KAP ***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.08.2019 - 22:10
KAP ***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -4.636 0 -4.636 0 -10.899 0 -10.899 243.284 -158 167.128 1.464.558 54 1.464.612
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -322.597 0 -322.597 0 -322.597
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -322.597 0 -322.597 0 -322.597
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 0 0 -4.636 0 -4.636 0 -10.899 0 -10.899 243.284 -322.755 167.128 1.141.961 54 1.142.015
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.620 0 -11.620 0 0 79.435 67.815 0 67.815
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.002 126 -167.128 0 1 1
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.002 -167.002 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.128 -167.128 0 1 1
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -4.636 0 -4.636 0 -22.519 0 -22.519 410.286 -322.629 79.435 1.209.776 55 1.209.831
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.629 197.010 1.322.191 58 1.322.249
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.629 197.010 1.322.191 58 1.322.249
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.894 0 22.894 0 0 110.175 133.069 9 133.078
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 92.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.769 0 92.769
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.948 -197.010 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.597 -196.659 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 -351 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 92.769 0 -5.743 0 -5.743 0 -3.678 0 -3.678 284.348 319 110.175 1.548.029 67 1.548.096


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
13.129.151 30.699.577 43.828.728 14.192.074 28.752.316 42.944.390
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 395.056 560.276 955.332 419.636 451.914 871.550
Teminat Mektupları
395.056 288.518 683.574 419.207 266.723 685.930
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
395.056 288.518 683.574 419.207 266.723 685.930
Banka Kredileri
0 151.717 151.717 429 128.996 129.425
İthalat Kabul Kredileri
0 151.717 151.717 429 128.996 129.425
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 120.041 120.041 0 56.195 56.195
Belgeli Akreditifler
0 120.041 120.041 0 56.195 56.195
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
2.561.102 2.608.666 5.169.768 2.090.036 1.909.177 3.999.213
Cayılamaz Taahhütler
(5.III.1) 2.561.102 2.608.666 5.169.768 2.090.036 1.909.177 3.999.213
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.559.069 2.608.666 4.167.735 1.168.457 1.909.177 3.077.634
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
740.037 0 740.037 615.901 0 615.901
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
201.888 0 201.888 199.635 0 199.635
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.708 0 6.708 6.502 0 6.502
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
38.725 0 38.725 85.881 0 85.881
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2 0 2 1 0 1
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
14.673 0 14.673 13.659 0 13.659
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.5) 10.172.993 27.530.635 37.703.628 11.682.402 26.391.225 38.073.627
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 503.405 427.169 930.574
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 503.405 427.169 930.574
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
10.172.993 27.530.635 37.703.628 11.178.997 25.964.056 37.143.053
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.413.484 4.417.368 5.830.852 1.468.168 3.893.850 5.362.018
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
707.251 2.207.991 2.915.242 622.317 2.048.015 2.670.332
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
706.233 2.209.377 2.915.610 845.851 1.845.835 2.691.686
Para ve Faiz Swap İşlemleri
6.566.277 19.561.689 26.127.966 7.002.428 17.823.279 24.825.707
Swap Para Alım İşlemleri
2.010.477 10.767.158 12.777.635 2.669.515 9.553.843 12.223.358
Swap Para Satım İşlemleri
4.505.800 8.219.021 12.724.821 4.282.913 7.743.346 12.026.259
Swap Faiz Alım İşlemleri
25.000 287.755 312.755 25.000 263.045 288.045
Swap Faiz Satım İşlemleri
25.000 287.755 312.755 25.000 263.045 288.045
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.180.825 2.697.697 4.878.522 2.700.476 3.545.849 6.246.325
Para Alım Opsiyonları
1.100.162 1.334.799 2.434.961 1.258.568 1.853.870 3.112.438
Para Satım Opsiyonları
1.080.663 1.362.898 2.443.561 1.441.908 1.691.979 3.133.887
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 5.484 0 5.484
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 5.484 0 5.484
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
12.407 853.881 866.288 2.441 701.078 703.519
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
126.842.196 61.877.596 188.719.792 119.227.962 57.297.849 176.525.811
EMANET KIYMETLER
2.816.681 301.548 3.118.229 1.499.164 299.350 1.798.514
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.244.924 0 1.244.924 260.501 0 260.501
Emanete Alınan Menkul Değerler
619.832 138.378 758.210 270.090 124.099 394.189
Tahsile Alınan Çekler
477.558 144.996 622.554 469.250 161.039 630.289
Tahsile Alınan Ticari Senetler
141.928 18.174 160.102 141.021 14.212 155.233
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
332.439 0 332.439 358.302 0 358.302
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
124.025.515 61.576.048 185.601.563 117.728.798 56.998.499 174.727.297
Menkul Kıymetler
250.567 12.467 263.034 245.559 330 245.889
Teminat Senetleri
195.781 191.337 387.118 183.471 203.345 386.816
Emtia
0 45.855 45.855 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
9.490.069 9.619.869 19.109.938 9.339.825 8.405.100 17.744.925
Diğer Rehinli Kıymetler
114.089.098 51.706.520 165.795.618 107.959.943 48.389.724 156.349.667
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
139.971.347 92.577.173 232.548.520 133.420.036 86.050.165 219.470.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
88.291 -131.574
Alınan Faizler
1.259.036 1.173.969
Ödenen Faizler
-896.619 -736.972
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
131.924 55.084
Elde Edilen Diğer Kazançlar
14.098 44.222
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.803 2.062
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-221.494 -233.959
Ödenen Vergiler
-10.795 -90.925
Diğer
-191.662 -345.055
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-375.347 -660.304
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.487.203 604.639
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.172 210.956
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.714.887 -928.936
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
86.897 -164.090
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-502.807 319.109
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
562.943 -1.476.692
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 -3.664
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-197.172 208.869
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-96.352 569.505
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-287.056 -791.878
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-219.517 -106.805
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -5.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
34.348 -10.209
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
114.965 52.781
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -24.782
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-102.769 40.570
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-256.233 -150.699
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-9.828 -9.466
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
203.881 1.436.798
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
130.060 1.528.078
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-18.948 -91.280
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
92.769 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
130.369 86.642
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-172.323 624.757
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.088.158 1.296.272
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.915.835 1.921.029


