KAP ***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.05.2021 - 23:29
KAP ***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.349 0 212.044 1.655.804 0 1.655.804
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.349 0 212.044 1.655.804 0 1.655.804
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.315 0 -31.315 0 0 63.136 31.821 0 31.821
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -3.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.520 0 -3.520
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 78.055 0 -7.777 0 -7.777 0 -15.541 0 -15.541 496.393 0 63.136 1.684.105 0 1.684.105
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 85.097 0 -10.787 0 -10.787 0 22.263 0 22.263 496.393 -18.736 229.835 1.873.904 0 1.873.904
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 85.097 0 -10.787 0 -10.787 0 22.263 0 22.263 496.393 -18.736 229.835 1.873.904 0 1.873.904
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.310 0 -9.310 0 0 82.387 73.077 0 73.077
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -4.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.842 0 -4.842
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 19.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.745 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.099 18.736 -229.835 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.099 18.736 -229.835 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 100.000 0 -10.787 0 -10.787 0 12.953 0 12.953 707.492 -19.745 82.387 1.942.139 0 1.942.139


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
13.184.275 35.880.501 49.064.776 12.056.855 28.621.078 40.677.933
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 559.235 901.232 1.460.467 606.591 659.971 1.266.562
Teminat Mektupları
516.685 288.145 804.830 584.041 277.530 861.571
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
516.685 288.145 804.830 584.041 277.530 861.571
Banka Kredileri
22.550 230.178 252.728 22.550 134.217 156.767
İthalat Kabul Kredileri
22.550 230.178 252.728 22.550 134.217 156.767
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
20.000 382.909 402.909 0 248.224 248.224
Belgeli Akreditifler
20.000 382.909 402.909 0 248.224 248.224
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
2.305.643 2.020.576 4.326.219 1.952.794 611.413 2.564.207
Cayılamaz Taahhütler
(5.III.1) 2.305.643 2.020.576 4.326.219 1.952.794 611.413 2.564.207
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
923.963 2.020.576 2.944.539 385.008 611.413 996.421
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.104.872 0 1.104.872 1.332.248 0 1.332.248
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
227.304 0 227.304 184.090 0 184.090
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7.095 0 7.095 8.878 0 8.878
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
27.489 0 27.489 27.643 0 27.643
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
14.920 0 14.920 14.927 0 14.927
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.5) 10.319.397 32.958.693 43.278.090 9.497.470 27.349.694 36.847.164
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
10.319.397 32.958.693 43.278.090 9.497.470 27.349.694 36.847.164
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.868.419 4.607.038 6.475.457 1.217.875 2.804.384 4.022.259
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.034.618 2.198.463 3.233.081 681.994 1.321.999 2.003.993
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
833.801 2.408.575 3.242.376 535.881 1.482.385 2.018.266
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.694.299 23.004.780 28.699.079 6.150.641 20.122.986 26.273.627
Swap Para Alım İşlemleri
626.216 12.434.430 13.060.646 869.791 10.611.464 11.481.255
Swap Para Satım İşlemleri
2.752.525 9.975.636 12.728.161 2.905.626 8.987.200 11.892.826
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.157.779 297.357 1.455.136 1.187.612 262.161 1.449.773
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.157.779 297.357 1.455.136 1.187.612 262.161 1.449.773
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.673.274 4.948.399 7.621.673 2.128.954 4.001.488 6.130.442
Para Alım Opsiyonları
1.141.237 2.639.068 3.780.305 846.789 2.191.355 3.038.144
Para Satım Opsiyonları
1.532.037 2.309.331 3.841.368 1.282.165 1.810.133 3.092.298
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
83.405 0 83.405 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
83.405 0 83.405 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 398.476 398.476 0 420.836 420.836
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
174.034.217 103.825.669 277.859.886 158.917.049 92.617.634 251.534.683
EMANET KIYMETLER
2.282.706 1.739.209 4.021.915 1.137.729 1.562.121 2.699.850
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.123.273 0 1.123.273 258.104 0 258.104
Emanete Alınan Menkul Değerler
110.799 1.435.242 1.546.041 122.153 1.212.528 1.334.681
Tahsile Alınan Çekler
840.964 248.032 1.088.996 543.222 297.648 840.870
Tahsile Alınan Ticari Senetler
100.170 55.935 156.105 100.955 51.945 152.900
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
107.500 0 107.500 113.295 0 113.295
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
171.751.511 102.086.460 273.837.971 157.779.320 91.055.513 248.834.833
Menkul Kıymetler
234.798 72.685 307.483 231.872 76.641 308.513
Teminat Senetleri
127.699 282.927 410.626 157.024 252.321 409.345
Emtia
0 88.605 88.605 0 72.414 72.414
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
7.414.341 20.332.321 27.746.662 7.510.940 17.144.696 24.655.636
Diğer Rehinli Kıymetler
163.974.673 81.309.922 245.284.595 149.879.484 73.509.441 223.388.925
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
187.218.492 139.706.170 326.924.662 170.973.904 121.238.712 292.212.616


