KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 23:27
KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor
-791.281 -205.996.193 -206.787.474 757.052 -206.030.422
Dönem Karı (Zararı)
-205.996.193 -205.996.193 827.498 -205.168.695
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-791.281 -791.281 -70.446 -861.727
Sermaye Arttırımı
70.700.000 285.310.863 356.010.863 356.010.863
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.238.619 38.654.892 -783.100.406 -205.996.193 -652.519.482 3.827.744 -648.691.738
Cari Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.238.619 38.654.892 -783.100.406 -205.996.193 -652.519.482 3.827.744 -648.691.738
Transferler
-205.996.193 205.996.193
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
288.503 -154.804.664 -154.516.161 1.431.717 -153.084.444
Dönem Karı (Zararı)
-154.804.664 -154.804.664 1.476.173 -153.328.491
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
288.503 288.503 -44.456 244.047
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.950.116 38.654.892 -989.096.599 -154.804.664 -807.035.643 5.259.461 -801.776.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.05.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
235.290.707 -319.810.546
Dönem Karı (Zararı)
-151.516.813 -203.974.949
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-151.516.813 -203.974.949
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
80.345.873 110.456.683
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12,20 80.723.126 61.649.775
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.706.206 -240.501
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.185.178 -87.580
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 521.028 -152.921
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.706.758 -6.926.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.706.758 1.357.085
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -8.283.209
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-72.572.168 -112.099.028
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -337.237.306 -385.964.711
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 264.665.138 273.865.683
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
164.464.016 278.470.675
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
6.679.206 39.620.839
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-103.245.163 -149.834.969
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -30.203 -44.161
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-103.214.960 -149.790.808
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-116.108 -183.984
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
309.734.673 -222.813.870
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
86.682.824 -118.881.565
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.904.728 -4.719.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
90.587.552 -114.161.792
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
184.279.156 -268.468.595
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
184.606.391 -267.873.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-327.235 -594.972
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.293.823 -12.855.113
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.707.448 12.615.801
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.032.519 107.796.273
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
546.739 25.724
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.579.258 107.770.549
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.302 1.836.948
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
237.423 159.018
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-259.725 1.677.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.241.139 55.142.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.238.192 -4.356.377
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
79.479.331 59.498.758
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
238.563.733 -316.332.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -618.983 -1.004.253
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -2.654.043 -2.474.157
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.086.628 57.324.430
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.738.609 182.490.684
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.007 79.735
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.639.602 182.410.949
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-102.651.981 -125.166.254
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -6.337.961 -6.397.929
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -96.314.020 -118.768.325
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-223.913.231 246.177.224
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 356.010.863
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 356.010.863
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
263.921.109 364.002.225
Kredilerden Nakit Girişleri
203.952.906 315.353.288
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
59.968.203 48.648.937
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-270.177.810 -265.778.950
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-270.177.810 -215.605.591
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-50.173.359
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -14.036.505 0
Ödenen Faiz
-208.174.499 -221.729.800
Alınan Faiz
4.554.474 13.672.886
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.464.104 -16.308.892
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.464.104 -16.308.892
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.079.556 17.388.448
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.543.660 1.079.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2020 Önceki Dönem 31.05.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.758.016 7.948.189
Ticari Alacaklar
5 89.128.454 177.596.385
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 16.061.184 12.156.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
73.067.270 165.439.929
Diğer Alacaklar
6 1.721.578.637 1.573.539.374
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 1.721.373.259 1.573.296.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
205.378 242.556
Stoklar
7 28.124.474 30.939.325
Peşin Ödenmiş Giderler
8 35.627.900 38.136.772
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 1.027.240 1.027.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
34.600.660 37.109.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 1.932.865 751.067
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.480.007 6.568.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.480.007 6.568.105
ARA TOPLAM
1.891.630.353 1.835.479.217
