KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

10.04.2018 - 05:36
KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2016 - 28.02.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 14.866 38.654.892 -272.150.634 -116.529.632 -405.860.527 1.929.265 -403.931.262
Diğer Düzeltmeler
-4.083.411 -4.083.411 -4.083.411
Transferler
-116.529.632 116.529.632
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-346.244 -116.168.400 -116.514.644 597.593 -115.917.051
Dönem Karı (Zararı)
-116.168.400 -116.168.400 644.802 -115.523.598
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-346.244 -346.244 -47.209 -393.453
Dönem Sonu Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -331.378 38.654.892 -392.763.677 -116.168.400 -526.458.582 2.526.858 -523.931.724
Cari Dönem 01.06.2017 - 28.02.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -965.965 38.654.892 -388.680.266 -148.261.869 -555.103.226 1.819.024 -553.284.202
Diğer Düzeltmeler
-4.083.411 -4.820.386 -8.903.795 -8.903.795
Transferler
-153.082.255 153.082.255
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-285.383 -104.963.214 -105.248.597 2.358.961 -102.889.636
Dönem Karı (Zararı)
-104.963.214 -104.963.214 2.358.961 -102.604.253
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-285.383 -285.383 -285.383
Dönem Sonu Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -1.251.348 38.654.892 -545.845.929 -104.963.214 -669.255.618 4.177.985 -665.077.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2017 - 28.02.2018 Önceki Dönem 01.06.2016 - 28.02.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-475.924.192 -151.153.432
Dönem Karı (Zararı)
-100.883.507 -114.520.106
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-75.634.621 -15.094.998
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38.324.261 37.352.504
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
397.941 -90.446
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
369.951 -90.446
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.990
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-12.327.312 -370.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
337.006 143.541
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-12.664.318 -514.006
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-42.932.497 -14.439.681
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-122.813.706 -46.571.991
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
79.881.209 32.132.310
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-951.365 -22.722.729
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.145.649 -14.709.529
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.549 6.411
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-58.141.100 -14.715.940
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-114.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-299.260.742 -19.807.047
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.468.806 25.617.371
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.068.098 -2.497.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.400.708 28.115.299
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-361.549.372 -53.955.299
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-434.953.601 -95.958.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
73.404.229 42.003.636
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
221.098 -3.153.079
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
77.446.516 7.728.055
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.102.156 -44.470.758
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.042.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.059.433 -44.470.758
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-214.950.326 -60.482.593
Ödenen Faiz
-67.006.829 -24.783.362
Alınan Faiz
50.669.979 2.253.448
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.099.164 -1.686.239
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.099.164 -1.686.239
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.391.927 8.024.550
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.491.091 6.338.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 28.02.2018 Önceki Dönem 31.05.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
10.491.091 7.023.879
Ticari Alacaklar
74.816.789 28.346.846
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.567.538 3.460.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
66.249.251 24.886.368
Diğer Alacaklar
782.980.689 349.293.330
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
782.435.271 347.481.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
545.418 1.811.660
Stoklar
17.874.936 18.124.024
Peşin Ödenmiş Giderler
62.806.819 43.168.377
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.267.141 14.730.456
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
61.539.678 28.437.921
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.257.603 1.142.601
Diğer Dönen Varlıklar
2.538.155 880.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.538.155 880.701
ARA TOPLAM
952.766.082 447.979.758
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
952.766.082 447.979.758
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
330.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
330.223
Diğer Alacaklar
222.621 216.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
222.621 216.881
Maddi Duran Varlıklar
20.831.438 15.747.090
Arazi ve Arsalar
6.153.866 6.153.866
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri

Tesis, Makine ve Cihazlar
31.773 56.821
Taşıtlar
238.937 98.987
Mobilya ve Demirbaşlar
5.124.628 4.627.946
Özel Maliyetler
7.360.631 3.187.923
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.921.603 1.621.547
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
86.575.402 68.457.486
Şerefiye
200.000
Lisanslar
85.002.888 67.968.131
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.372.514 489.355
Peşin Ödenmiş Giderler
27.883.248 123.892.401
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.237.369 114.585.129
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.645.879 9.307.272
Ertelenmiş Vergi Varlığı
372.632
Diğer Duran Varlıklar
1.821.655 3.858.378
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar

İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.821.655 3.858.378
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
137.334.364 212.875.091
TOPLAM VARLIKLAR
1.090.100.446 660.854.849
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
198.789.438 198.470.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
198.789.438 198.470.062
Banka Kredileri
173.200.076 184.184.405
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.589.362 14.285.657
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
185.032.812 158.833.310
Banka Kredileri

