KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

12.10.2020 - 18:23
KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.238.619 38.654.892 -783.100.406 -205.996.193 -652.519.482 3.827.744 -648.691.738
Transferler
-205.996.193 205.996.193 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
73.153 81.493.659 81.566.812 1.155.967 82.722.779
Dönem Karı (Zararı)
81.493.659 81.493.659 1.154.360 82.648.019
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
73.153 73.153 1.607 74.760
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.165.466 38.654.892 -989.096.599 81.493.659 -570.952.670 4.983.711 -565.968.959
Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.950.116 38.654.892 -989.096.599 -154.804.664 -807.035.643 5.259.461 -801.776.182
Transferler
-154.804.664 154.804.664 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.370 -31.208.919 -31.268.289 1.091.476 -30.176.813
Dönem Karı (Zararı)
-31.208.919 -31.208.919 1.104.070 -30.104.849
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.370 -59.370 -12.594 -71.964
Dönem Sonu Bakiyeler
11 98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.009.486 38.654.892 -1.143.901.263 -31.208.919 -838.303.932 6.350.937 -831.952.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.694.240 176.028.070
Dönem Karı (Zararı)
-27.769.051 84.545.636
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-27.769.051 84.545.636
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.328.041 -90.013.815
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.073.386 6.963.419
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
90.357 3.036.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
90.357 483.285
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.552.884
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.299.898 55.250.007
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-74.584.886 -30.721.047
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
62.284.988 85.971.054
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
28.496.471 -55.880.036
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-999.383 2.180.779
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -101.568.350
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -101.568.350
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-32.892 4.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
99.260.880 181.759.878
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.507.027 -38.472.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-352.903 -567.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.859.930 -37.904.596
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.628.302 12.344.120
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.437.986 13.051.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
190.316 -707.409
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.470.557 2.415.036
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.647.018 -35.442.010
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.031.793 40.490.776
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
152.986 448.890
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.878.807 40.041.886
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.326.187 -1.440.699
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.326.187 99.909
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.540.608
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.885.146 201.864.887
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.721.752 4.199.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22.163.394 197.665.067
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
96.819.870 176.291.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-121.407 -251.831
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -4.223 -11.798
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.345.274 43.604.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 101.992.994
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 101.992.994
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -15.345.274 -58.388.093
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-708.852 -732.213
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.636.422 -57.655.880
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.147.670 -171.358.183
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.920.473 21.912.809
Kredilerden Nakit Girişleri
0 3.800.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
24.920.473 18.112.809
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.596.510 -166.449.287
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.596.510 -166.449.287
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.491.794 0
Ödenen Faiz
-19.155.879 -27.290.887
Alınan Faiz
176.040 469.182
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.201.296 48.274.788
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.201.296 48.274.788
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.543.660 1.079.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 38.744.956 49.354.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2020 Önceki Dönem 31.05.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 39.958.695 13.758.016
Ticari Alacaklar
71.621.427 89.128.454
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 16.414.087 16.061.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
55.207.340 73.067.270
Diğer Alacaklar
1.781.558.481 1.721.578.637
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 1.781.344.119 1.721.373.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
214.362 205.378
Stoklar
29.595.031 28.124.474
Peşin Ödenmiş Giderler
9 42.031.136 35.627.900
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.027.240 1.027.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
41.003.896 34.600.660
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 554.944 1.932.865
Diğer Dönen Varlıklar
2.244.140 1.480.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.244.140 1.480.007
ARA TOPLAM
1.967.563.854 1.891.630.353
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.967.563.854 1.891.630.353
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.294.171 1.493.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.294.171 1.493.471
Maddi Duran Varlıklar
7 22.361.635 23.081.213
Arazi ve Arsalar
6.622.054 6.622.054
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.177.338 2.241.904
Taşıtlar
87.113 99.763
Mobilya ve Demirbaşlar
4.819.117 4.839.859
