KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

10.10.2018 - 19:56
KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2017 - 31.08.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -965.965 38.654.892 -388.680.266 -148.261.869 -555.103.227 1.819.024 -553.284.203
Diğer Düzeltmeler
-8.903.795 -8.903.795 -8.903.795
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -965.965 38.654.892 -397.584.061 -148.261.869 -564.007.022 1.819.024 -562.187.998
Transferler
-148.261.869 148.261.869 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.573 25.687.225 25.646.652 549.038 26.195.690
Dönem Karı (Zararı)
25.687.225 25.687.225 557.644 26.244.869
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.573 -40.573 -8.606 -49.179
Dönem Sonu Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -1.006.538 38.654.892 -545.895.930 25.687.225 -538.360.370 2.368.062 -535.992.308
Cari Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -1.447.338 38.654.892 -545.895.930 -278.293.219 -842.781.614 3.070.692 -839.710.922
Transferler
-278.293.219 278.293.219 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-115.770 -344.538.873 -344.654.643 1.986.114 -342.668.529
Dönem Karı (Zararı)
-344.538.873 -344.538.873 2.010.671 -342.528.202
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-115.770 -115.770 -24.557 -140.327
Sermaye Arttırımı
11 100.734.960 100.734.960 100.734.960
Dönem Sonu Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 100.734.960 131.659.200 -220.979.048 -1.563.108 38.654.892 -824.139.149 -344.538.873 -1.086.701.297 5.056.806 -1.081.644.491


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018 Önceki Dönem 01.06.2017 - 31.08.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-681.707.136 -77.382.468
Dönem Karı (Zararı)
-339.587.976 26.989.615
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-339.587.976 26.989.615
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-166.332.606 -63.969.303
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.627.858 6.090.658
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
108.800 64.551
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
108.800 64.551
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.871.577 59.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
62.197 59.335
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.933.774 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-154.003 -5.206.415
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-81.794.770 -32.051.376
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
81.640.767 26.844.961
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-16.190.555 -6.813.779
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-149.793.491 -58.142.752
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.683 -1.652
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-149.790.808 -58.141.100
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-59.638 -20.901
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-173.663.004 -40.342.697
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-268.320.577 -73.306.879
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.561.651 -288.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-274.882.228 -73.018.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.161.678 -61.467.937
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-154.280.134 -94.244.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
81.118.456 32.776.163
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
374.103 -2.439.032
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.682.403 -28.505.722
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.700.360 27.911.833
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
210 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
77.700.150 27.911.833
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-218.623 -2.372.756
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.637 81
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-195.986 -2.372.837
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.645.814 99.837.796
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-841.903 -1.608.415
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
96.487.717 101.446.211
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-679.583.586 -77.322.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-195.120 -106.821
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -1.928.430 46.738
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
106.036.133 764.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.413.872 73.019.543
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.683 1.652
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.411.189 73.017.891
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -76.377.739 -72.254.611
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.077.966 -2.054.422
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.299.773 -70.200.189
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
585.457.561 85.542.204
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
11 100.734.960 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
647.002.054 352.655.017
Kredilerden Nakit Girişleri
638.039.143 330.557.657
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
8.962.911 22.097.360
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-123.543.049 -249.844.345
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-107.290.656 -42.577.019
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-16.252.393 -207.267.326
Ödenen Faiz
-39.268.114 -17.367.765
Alınan Faiz
531.710 99.297
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.786.558 8.924.668
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.786.558 8.924.668
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 25.936.824 6.391.927
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 35.723.382 15.316.595