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
185.032.812 158.833.310
Banka Kredileri
169.953.312 70.961.736
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.079.500 87.871.574
Ticari Borçlar
81.058.983 64.449.074
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.042.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
80.016.260 64.449.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
69.911.097 86.768.598
Diğer Borçlar
2.059.092 4.094.670
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
54.697 23.543
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.004.395 4.071.127
Ertelenmiş Gelirler
66.338.079 77.101.162
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
573.384 1.982.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
65.764.695 75.118.447
Kısa Vadeli Karşılıklar
822.650 13.486.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
822.650 13.486.968
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
45.540.536 18.818.978
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
45.540.536 18.818.978
ARA TOPLAM
649.552.687 622.022.822
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
649.552.687 622.022.822
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
879.798.540 393.901.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
879.798.540 393.901.956
Banka Kredileri
744.750.363 264.753.942
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
135.048.177 129.148.014
Ticari Borçlar
3.974.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.974.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
33.067.916 30.977.173
Ertelenmiş Gelirler
164.315.994 143.626.073
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.054.150 1.982.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
162.261.844 141.643.358
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.243.318 2.622.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.243.318 2.622.636
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.276.768
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23.922.856 17.013.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23.922.856 17.013.992
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.105.625.392 592.116.230
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.755.178.079 1.214.139.052
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-669.255.618 -555.103.227
Ödenmiş Sermaye
28.280.000 28.280.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.189.829 5.189.829
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
131.659.200 131.659.200
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-220.979.048 -220.979.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.251.348 -965.965
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.251.348 -965.965
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.251.348 -965.965
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.654.892 38.654.892
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-545.845.929 -388.680.266
Net Dönem Karı veya Zararı
-104.963.214 -148.261.869
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.177.985 1.819.024
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-665.077.633 -553.284.203
TOPLAM KAYNAKLAR
1.090.100.446 660.854.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2017 - 28.02.2018 Önceki Dönem 01.06.2016 - 28.02.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2017 - 28.02.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2016 - 28.02.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
435.590.922 349.705.456 127.519.185 116.021.670
Satışların Maliyeti
-438.052.468 -349.396.793 -151.678.785 -134.503.668
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.461.546 308.663 -24.159.600 -18.481.998
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.461.546 308.663 -24.159.600 -18.481.998
Genel Yönetim Giderleri
-23.527.341 -28.797.032 -7.552.062 -4.510.416
Pazarlama Giderleri
-27.886.711 -27.938.385 -6.814.175 -7.174.495
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
125.950.516 49.543.092 94.906.543 8.307.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-214.499.141 -37.582.997 -187.083.164 -9.028.093
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-142.424.223 -44.466.659 -130.702.458 -30.887.406
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.081 2.980 26 -5.295
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.532 -9.391 -1.532 -508
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-142.419.674 -44.473.070 -130.703.964 -30.893.209
Finansman Gelirleri
122.878.319 46.576.419 36.398.100 28.384.522
Finansman Giderleri
-81.342.152 -116.623.455 87.314.290 -38.113.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-100.883.507 -114.520.106 -6.991.574 -40.621.845
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.720.746 -1.003.492 -560.379 -841.032
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-558.264 -558.264
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.720.746 -445.228 -560.379 -282.768
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-102.604.253 -115.523.598 -7.551.953 -41.462.877
DÖNEM KARI (ZARARI)
-102.604.253 -115.523.598 -7.551.953 -41.462.877
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.358.961 644.802 1.891.973 957.979
Ana Ortaklık Payları
-104.963.214 -116.168.400 -9.443.926 -42.420.856
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-214.037 -393.453 -76.238 -248.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-285.383 -460.895 -125.191 -294.203
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
71.346 67.442 48.953 46.047
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-214.037 -393.453 -76.238 -248.156
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-102.818.290 -115.917.051 -7.628.191 -41.711.033
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.358.961 597.593 1.891.973 925.746
Ana Ortaklık Payları
-105.177.251 -116.514.644 -9.520.164 -42.636.779http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/675435


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.513 Değişim: 2,84% Hacim : 20.727 Mio.TL Son veri saati : 17:08
Düşük 1.491 01.03.2021 Yüksek 1.514
Açılış: 1.492
7,2556 Değişim: -2,28%
Düşük 7,2183 01.03.2021 Yüksek 7,4326
Açılış: 7,4249
8,7436 Değişim: -2,52%
Düşük 8,7048 01.03.2021 Yüksek 8,9994
Açılış: 8,9694
404,89 Değişim: -1,80%
Düşük 403,26 01.03.2021 Yüksek 416,86
Açılış: 412,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.