KAP ***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.08.2021 - 19:23
KAP ***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.349 0 212.044 1.655.804 0 1.655.804
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.349 0 212.044 1.655.804 0 1.655.804
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.495 0 -3.495 0 0 120.653 117.158 0 117.158
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -7.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.007 0 -7.007
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 74.568 0 -7.777 0 -7.777 0 12.279 0 12.279 496.393 0 120.653 1.765.955 0 1.765.955
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 85.097 0 -10.787 0 -10.787 0 22.263 0 22.263 496.393 -18.736 229.835 1.873.904 0 1.873.904
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 85.097 0 -10.787 0 -10.787 0 22.263 0 22.263 496.393 -18.736 229.835 1.873.904 0 1.873.904
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.754 0 2.754 0 0 173.338 176.092 0 176.092
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -10.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.083 0 -10.083
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 24.986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.986 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.099 18.736 -229.835 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.099 18.736 -229.835 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 100.000 0 -10.787 0 -10.787 0 25.017 0 25.017 707.492 -24.986 173.338 2.039.913 0 2.039.913


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.561.310 38.226.969 49.788.279 12.056.855 28.621.078 40.677.933
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 458.375 732.037 1.190.412 606.591 659.971 1.266.562
Teminat Mektupları
415.825 326.949 742.774 584.041 277.530 861.571
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
415.825 326.949 742.774 584.041 277.530 861.571
Banka Kredileri
22.550 245.016 267.566 22.550 134.217 156.767
İthalat Kabul Kredileri
22.550 245.016 267.566 22.550 134.217 156.767
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
20.000 160.072 180.072 0 248.224 248.224
Belgeli Akreditifler
20.000 160.072 180.072 0 248.224 248.224
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
2.027.980 2.490.783 4.518.763 1.952.794 611.413 2.564.207
Cayılamaz Taahhütler
(5.III.1) 2.027.980 2.490.783 4.518.763 1.952.794 611.413 2.564.207
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
532.901 2.490.783 3.023.684 385.008 611.413 996.421
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.222.388 0 1.222.388 1.332.248 0 1.332.248
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
225.593 0 225.593 184.090 0 184.090
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7.292 0 7.292 8.878 0 8.878
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
24.854 0 24.854 27.643 0 27.643
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3 0 3 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
14.949 0 14.949 14.927 0 14.927
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.5) 9.074.955 35.004.149 44.079.104 9.497.470 27.349.694 36.847.164
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
9.074.955 35.004.149 44.079.104 9.497.470 27.349.694 36.847.164
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.585.423 4.216.891 5.802.314 1.217.875 2.804.384 4.022.259
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
974.508 1.968.646 2.943.154 681.994 1.321.999 2.003.993
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
610.915 2.248.245 2.859.160 535.881 1.482.385 2.018.266
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.378.840 25.946.465 31.325.305 6.150.641 20.122.986 26.273.627
Swap Para Alım İşlemleri
957.014 13.455.826 14.412.840 869.791 10.611.464 11.481.255
Swap Para Satım İşlemleri
2.339.418 11.994.621 14.334.039 2.905.626 8.987.200 11.892.826
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.041.204 248.009 1.289.213 1.187.612 262.161 1.449.773
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.041.204 248.009 1.289.213 1.187.612 262.161 1.449.773
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.098.327 4.423.052 6.521.379 2.128.954 4.001.488 6.130.442
Para Alım Opsiyonları
743.877 2.435.937 3.179.814 846.789 2.191.355 3.038.144
Para Satım Opsiyonları
1.354.450 1.987.115 3.341.565 1.282.165 1.810.133 3.092.298
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
12.365 0 12.365 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
12.365 0 12.365 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 417.741 417.741 0 420.836 420.836
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
184.549.341 109.899.763 294.449.104 158.917.049 92.617.634 251.534.683
EMANET KIYMETLER
2.435.188 1.879.060 4.314.248 1.137.729 1.562.121 2.699.850
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.646.794 0 1.646.794 258.104 0 258.104
Emanete Alınan Menkul Değerler
107.283 1.612.049 1.719.332 122.153 1.212.528 1.334.681
Tahsile Alınan Çekler
474.762 215.888 690.650 543.222 297.648 840.870
Tahsile Alınan Ticari Senetler
98.849 51.123 149.972 100.955 51.945 152.900
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
107.500 0 107.500 113.295 0 113.295
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
182.114.153 108.020.703 290.134.856 157.779.320 91.055.513 248.834.833
Menkul Kıymetler
242.752 79.127 321.879 231.872 76.641 308.513
Teminat Senetleri
101.400 305.500 406.900 157.024 252.321 409.345
Emtia
0 87.929 87.929 0 72.414 72.414
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
7.307.174 22.707.829 30.015.003 7.510.940 17.144.696 24.655.636
Diğer Rehinli Kıymetler
174.462.827 84.840.318 259.303.145 149.879.484 73.509.441 223.388.925
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
196.110.651 148.126.732 344.237.383 170.973.904 121.238.712 292.212.616