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
110.184 79.436
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
22.894 -11.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
22.894 -11.620
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
27.897 -14.704
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.003 3.084
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
133.078 67.816


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.577.916 3.347.409 4.925.325 4.490.504 2.323.300 6.813.804
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5.I.1) 369.059 2.496.057 2.865.116 1.441.078 1.595.013 3.036.091
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
158.873 2.326.719 2.485.592 403.654 1.360.908 1.764.562
Bankalar
(5.I.3) 199.664 123.483 323.147 731.709 234.105 965.814
Para Piyasalarından Alacaklar
11.023 45.855 56.878 306.208 0 306.208
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-501 0 -501 -493 0 -493
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 90.054 15.500 105.554 1.587.304 5.315 1.592.619
Devlet Borçlanma Senetleri
22.905 3.612 26.517 22.097 3.986 26.083
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
67.149 11.888 79.037 1.565.207 1.329 1.566.536
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 11.193 815.324 826.517 7.399 696.939 704.338
Devlet Borçlanma Senetleri
11.193 171.296 182.489 7.399 16.376 23.775
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 3.400 3.400 0 2.713 2.713
Diğer Finansal Varlıklar
0 640.628 640.628 0 677.850 677.850
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 1.107.610 20.528 1.128.138 1.454.723 26.033 1.480.756
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.107.610 20.528 1.128.138 1.454.723 26.033 1.480.756
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.6) 8.765.951 5.957.613 14.723.564 7.729.631 5.237.999 12.967.630
Krediler
(5.I.5) 9.180.892 5.586.477 14.767.369 8.096.236 5.063.831 13.160.067
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(5.I.5) 5.259 0 5.259 14.311 0 14.311
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 248.129 371.136 619.265 188.864 174.168 363.032
Devlet Borçlanma Senetleri
188.631 371.136 559.767 188.864 174.168 363.032
Diğer Finansal Varlıklar
59.498 0 59.498 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-668.329 0 -668.329 -569.780 0 -569.780
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 153.128 0 153.128 215.235 0 215.235
Satış Amaçlı
153.128 0 153.128 215.235 0 215.235
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
26.397 0 26.397 26.397 0 26.397
İştirakler (Net)
(5.I.7) 4.897 0 4.897 4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.897 0 4.897 4.897 0 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 21.500 0 21.500 21.500 0 21.500
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
21.500 0 21.500 21.500 0 21.500
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 319.056 0 319.056 257.069 0 257.069
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 47.804 0 47.804 35.001 0 35.001
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
47.804 0 47.804 35.001 0 35.001
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
142 0 142 365 0 365
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 79.617 0 79.617 79.351 0 79.351
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.17) 99.168 24.008 123.176 206.484 17.840 224.324
VARLIKLAR TOPLAMI
11.069.179 9.329.030 20.398.209 13.040.037 7.579.139 20.619.176
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 5.504.985 5.839.095 11.344.080 6.314.662 4.998.479 11.313.141
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 8.042 1.138.498 1.146.540 10.298 1.328.914 1.339.212
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 708.443 708.443 0 495.936 495.936
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.4) 597.360 1.356.278 1.953.638 503.729 1.338.856 1.842.585
Bonolar
597.360 0 597.360 480.459 0 480.459
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 23.270 0 23.270
Tahviller
0 1.356.278 1.356.278 0 1.338.856 1.338.856
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 1.047.873 20.534 1.068.407 1.490.186 26.067 1.516.253
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.047.873 20.534 1.068.407 1.490.186 26.067 1.516.253
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 61.149 7.644 68.793 0 463 463
KARŞILIKLAR
233.334 0 233.334 109.751 0 109.751
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
23.122 0 23.122 23.499 0 23.499
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
(5.II.8) 210.212 0 210.212 86.252 0 86.252
CARİ VERGİ BORCU
62.842 0 62.842 39.477 0 39.477
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 1.609.571 1.609.571 0 1.596.143 1.596.143
Krediler
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.609.571 1.609.571 0 1.596.143 1.596.143
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
336.394 318.071 654.465 691.315 352.651 1.043.966
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.11) 1.554.804 -6.708 1.548.096 1.348.458 -26.209 1.322.249
Ödenmiş Sermaye
941.161 0 941.161 941.161 0 941.161
Sermaye Yedekleri
221.447 0 221.447 128.678 0 128.678
Hisse Senedi İhraç Primleri
(5.II.5) 128.678 0 128.678 128.678 0 128.678
Hisse Senedi İptal Karları
(5.II.12) 0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
92.769 0 92.769 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-5.743 0 -5.743 -5.743 0 -5.743
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.030 -6.708 -3.678 -363 -26.209 -26.572
Kar Yedekleri
284.348 0 284.348 410.286 0 410.286
Yasal Yedekler
31.719 0 31.719 21.886 0 21.886
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
252.629 0 252.629 388.400 0 388.400
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
110.494 0 110.494 -125.619 0 -125.619
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
319 0 319 -322.629 0 -322.629
Dönem Net Kâr veya Zararı
110.175 0 110.175 197.010 0 197.010
Azınlık Payları
67 0 67 58 0 58
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
9.406.783 10.991.426 20.398.209 10.507.876 10.111.300 20.619.176