Özel Maliyetler
8.656.013 9.277.633
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.840.405 18.326.290
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 141.790.656 133.446.455
Lisanslar
140.287.716 131.853.053
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.502.940 1.593.402
Peşin Ödenmiş Giderler
9 27.840.158 22.596.376
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 12.669.270 12.926.080
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.170.888 9.670.296
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 0 463.999
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
209.127.025 199.407.804
TOPLAM VARLIKLAR
2.176.690.879 2.091.038.157
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 910.029.468 935.649.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
910.029.468 935.649.067
Banka Kredileri
910.029.468 935.649.067
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 520.977.279 432.518.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
520.977.279 432.518.246
Banka Kredileri
503.193.570 401.298.497
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.530.673 10.407.046
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.253.036 20.812.703
Ticari Borçlar
209.633.158 167.601.365
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 816.106 663.120
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
208.817.052 166.938.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
246.855.557 175.220.120
Diğer Borçlar
14.745.265 419.078
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 14.745.265 419.078
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 104.204.314 96.724.268
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
104.204.314 96.724.268
Kısa Vadeli Karşılıklar
110.000 110.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
110.000 110.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
43.750.521 102.548.436
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
43.750.521 102.548.436
ARA TOPLAM
2.050.305.562 1.910.790.580
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.050.305.562 1.910.790.580
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 758.090.893 785.939.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
758.090.893 785.939.371
Banka Kredileri
402.466.167 454.704.252
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.330.379 9.861.245
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
346.294.347 321.373.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27.114.151 26.509.155
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 134.985.227 132.833.741
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
134.985.227 132.833.741
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.451.845 5.390.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.451.845 5.390.635
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 469.357 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32.226.839 31.350.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32.226.839 31.350.857
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
958.338.312 982.023.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.008.643.874 2.892.814.339
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-838.303.932 -807.035.643
Ödenmiş Sermaye
11 98.980.000 98.980.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 5.189.829 5.189.829
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
416.970.063 416.970.063
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-220.979.048 -220.979.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.009.486 -1.950.116
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.009.486 -1.950.116
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.009.486 -1.950.116
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 38.654.892 38.654.892
Yasal Yedekler
38.654.892 38.654.892
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.143.901.263 -989.096.599
Net Dönem Karı veya Zararı
-31.208.919 -154.804.664
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.350.937 5.259.461
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-831.952.995 -801.776.182
TOPLAM KAYNAKLAR
2.176.690.879 2.091.038.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
120.114.754 95.276.173
Satışların Maliyeti
-95.696.949 -95.599.521
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.417.805 -323.348
BRÜT KAR (ZARAR)
24.417.805 -323.348
Genel Yönetim Giderleri
-4.397.252 -8.332.240
Pazarlama Giderleri
-10.254.003 -12.000.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 8.870.663 7.365.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -29.701.468 -4.146.618
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.064.255 -17.436.570
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 101.568.350
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.064.255 84.131.780
Finansman Gelirleri
74.584.886 86.601.438
Finansman Giderleri
-91.289.682 -86.187.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-27.769.051 84.545.636
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.335.798 -1.897.617
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -1.382.144 -1.631.351
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -953.654 -266.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.104.849 82.648.019
DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.104.849 82.648.019
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.104.070 1.154.360
Ana Ortaklık Payları
-31.208.919 81.493.659
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-71.964 74.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-92.262 77.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.298 -2.590
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.298 -2.590
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-71.964 74.760
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.176.813 82.722.779
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.091.476 1.155.967
Ana Ortaklık Payları
-31.268.289 81.566.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880866


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 0,00% Hacim : 12.404 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.399
Açılış: 1.388
8,7915 Değişim: 0,25%
Düşük 8,7699 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,4733 Değişim: 0,15%
Düşük 10,4570 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
504,61 Değişim: 0,36%
Düşük 502,80 22.06.2021 Yüksek 505,18
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.