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-424.717 246.684
Alınan Faizler
1.374.872 1.069.621
Ödenen Faizler
-1.047.966 -329.694
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
154.050 77.248
Elde Edilen Diğer Kazançlar
107.744 20.957
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
225.811 170.726
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-310.224 -559.492
Ödenen Vergiler
-145.085 -4.986
Diğer
-783.919 -197.696
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.905.631 53.604
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
66.936 947.000
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
56.192 -208.930
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
313.259 -1.498.565
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-259.545 -29.219
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
797.257 -600.995
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.245.684 255.693
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-519.175 438.024
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
205.023 750.596
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.480.914 300.288
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-403.477 -487.114
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -6.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-307.076 -36.044
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
134.293 116.538
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -82.772
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
261.136 5.727
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-469.121 -459.099
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-22.709 -25.464
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
10.556 63.464
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.983 137.483
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -72.120
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-8.674 -9.072
Diğer
6.247 7.173
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
17.654 113.058
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.105.647 -10.304
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.830.500 2.122.993
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.936.147 2.112.689


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
173.338 120.653
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.754 -3.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.754 -3.495
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
4.145 -4.441
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.391 946
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
176.092 117.158


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.962.350 5.156.133 7.118.483 2.109.314 3.970.228 6.079.542
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5.I.1) 1.173.286 4.390.969 5.564.255 1.269.815 2.950.698 4.220.513
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.143.204 3.611.467 4.754.671 466.024 2.455.668 2.921.692
Bankalar
(5.I.3) 30.966 779.502 810.468 465.564 422.967 888.531
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 340.168 72.063 412.231
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-884 0 -884 -1.941 0 -1.941
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 55.604 1.601 57.205 124.135 3 124.138
Devlet Borçlanma Senetleri
254 1.601 1.855 27.480 3 27.483
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
55.350 0 55.350 96.655 0 96.655
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 17.758 757.081 774.839 18.405 1.009.121 1.027.526
Devlet Borçlanma Senetleri
12.861 136.684 149.545 13.508 381.334 394.842
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 6.909 11.806 4.897 5.466 10.363
Diğer Finansal Varlıklar
0 613.488 613.488 0 622.321 622.321
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 715.702 6.482 722.184 696.959 10.406 707.365
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
715.702 6.482 722.184 696.959 10.406 707.365
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.6) 13.922.954 7.888.580 21.811.534 11.759.762 8.243.953 20.003.715
Krediler
(5.I.5) 14.435.372 6.260.371 20.695.743 12.302.304 7.218.181 19.520.485
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(5.I.5) 93.757 2.962 96.719 100.322 5.529 105.851
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 186.860 1.625.247 1.812.107 187.659 1.020.243 1.207.902
Devlet Borçlanma Senetleri
186.860 1.609.499 1.796.359 187.659 1.006.930 1.194.589
Diğer Finansal Varlıklar
0 15.748 15.748 0 13.313 13.313
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-793.035 0 -793.035 -830.523 0 -830.523
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 218.582 0 218.582 102.748 0 102.748
Satış Amaçlı
218.582 0 218.582 102.748 0 102.748
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
117.945 0 117.945 117.945 0 117.945
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 117.945 0 117.945 117.945 0 117.945
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.445 0 5.445 5.445 0 5.445
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
112.500 0 112.500 112.500 0 112.500
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 369.755 0 369.755 359.768 0 359.768
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 91.804 0 91.804 90.977 0 90.977
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
91.804 0 91.804 90.977 0 90.977
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
2.006 0 2.006 1.264 0 1.264
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 186.415 0 186.415 191.700 0 191.700
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.17) 483.091 25.259 508.350 252.281 25.055 277.336
VARLIKLAR TOPLAMI
17.354.902 13.069.972 30.424.874 14.985.759 12.239.236 27.224.995
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 11.608.326 9.410.016 21.018.342 9.286.215 8.381.210 17.667.425
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 25.391 613.095 638.486 20.370 1.134.772 1.155.142
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
150.080 472.950 623.030 0 610.160 610.160
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.4) 0 1.744.795 1.744.795 0 1.480.900 1.480.900
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 1.744.795 1.744.795 0 1.480.900 1.480.900
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 577.532 6.398 583.930 1.097.100 10.392 1.107.492
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
577.532 6.398 583.930 1.097.100 10.392 1.107.492
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 48.340 575 48.915 52.635 767 53.402
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 172.377 0 172.377 205.252 0 205.252
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
35.749 0 35.749 36.894 0 36.894
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
136.628 0 136.628 168.358 0 168.358
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 49.100 0 49.100 186.711 0 186.711
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 2.488.278 2.488.278 0 2.127.599 2.127.599
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.488.278 2.488.278 0 2.127.599 2.127.599
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 817.939 199.769 1.017.708 579.002 178.006 757.008
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 2.018.352 21.561 2.039.913 1.855.491 18.413 1.873.904
Ödenmiş Sermaye
941.161 0 941.161 941.161 0 941.161
Sermaye Yedekleri
228.678 0 228.678 213.775 0 213.775
Hisse Senedi İhraç Primleri
128.678 0 128.678 128.678 0 128.678
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
100.000 0 100.000 85.097 0 85.097
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-10.787 0 -10.787 -10.787 0 -10.787
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.456 21.561 25.017 3.850 18.413 22.263
Kar Yedekleri
707.492 0 707.492 496.393 0 496.393
Yasal Yedekler
52.876 0 52.876 42.321 0 42.321
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
654.616 0 654.616 454.072 0 454.072
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
148.352 0 148.352 211.099 0 211.099
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-24.986 0 -24.986 -18.736 0 -18.736
Dönem Net Kâr veya Zararı
173.338 0 173.338 229.835 0 229.835
Azınlık Payları
(5.II.13) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
15.467.437 14.957.437 30.424.874 13.282.776 13.942.219 27.224.995


