KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

09.04.2021 - 18:30
KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.238.619 38.654.892 -783.100.406 -205.996.193 -652.519.482 3.827.744 -648.691.738
Transferler
-205.996.193 205.996.193 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-357.879 -38.891.655 -39.249.534 2.138.487 -37.111.047
Dönem Karı (Zararı)
-38.891.655 -38.891.655 2.181.923 -36.709.732
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-357.879 -357.879 -43.436 -401.315
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.596.498 38.654.892 -989.096.599 -38.891.655 -691.769.016 5.966.231 -685.802.785
Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.950.116 38.654.892 -989.096.599 -154.804.664 -807.035.643 5.259.461 -801.776.182
Transferler
-154.804.664 154.804.664 -104.768.177 2.310.118 -102.458.059
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.265 -104.773.442 -104.773.442 2.343.815 -102.429.627
Dönem Karı (Zararı)
-104.773.442 5.265 -33.697 -28.432
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.265
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.944.851 38.654.892 -1.143.901.263 -104.773.442 -911.803.820 7.569.579 -904.234.241


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
167.803.033 190.393.075
Dönem Karı (Zararı)
-98.683.309 -33.029.570
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-98.683.309 -33.029.570
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
105.873.304 -14.481.573
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
64.653.590 48.883.623
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.306 655.587
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.306 498.285
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 157.302
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
474.537 3.699.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
584.537 1.146.822
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-110.000 2.552.884
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
202.686.215 -17.280.841
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-240.518.965 -183.412.707
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
443.205.180 166.131.866
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 48.434.270
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.981.695 2.807.875
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-159.869.030 -101.568.350
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-159.869.030 -101.568.350
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-88.007 -113.443
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
161.892.812 240.908.933
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.744.117 77.326.520
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.246.122 -3.384.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.497.995 80.710.918
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.819.463 63.839.157
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.740.656 64.146.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-78.807 -306.900
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.882.545 1.343.535
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-24.241.546 -29.421.363
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
170.732.812 -417.031
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.378.847 388.803
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
168.353.965 -805.834
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.482.414 470.331
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.292.232 237.423
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
190.182 232.908
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.365.257 127.767.784
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.059.510 -18.861.446
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
71.424.767 146.629.230
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
169.082.807 193.397.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-780.938 -353.155
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -498.836 -2.651.560
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
31.195.453 -241.664
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
195.658.990 102.061.795
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 68.804
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
195.658.990 101.992.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -164.463.537 -102.303.459
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.916.667 -6.191.939
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-161.546.870 -96.111.520
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-163.536.281 -177.510.447
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 182.634.018
Kredilerden Nakit Girişleri
0 122.665.815
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 59.968.203
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.004.802 -235.277.005
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.004.802 -235.277.005
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -11.484.776 0
Ödenen Faiz
-118.682.464 -129.208.712
Alınan Faiz
2.635.761 4.341.252
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.462.205 12.640.964
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.462.205 12.640.964
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.543.660 1.079.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 49.005.865 13.720.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 28.02.2021 Önceki Dönem 31.05.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 51.201.916 13.758.016
Ticari Alacaklar
112.874.877 89.128.454
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 21.307.306 16.061.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
91.567.571 73.067.270
Diğer Alacaklar
1.998.216.104 1.721.578.637
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 1.997.997.119 1.721.373.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
218.985 205.378
Stoklar
33.007.019 28.124.474
Peşin Ödenmiş Giderler
9 33.063.527 35.627.900
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.027.240 1.027.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32.036.287 34.600.660
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 0 1.932.865
Diğer Dönen Varlıklar
10 10.428.678 1.480.007
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.428.678 1.480.007
ARA TOPLAM
2.238.792.121 1.891.630.353
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.238.792.121 1.891.630.353
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.558.671 1.493.471
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.558.671 1.493.471
Maddi Duran Varlıklar
21.695.137 23.081.213
Arazi ve Arsalar
6.622.054 6.622.054
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.041.039 2.241.904
Taşıtlar
61.812 99.763
Mobilya ve Demirbaşlar
5.110.972 4.839.859
Özel Maliyetler
7.859.260 9.277.633
Kullanım Hakkı Varlıkları
12.437.129 18.326.290
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
210.634.740 133.446.455
Lisanslar
209.257.830 131.853.053
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.376.910 1.593.402
Peşin Ödenmiş Giderler
9 49.402.295 22.596.376
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 12.155.650 12.926.080
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37.246.645 9.670.296
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 0 463.999
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
295.727.972 199.407.804
TOPLAM VARLIKLAR
2.534.520.093 2.091.038.157
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.546.144.317 935.649.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.546.144.317 935.649.067
Banka Kredileri
1.546.144.317 935.649.067
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 361.890.595 432.518.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
432.518.246
Banka Kredileri
326.791.394 401.298.497
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.813.503 10.407.046
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.285.698 20.812.703
Ticari Borçlar
338.334.177 167.601.365
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 3.041.967 663.120
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
335.292.210 166.938.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
284.408.750 175.220.120
Diğer Borçlar
14.901.492 419.078
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 14.711.310 419.078
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
190.182 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 108.039.929 96.724.268
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
108.039.929 96.724.268
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 135.207 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 110.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 110.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 38.314.773 102.548.436
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
38.314.773 102.548.436
ARA TOPLAM
2.692.169.240 1.910.790.580
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.692.169.240 1.910.790.580
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 529.231.521 785.939.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
529.231.521 785.939.371
Banka Kredileri
140.863.651 454.704.252
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
96.623 9.861.245
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
388.271.247 321.373.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
41.183.707 26.509.155
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 120.273.837 132.833.741
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
120.273.837 132.833.741
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.276.976 5.390.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.276.976 5.390.635
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 661.101 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 49.957.952 31.350.857
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
49.957.952 31.350.857
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
746.585.094 982.023.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.438.754.334 2.892.814.339
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-911.803.820 -807.035.643
Ödenmiş Sermaye
98.980.000 98.980.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.189.829 5.189.829
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
416.970.063 416.970.063
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-220.979.048 -220.979.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.944.851 -1.950.116
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.944.851 -1.950.116
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.944.851 -1.950.116
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.654.892 38.654.892
Yasal Yedekler
38.654.892 38.654.892
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.143.901.263 -989.096.599
Net Dönem Karı veya Zararı
-104.773.442 -154.804.664
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.569.579 5.259.461
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-904.234.241 -801.776.182
TOPLAM KAYNAKLAR
2.534.520.093 2.091.038.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2019 - 29.02.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
483.907.725 456.015.767 188.888.266 180.123.315
Satışların Maliyeti
-617.884.590 -479.894.452 -229.817.333 -192.058.166
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-133.976.865 -23.878.685 -40.929.067 -11.934.851
BRÜT KAR (ZARAR)
-133.976.865 -23.878.685 -40.929.067 -11.934.851
Genel Yönetim Giderleri
-14.378.318 -24.835.050 3.246.078 -9.676.642
Pazarlama Giderleri

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.