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.891.630.353 1.835.479.217
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 0 425.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 425.000
Diğer Alacaklar
6 1.493.471 1.129.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.493.471 1.129.058
Maddi Duran Varlıklar
10 23.081.213 22.253.833
Arazi ve Arsalar
6.622.054 6.622.054
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.241.904 2.882.953
Taşıtlar
99.763 150.364
Mobilya ve Demirbaşlar
4.839.859 5.770.811
Özel Maliyetler
9.277.633 6.827.651
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 18.326.290 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 133.446.455 101.986.077
Lisanslar
131.853.053 99.835.565
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.593.402 2.150.512
Peşin Ödenmiş Giderler
8 22.596.376 18.380.056
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 12.926.080 13.953.320
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.670.296 4.426.736
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 463.999 731.782
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
199.407.804 144.905.806
TOPLAM VARLIKLAR
2.091.038.157 1.980.385.023
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 935.649.067 157.759.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
935.649.067 157.759.539
Banka Kredileri
935.649.067 157.759.539
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 432.518.246 807.265.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
432.518.246 807.265.165
Banka Kredileri
401.298.497 795.189.959
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.407.046 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20.812.703 12.075.206
Ticari Borçlar
5 167.601.365 195.893.609
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 663.120 116.381
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
166.938.245 195.777.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 175.220.120 174.915.056
Diğer Borçlar
6 419.078 181.655
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 419.078 181.655
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 96.724.268 44.752.805
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 110.000 110.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
110.000 110.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 102.548.436 57.019.183
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
102.548.436 57.019.183
ARA TOPLAM
1.910.790.580 1.437.897.012
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.910.790.580 1.437.897.012
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 785.939.371 957.360.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
785.939.371 957.360.598
Banka Kredileri
454.704.252 695.956.142
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.861.245
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
321.373.874 261.404.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 26.509.155 36.499.359
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 132.833.741 150.558.856
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.390.635 4.475.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.390.635 4.475.257
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 31.350.857 42.285.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31.350.857 42.285.679
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
982.023.759 1.191.179.749
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.892.814.339 2.629.076.761
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-807.035.643 -652.519.482
Ödenmiş Sermaye
17 98.980.000 98.980.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 5.189.829 5.189.829
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 416.970.063 416.970.063
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-220.979.048 -220.979.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.950.116 -2.238.619
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.950.116 -2.238.619
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.950.116 -2.238.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 38.654.892 38.654.892
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-989.096.599 -783.100.406
Net Dönem Karı veya Zararı
-154.804.664 -205.996.193
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.259.461 3.827.744
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-801.776.182 -648.691.738
TOPLAM KAYNAKLAR
2.091.038.157 1.980.385.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.05.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 544.326.007 707.779.639
Satışların Maliyeti
20 -587.764.233 -763.997.121
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-43.438.226 -56.217.482
BRÜT KAR (ZARAR)
-43.438.226 -56.217.482
Genel Yönetim Giderleri
20 -31.390.312 -50.951.519
Pazarlama Giderleri
20 -40.793.540 -43.536.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 53.415.725 95.664.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -99.273.694 -130.242.640
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-161.480.047 -185.283.597
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 103.245.163 150.034.123
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-58.234.884 -35.249.474
Finansman Gelirleri
23 337.237.306 385.996.577
Finansman Giderleri
23 -430.519.235 -554.722.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-151.516.813 -203.974.949
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.811.678 -1.193.746
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.472.245 -2.744.523
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -339.433 1.550.777
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-153.328.491 -205.168.695
DÖNEM KARI (ZARARI)
-153.328.491 -205.168.695
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 1.476.173 827.498
Ana Ortaklık Payları
18 -154.804.664 -205.996.193
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
244.047 -861.727
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 172.397 -975.266
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 71.650 113.539
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
71.650 113.539
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
244.047 -861.727
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-153.084.444 -206.030.422
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.431.717 757.052
Ana Ortaklık Payları
-154.516.161 -206.787.474http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867745


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8198 Değişim: 0,03%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8247
Açılış: 8,8173
10,3243 Değişim: 0,06%
Düşük 10,2978 28.09.2021 Yüksek 10,3413
Açılış: 10,3186
496,12 Değişim: -0,02%
Düşük 495,36 28.09.2021 Yüksek 497,73
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.