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1.532.164 1.082.260 824.323 527.436
Kredilerden Alınan Faizler
(5.IV.1) 1.404.640 1.014.504 756.390 493.443
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
28.682 0 18.072 0
Bankalardan Alınan Faizler
(5.IV.1) 15.961 12.763 7.493 3.545
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
10.072 7.899 4.610 4.330
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(5.IV.1) 71.970 46.483 37.491 25.826
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.681 3.647 667 1.915
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
23.818 21.277 9.136 11.732
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
45.471 21.559 27.688 12.179
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
839 611 267 292
FAİZ GİDERLERİ (-)
-1.070.925 -579.766 -589.843 -270.135
Mevduata Verilen Faizler
(5.IV.2) -890.210 -364.520 -500.712 -161.167
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(5.IV.2) -97.979 -99.802 -46.546 -48.293
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-9.035 -9.160 -5.053 -5.299
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(5.IV.2) -62.753 -82.215 -33.002 -43.299
Kiralama Faiz Giderleri
-8.674 -9.080 -4.392 -4.473
Diğer Faiz Giderleri
-2.274 -14.989 -138 -7.604
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
461.239 502.494 234.480 257.301
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
110.008 64.588 55.510 17.393
Alınan Ücret ve Komisyonlar
130.792 80.228 65.769 24.730
Gayri Nakdi Kredilerden
10.807 8.121 5.236 3.720
Diğer
(5.IV.12) 119.985 72.107 60.533 21.010
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-20.784 -15.640 -10.259 -7.337
Gayri Nakdi Kredilere
-29 -47 -15 -21
Diğer
(5.IV.12) -20.755 -15.593 -10.244 -7.316
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) -376 118.002 -14.193 52.168
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
17.804 25.427 10.938 19.227
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-69.505 116.873 -31.381 25.861
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
51.325 -24.298 6.250 7.080
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 224.922 45.015 131.997 11.671
FAALİYET BRÜT KÂRI
795.793 730.099 407.794 338.533
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -246.987 -132.773 -147.874 -61.666
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -3.410 -130.521 -3.390 -60.510
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-179.668 -145.913 -88.257 -70.236
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -185.975 -163.071 -92.494 -71.442
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
179.753 157.821 75.779 74.679
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 179.753 157.821 75.779 74.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -6.415 -37.168 15.172 -17.162
Cari Vergi Karşılığı
-2.521 -74.029 -1.311 -58.853
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-35.885 -25.900 -15.508 -17.654
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
31.991 62.761 31.991 59.345
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 173.338 120.653 90.951 57.517
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 173.338 120.653 90.951 57.517
Grubun Karı (Zararı)
173.338 120.653 90.951 57.517
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00184000 0,00128000 0,00097000 0,00061000



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957786


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: 0,00% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 21.09.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,6281 Değişim: 0,01%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6441
Açılış: 8,6272
10,1228 Değişim: 0,06%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1399
Açılış: 10,1172
492,67 Değişim: 0,09%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 493,42
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.