.063 416.970.063
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-220.979.048 -220.979.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.466.658 -2.518.508
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.466.658 -2.518.508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.466.658 -2.518.508
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.654.892 38.654.892
Yasal Yedekler
38.654.892 38.654.892
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.345.668.206 -1.143.901.263
Net Dönem Karı veya Zararı
40.807.428 -201.766.943
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.854.820 6.061.341
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-961.656.880 -1.003.309.637
TOPLAM KAYNAKLAR
3.630.284.809 2.736.667.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2020 - 30.11.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
713.493.762 295.019.459 242.231.989 174.904.705
Satışların Maliyeti
-505.288.311 -388.067.257 -333.517.751 -292.370.308
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
208.205.451 -93.047.798 -91.285.762 -117.465.603
BRÜT KAR (ZARAR)
208.205.451 -93.047.798 -91.285.762 -117.465.603
Genel Yönetim Giderleri
-18.680.457 -17.624.396 -6.553.613 -13.227.144
Pazarlama Giderleri
-35.709.868 -21.497.896 -20.904.855 -11.243.893
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 40.635.689 21.694.241 27.738.367 12.823.578
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -96.203.712 -43.534.143 -91.088.289 -13.832.675
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
98.247.103 -154.009.992 -182.094.152 -142.945.737
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 54.285.911 167.333.316 17.727.579 167.333.316
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -8.629.239 -7.464.286 0 -7.464.286
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
143.903.775 5.859.038 -164.366.573 16.923.293
Finansman Gelirleri
264.073.718 189.677.746 139.484.239 115.092.860
Finansman Giderleri
-361.395.556 -240.820.013 -189.670.975 -149.530.331
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.581.937 -45.283.229 -214.553.309 -17.514.178
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.885.817 -3.539.444 -200.552 -1.203.646
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -2.894.350 -2.116.207 661.074 -734.063
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -991.467 -1.423.237 -861.626 -469.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.696.120 -48.822.673 -214.753.861 -18.717.824
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.696.120 -48.822.673 -214.753.861 -18.717.824
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.888.692 1.814.202 -34.314 710.132
Ana Ortaklık Payları
40.807.428 -50.636.875 -214.719.547 -19.427.956
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.043.363 106.079 -304.021 178.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.196.818 107.080 -333.586 199.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
153.455 -1.001 29.565 -21.299
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.043.363 106.079 -304.021 178.043
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.652.757 -48.716.594 -215.057.882 -18.539.781
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.793.479 1.814.823 -64.484 723.347
Ana Ortaklık Payları
39.859.278 -50.531.417 -214.993.398 -19.263.128http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995225


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.