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2018 Önceki Dönem 31.05.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 65.314.218 28.959.534
Ticari Alacaklar
294.216.083 52.878.388
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 459.514 7.436.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
293.756.569 45.441.705
Diğer Alacaklar
14 1.088.008.361 933.624.667
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.087.411.504 933.131.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
596.857 493.297
Stoklar
17.557.188 17.931.291
Peşin Ödenmiş Giderler
9 70.200.913 48.281.403
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.436.413 9.149.447
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
63.764.500 39.131.956
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 1.021.433
Diğer Dönen Varlıklar
3.053.631 2.211.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.053.631 2.211.728
ARA TOPLAM
1.538.350.394 1.084.908.444
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.538.350.394 1.084.908.444
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
324.389 283.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
324.389 283.345
Maddi Duran Varlıklar
7 20.726.358 20.838.064
Arazi ve Arsalar
6.622.054 6.622.054
Tesis, Makine ve Cihazlar
21.018 25.040
Taşıtlar
192.839 215.887
Mobilya ve Demirbaşlar
6.006.123 6.090.143
Özel Maliyetler
7.884.324 7.884.940
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 110.782.288 72.541.082
Lisanslar
109.546.005 71.213.452
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.236.283 1.327.630
Peşin Ödenmiş Giderler
9 20.778.316 20.851.226
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 15.238.601 15.297.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.539.715 5.553.445
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
152.611.351 114.513.717
TOPLAM VARLIKLAR
1.690.961.745 1.199.422.161
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 172.174.098 116.044.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
172.174.098 116.044.956
Banka Kredileri
172.174.098 116.044.956
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 390.228.827 329.689.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
390.228.827 329.689.651
Banka Kredileri
341.355.980 296.640.433
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
48.872.847 33.049.218
Ticari Borçlar
150.914.905 73.546.859
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 90.867 90.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
150.824.038 73.456.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
61.470.728 146.846.709
Diğer Borçlar
2.203.308 2.421.931
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 0 22.637
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.203.308 2.399.294
Ertelenmiş Gelirler
9 184.385.598 59.569.988
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.850.128 2.054.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
182.535.470 57.515.838
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.908.848 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.459.435 2.459.435
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.459.435 2.459.435
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
50.909.719 41.436.719
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
50.909.719 41.436.719
ARA TOPLAM
1.016.655.466 772.016.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.016.655.466 772.016.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.496.984.202 1.047.820.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.496.984.202 1.047.820.862
Banka Kredileri
1.267.104.542 817.941.202
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
229.879.660 229.879.660
Ticari Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
48.550.800 27.856.970
Ertelenmiş Gelirler
9 160.538.059 160.893.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
160.538.059 160.893.981
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.189.643 9.080.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.189.643 3.147.159
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 5.933.774
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 887.816 932.534
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
45.800.250 20.531.555
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
45.800.250 20.531.555
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.755.950.770 1.267.116.835
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.772.606.236 2.039.133.083
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-1.086.701.297 -842.781.614
Ödenmiş Sermaye
11 28.280.000 28.280.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 5.189.829 5.189.829
Sermaye Avansı
11 100.734.960 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 131.659.200 131.659.200
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-220.979.048 -220.979.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.563.108 -1.447.338
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.563.108 -1.447.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.563.108 -1.447.338
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 38.654.892 38.654.892
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-824.139.149 -545.845.930
Net Dönem Karı veya Zararı
-344.538.873 -278.293.219
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.056.806 3.070.692
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.081.644.491 -839.710.922
TOPLAM KAYNAKLAR
1.690.961.745 1.199.422.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018 Önceki Dönem 01.06.2017 - 31.08.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
328.569.189 174.795.183
Satışların Maliyeti
-149.918.386 -139.735.406
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
178.650.803 35.059.777
BRÜT KAR (ZARAR)
178.650.803 35.059.777
Genel Yönetim Giderleri
-29.459.844 -11.692.110
Pazarlama Giderleri
-11.115.759 -10.851.466
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 17.574.778 18.138.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -9.954.007 -12.662.635
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
145.695.971 17.992.259
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.683 1.652
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
145.698.654 17.993.911
Finansman Gelirleri
81.806.553 36.087.648
Finansman Giderleri
-567.093.183 -27.091.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-339.587.976 26.989.615
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.940.226 -744.746
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -2.949.863 -104.729
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 9.637 -640.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-342.528.202 26.244.869
DÖNEM KARI (ZARARI)
-342.528.202 26.244.869
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.010.671 557.644
Ana Ortaklık Payları
-344.538.873 25.687.225
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-140.327 -49.179
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-175.408 -61.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35.081 12.295
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-140.327 -49.179
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-342.668.529 26.195.690
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.986.114 549.038
Ana Ortaklık Payları
-344.654.643 25.646.652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/713262


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.