KAP ***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.05.2021 - 23:29
KAP ***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.349 319 214.927 1.659.005 87 1.659.092
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.349 319 214.927 1.659.005 87 1.659.092
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.315 0 -31.315 0 0 64.447 33.132 13 33.145
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -3.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.520 0 -3.520
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 2.883 -214.927 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.883 -2.883 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 78.055 0 -7.777 0 -7.777 0 -15.541 0 -15.541 496.393 3.202 64.447 1.688.617 100 1.688.717
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 85.097 0 -10.787 0 -10.787 0 22.263 0 22.263 496.393 -15.534 236.983 1.884.252 160 1.884.412
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 85.097 0 22.263 0 22.263 496.393 -15.534 236.983 1.884.252 160 1.884.412
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.310 0 -9.310 0 0 83.521 74.211 10 74.221
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -4.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.842 0 -4.842
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 19.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.745 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.099 25.882 -236.983 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.099 0 -211.099 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.882 -25.884 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 100.000 0 -10.787 0 -10.787 0 12.953 0 12.953 707.492 -9.397 83.521 1.953.621 170 1.953.791


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
13.184.275 35.880.501 49.064.776 12.056.855 28.621.078 40.677.933
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 559.235 901.232 1.460.467 606.591 659.971 1.266.562
Teminat Mektupları
516.685 288.145 804.830 584.041 277.530 861.571
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
516.685 288.145 804.830 584.041 277.530 861.571
Banka Kredileri
22.550 230.178 252.728 22.550 134.217 156.767
İthalat Kabul Kredileri
22.550 230.178 252.728 22.550 134.217 156.767
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
20.000 382.909 402.909 0 248.224 248.224
Belgeli Akreditifler
20.000 382.909 402.909 0 248.224 248.224
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
2.305.643 2.020.576 4.326.219 1.952.794 611.413 2.564.207
Cayılamaz Taahhütler
(5.III.1) 2.305.643 2.020.576 4.326.219 1.952.794 611.413 2.564.207
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
923.963 2.020.576 2.944.539 385.008 611.413 996.421
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.104.872 0 1.104.872 1.332.248 0 1.332.248
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
227.304 0 227.304 184.090 0 184.090
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7.095 0 7.095 8.878 0 8.878
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
27.489 0 27.489 27.643 0 27.643
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
14.920 0 14.920 14.927 0 14.927
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.5) 10.319.397 32.958.693 43.278.090 9.497.470 27.349.694 36.847.164
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
10.319.397 32.958.693 43.278.090 9.497.470 27.349.694 36.847.164
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.868.419 4.607.038 6.475.457 1.217.875 2.804.384 4.022.259
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.034.618 2.198.463 3.233.081 681.994 1.321.999 2.003.993
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
833.801 2.408.575 3.242.376 535.881 1.482.385 2.018.266
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.694.299 23.004.780 28.699.079 6.150.641 20.122.986 26.273.627
Swap Para Alım İşlemleri
626.216 12.434.430 13.060.646 869.791 10.611.464 11.481.255
Swap Para Satım İşlemleri
2.752.525 9.975.636 12.728.161 2.905.626 8.987.200 11.892.826
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.157.779 297.357 1.455.136 1.187.612 262.161 1.449.773
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.157.779 297.357 1.455.136 1.187.612 262.161 1.449.773
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.673.274 4.948.399 7.621.673 2.128.954 4.001.488 6.130.442
Para Alım Opsiyonları
1.141.237 2.639.068 3.780.305 846.789 2.191.355 3.038.144
Para Satım Opsiyonları
1.532.037 2.309.331 3.841.368 1.282.165 1.810.133 3.092.298
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
83.405 0 83.405 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
83.405 0 83.405 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 398.476 398.476 0 420.836 420.836
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
174.034.217 103.825.669 277.859.886 158.917.049 92.617.634 251.534.683
EMANET KIYMETLER
2.282.706 1.739.209 4.021.915 1.137.729 1.562.121 2.699.850
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.123.273 0 1.123.273 258.104 0 258.104
Emanete Alınan Menkul Değerler
110.799 1.435.242 1.546.041 122.153 1.212.528 1.334.681
Tahsile Alınan Çekler
840.964 248.032 1.088.996 543.222 297.648 840.870
Tahsile Alınan Ticari Senetler
100.170 55.935 156.105 100.955 51.945 152.900
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
107.500 0 107.500 113.295 0 113.295
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
171.751.511 102.086.460 273.837.971 157.779.320 91.055.513 248.834.833
Menkul Kıymetler
234.798 72.685 307.483 231.872 76.641 308.513
Teminat Senetleri
127.699 282.927 410.626 157.024 252.321 409.345
Emtia
0 88.605 88.605 0 72.414 72.414
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
7.414.341 20.332.321 27.746.662 7.510.940 17.144.696 24.655.636
Diğer Rehinli Kıymetler
163.974.673 81.309.922 245.284.595 149.879.484 73.509.441 223.388.925
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
187.218.492 139.706.170 326.924.662 170.973.904 121.238.712 292.212.616


