KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2020 - 20:24
KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -1.447.338 38.654.892 -545.845.930 -278.293.219 -842.781.614 3.070.692 -839.710.922
Diğer Düzeltmeler
51.763.943 51.763.943 51.763.943
Transferler
-278.293.219 278.293.219 1.846.326 -103.107.296
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-809.533 -104.144.089 -104.953.622 1.905.283 -102.238.806
Dönem Karı (Zararı)
-104.144.089 -104.144.089 -58.957 -868.490
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-809.533
Sermaye Arttırımı
70.700.000 285.310.863 356.010.863 356.010.863
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.256.871 38.654.892 -772.375.206 -104.144.089 -539.960.430 4.917.018 -535.043.412
Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.238.619 38.654.892 -783.100.406 -205.996.193 -652.519.482 3.827.744 -648.691.738
Transferler
-205.996.193 205.996.193
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-357.879 -38.891.655 -39.249.534 2.138.487 -37.111.047
Dönem Karı (Zararı)
-38.891.655 -38.891.655 2.181.923 -36.709.732
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-357.879 -357.879 -43.436 -401.315
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.596.498 38.654.892 -989.096.599 -38.891.655 -691.769.016 5.966.231 -685.802.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
292.355.866 -296.260.090
Dönem Karı (Zararı)
-33.029.570 -98.797.204
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-33.029.570 -98.797.204
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
87.481.218 30.999.527
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
48.883.623 36.585.014
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
655.587 108.799
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
498.285 108.799
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
157.302 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.699.706 -5.736.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.146.822 1.019.836
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.552.884 -6.756.424
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-17.280.841 -29.525.597
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-183.412.707 -239.143.803
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
166.131.866 209.618.206
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
48.434.270 144.410.470
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.807.875 35.107.358
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
394.441 -149.806.748
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
101.962.791 -15.940
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-101.568.350 -149.790.808
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-113.443 -143.181
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
240.908.933 -225.297.921
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
77.326.520 -82.889.216
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.384.398 -2.683.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
80.710.918 -80.206.040
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
63.839.157 -300.395.301
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
64.146.057 -530.861.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-306.900 230.466.114
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.343.535 -9.132.003
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-29.421.363 -12.832.792
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-417.031 93.758.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçla -44.300.558 -9.676.642 -8.758.576
Pazarlama Giderleri
-33.965.557 -32.209.121 -10.826.754 -10.422.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 22.416.262 123.993.091 11.120.614 -12.421.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -39.490.085 -138.552.962 -21.745.120 15.483.781
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-99.753.115 -132.011.641 -43.062.753 -30.882.368
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
101.598.552 149.829.424 462 2.404
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -22.675 0 -2.220
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.845.437 17.795.108 -43.062.291 -30.882.184
Finansman Gelirleri
183.421.009 239.174.169 82.926.139 75.347.521
Finansman Giderleri
-218.296.016 -355.766.481 -104.622.220 -92.469.166
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-33.029.570 -98.797.204 -64.758.372 -48.003.829
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.680.162 -3.441.602 -497.086 491.960
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -3.336.572 -3.325.584 -925.645 591.647
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -343.590 -116.018 428.559 -99.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.709.732 -102.238.806 -65.255.458 -47.511.869
DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.709.732 -102.238.806 -65.255.458 -47.511.869
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.181.923 1.905.283 264.845 -315.346
Ana Ortaklık Payları
-38.891.655 -104.144.089 -65.520.303 -47.196.523
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 12 -0,39000000 -2,31000000 -0,66000000 -1,67000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-401.315 -868.490 -239.512 123.880
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-471.322 -952.713 -265.784 108.328
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
70.007 84.223 26.272 15.552
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
70.007 84.223 26.272 15.552
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-401.315 -868.490 -239.512 123.880
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.111.047 -103.107.296 -65.494.970 -47.387.989
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.138.487 1.846.326 248.545 -326.233
Ana Ortaklık Payları
-39.249.534 -104.953.622 -65.743.515 -47.061.756http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844250


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4371 Değişim: 0,21%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4557
Açılış: 8,4194
10,2015 Değişim: 0,26%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2136
Açılış: 10,1746
493,87 Değişim: 0,48%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 494,90
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.