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 1.264.361 1.133.155 629.171 586.375
Kredilerden Alınan Faizler
1.130.038 1.029.732 566.759 524.813
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
17.123 14.847 8.608 7.825
Bankalardan Alınan Faizler
67.695 61.148 25.883 39.209
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.015 1.925 2.356 1.035
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
44.710 25.256 25.141 13.342
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.006 1.297 1.106 666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
22.680 16.340 11.733 8.800
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
20.024 7.619 12.302 3.876
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
780 247 424 151
FAİZ GİDERLERİ (-)
-871.863 -752.881 -401.872 -394.298
Mevduata Verilen Faizler
(5.IV.2) -656.124 -526.437 -292.637 -270.945
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(5.IV.2) -95.371 -93.468 -47.343 -50.572
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-12.506 -6.334 -6.721 -3.501
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(5.IV.2) -99.246 -126.277 -50.965 -69.274
Kiralama Faiz Giderleri
-7.953 -9 -4.140 -2
Diğer Faiz Giderleri
-663 -356 -66 -4
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
392.498 380.274 227.299 192.077
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
114.783 36.247 56.927 18.977
Alınan Ücret ve Komisyonlar
132.105 58.901 65.869 27.978
Gayri Nakdi Kredilerden
6.950 6.993 3.493 3.087
Diğer
(5.IV.12) 125.155 51.908 62.376 24.891
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-17.322 -22.654 -8.942 -9.001
Gayri Nakdi Kredilere
-132 -56 -48 -28
Diğer
(5.IV.12) -17.190 -22.598 -8.894 -8.973
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 101.299 11.641 -41.877 33.529
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
46.130 3.046 18.830 1.827
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.757 -393 -83.502 17.732
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
50.412 8.988 22.795 13.970
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 101.417 168.533 -11.021 128.783
FAALİYET BRÜT KÂRI
709.997 596.695 231.328 373.366
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -209.878 -193.160 -57.554 -146.593
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-124.056 -63.670 6.972 -47.217
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-130.674 -118.943 -65.737 -63.499
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -122.120 -105.497 -60.537 -54.855
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
123.269 115.425 54.472 61.202
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 123.269 115.425 54.472 61.202
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -13.085 -35.989 -5.867 -21.838
Cari Vergi Karşılığı
-18.353 -45 -18.240 -30
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -35.944 7.105 -21.808
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.268 0 5.268 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 110.184 79.436 48.605 39.364
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 110.184 79.436 48.605 39.364
Grubun Karı (Zararı)
110.175 79.435 48.600 39.364
Azınlık Payları Karı (Zararı)
9 1 5 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00117000 0,00084000 0,00052000 0,00039000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780753


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.