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-474.121 116.132
Alınan Faizler
692.283 496.700
Ödenen Faizler
-396.455 -169.579
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
67.269 55.194
Elde Edilen Diğer Kazançlar
98.482 -15.862
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
43.055 148.769
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-149.529 -263.415
Ödenen Vergiler
-144.084 -5.216
Diğer
-685.142 -130.459
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.226.995 -127.436
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-29.718 1.550.660
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
185.988 -361.849
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-258.197 -2.791.410
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-219.566 -38.651
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-131.884 -548.248
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.353.084 1.466.642
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10.940 161.957
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
316.348 433.463
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
752.874 -11.304
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-138.426 -13.147
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -6.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-11.151 -97.775
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
65.951 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
128.660 96.900
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-309.701 -31.828
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 18.191
Diğer
-12.185 7.365
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-48.062 395.655
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 479.690
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-48.746 -83.624
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.252 -3.081
Diğer
4.936 2.670
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
136.654 133.745
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
703.040 504.949
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.537.372 2.123.003
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.240.412 2.627.952


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
83.532 64.460
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-9.310 -31.315
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.310 -31.315
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-11.576 -39.027
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.266 7.712
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
74.222 33.145


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.887.890 5.223.732 7.111.622 2.123.398 3.970.228 6.093.626
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5.I.1) 595.242 4.342.129 4.937.371 1.269.829 2.950.698 4.220.527
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
360.147 3.143.774 3.503.921 466.024 2.455.668 2.921.692
Bankalar
(5.I.3) 236.239 582.587 818.826 465.578 422.967 888.545
Para Piyasalarından Alacaklar
0 615.768 615.768 340.168 72.063 412.231
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.144 0 -1.144 -1.941 0 -1.941
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 168.123 3 168.126 138.205 3 138.208
Devlet Borçlanma Senetleri
242 3 245 27.480 3 27.483
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
167.881 0 167.881 110.725 0 110.725
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 28.460 874.609 903.069 18.405 1.009.121 1.027.526
Devlet Borçlanma Senetleri
23.563 173.236 196.799 13.508 381.334 394.842
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 6.001 10.898 4.897 5.466 10.363
Diğer Finansal Varlıklar
0 695.372 695.372 0 622.321 622.321
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 1.096.065 6.991 1.103.056 696.959 10.406 707.365
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.096.065 6.991 1.103.056 696.959 10.406 707.365
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.6) 13.006.693 8.406.069 21.412.762 11.759.762 8.243.953 20.003.715
Krediler
(5.I.5) 13.552.936 6.982.968 20.535.904 12.302.304 7.218.181 19.520.485
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(5.I.5) 100.365 3.927 104.292 100.322 5.529 105.851
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 184.265 1.419.174 1.603.439 187.659 1.020.243 1.207.902
Devlet Borçlanma Senetleri
184.265 1.404.101 1.588.366 187.659 1.006.930 1.194.589
Diğer Finansal Varlıklar
0 15.073 15.073 0 13.313 13.313
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-830.873 0 -830.873 -830.523 0 -830.523
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 78.818 0 78.818 102.748 0 102.748
Satış Amaçlı
78.818 0 78.818 102.748 0 102.748
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
112.500 0 112.500 112.500 0 112.500
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 112.500 0 112.500 112.500 0 112.500
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
112.500 0 112.500 112.500 0 112.500
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 355.619 0 355.619 360.135 0 360.135
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 90.305 0 90.305 91.027 0 91.027
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
90.305 0 90.305 91.027 0 91.027
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.456 0 1.456 1.264 0 1.264
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 173.753 0 173.753 191.840 0 191.840
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.17) 431.778 26.682 458.460 255.721 25.055 280.776
VARLIKLAR TOPLAMI
16.138.812 13.656.483 29.795.295 14.998.395 12.239.236 27.237.631
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 9.953.844 9.852.761 19.806.605 9.286.198 8.381.210 17.667.408
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 21.778 1.130.455 1.152.233 20.370 1.134.772 1.155.142
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.002 666.853 669.855 0 610.160 610.160
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.4) 0 1.654.567 1.654.567 0 1.480.900 1.480.900
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 1.654.567 1.654.567 0 1.480.900 1.480.900
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 729.366 6.771 736.137 1.097.100 10.392 1.107.492
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
729.366 6.771 736.137 1.097.100 10.392 1.107.492
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 48.025 94 48.119 52.863 767 53.630
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 194.898 0 194.898 205.971 0 205.971
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
46.207 0 46.207 37.613 0 37.613
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
148.691 0 148.691 168.358 0 168.358
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 49.452 0 49.452 187.777 0 187.777
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 2.370.692 2.370.692 0 2.127.599 2.127.599
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.370.692 2.370.692 0 2.127.599 2.127.599
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 819.647 339.299 1.158.946 579.134 178.006 757.140
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 1.944.506 9.285 1.953.791 1.865.999 18.413 1.884.412
Ödenmiş Sermaye
941.161 0 941.161 941.161 0 941.161
Sermaye Yedekleri
228.678 0 228.678 213.775 0 213.775
Hisse Senedi İhraç Primleri
128.678 0 128.678 128.678 0 128.678
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
100.000 0 100.000 85.097 0 85.097
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-10.787 0 -10.787 -10.787 0 -10.787
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.668 9.285 12.953 3.850 18.413 22.263
Kar Yedekleri
707.492 0 707.492 496.392 0 496.392
Yasal Yedekler
52.876 0 52.876 42.321 0 42.321
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
654.616 0 654.616 454.071 0 454.071
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
74.124 0 74.124 221.449 0 221.449
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-9.397 0 -9.397 -15.534 0 -15.534
Dönem Net Kâr veya Zararı
83.521 0 83.521 236.983 0 236.983
Azınlık Payları
(5.II.13) 170 0 170 159 0 159
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.764.518 16.030.777 29.795.295 13.295.412 13.942.219 27.237.631


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 707.841 554.830
Kredilerden Alınan Faizler
(5.IV.1) 648.250 521.061
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
10.610 0
Bankalardan Alınan Faizler
(5.IV.1) 8.468 9.224
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5.462 3.569
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(5.IV.1) 34.479 20.657
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.014 1.732
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
14.682 9.545
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
17.783 9.380
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
572 319
FAİZ GİDERLERİ (-)
-481.052 -309.652
Mevduata Verilen Faizler
(5.IV.2) -389.498 -203.353
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(5.IV.2) -51.433 -51.509
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.982 -3.861
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(5.IV.2) -29.751 -38.916
Kiralama Faiz Giderleri
-4.252 -4.628
Diğer Faiz Giderleri
-2.136 -7.385
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
226.789 245.178
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
57.206 49.898
Alınan Ücret ve Komisyonlar
67.991 58.369
Gayri Nakdi Kredilerden
5.571 4.401
Diğer
(5.IV.12) 62.420 53.968
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-10.785 -8.471
Gayri Nakdi Kredilere
-14 -26
Diğer
(5.IV.12) -10.771 -8.445
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 14.429 66.167
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.478 6.386
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-38.124 91.012
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
45.075 -31.231
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 92.915 33.334
FAALİYET BRÜT KÂRI
391.339 394.577
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -99.113 -71.107
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -20 -70.011
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-92.672 -76.530
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -94.129 -92.094
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
105.405 84.835
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 105.405 84.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -21.873 -20.375
Cari Vergi Karşılığı
-1.520 -15.555
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-20.353 -8.246
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 3.426
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 83.532 64.460
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 83.532 64.460
Grubun Karı (Zararı)
83.521 64.447
Azınlık Payları Karı (Zararı)
11 13
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00089000 0,00068000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936307


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.411 Değişim: 0,60% Hacim : 11.944 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.416
Açılış: 1.405
8,7057 Değişim: -0,03%
Düşük 8,7032 25.06.2021 Yüksek 8,7087
Açılış: 8,7087
10,4025 Değişim: -0,03%
Düşük 10,3876 25.06.2021 Yüksek 10,4056
Açılış: 10,4056
497,26 Değişim: 0,04%
Düşük 496,39 25.06.2021 Yüksek 497,45
Açılış: 497,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.