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-496.465 143.953
Alınan Faizler
692.257 496.694
Ödenen Faizler
-397.454 -167.987
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
64.301 52.323
Elde Edilen Diğer Kazançlar
76.653 -16.038
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
43.055 148.769
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-146.621 -263.668
Ödenen Vergiler
-143.774 -4.847
Diğer
-684.882 -101.293
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
956.293 -275.649
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-27.823 1.551.514
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-107.154 -361.849
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-236.944 -2.909.698
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-221.682 -38.535
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
820.484 -549.819
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
402.714 1.467.203
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10.940 161.957
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
315.758 403.578
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
459.828 -131.696
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-138.497 139.076
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -6.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-11.189 -59.382
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
65.924 119.981
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
128.660 96.900
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-309.701 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-12.191 -12.423
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-48.092 395.655
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 479.690
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-48.746 -83.624
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.282 -3.081
Diğer
4.936 2.670
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
136.654 101.917
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
409.893 504.952
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.830.500 2.122.993
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.240.393 2.627.945


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
82.387 63.136
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-9.310 -31.315
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.310 -31.315
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-11.576 -39.027
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.266 7.712
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.077 31.821


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.871.906 5.223.732 7.095.638 2.109.314 3.970.228 6.079.542
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5.I.1) 595.223 4.342.129 4.937.352 1.269.815 2.950.698 4.220.513
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
360.147 3.143.774 3.503.921 466.024 2.455.668 2.921.692
Bankalar
(5.I.3) 236.220 582.587 818.807 465.564 422.967 888.531
Para Piyasalarından Alacaklar
0 615.768 615.768 340.168 72.063 412.231
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.144 0 -1.144 -1.941 0 -1.941
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 152.158 3 152.161 124.135 3 124.138
Devlet Borçlanma Senetleri
242 3 245 27.480 3 27.483
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
151.916 0 151.916 96.655 0 96.655
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 28.460 874.609 903.069 18.405 1.009.121 1.027.526
Devlet Borçlanma Senetleri
23.563 173.236 196.799 13.508 381.334 394.842
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 6.001 10.898 4.897 5.466 10.363
Diğer Finansal Varlıklar
0 695.372 695.372 0 622.321 622.321
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 1.096.065 6.991 1.103.056 696.959 10.406 707.365
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.096.065 6.991 1.103.056 696.959 10.406 707.365
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.6) 13.006.693 8.406.069 21.412.762 11.759.762 8.243.953 20.003.715
Krediler
(5.I.5) 13.552.936 6.982.968 20.535.904 12.302.304 7.218.181 19.520.485
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(5.I.5) 100.365 3.927 104.292 100.322 5.529 105.851
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 184.265 1.419.174 1.603.439 187.659 1.020.243 1.207.902
Devlet Borçlanma Senetleri
184.265 1.404.101 1.588.366 187.659 1.006.930 1.194.589
Diğer Finansal Varlıklar
0 15.073 15.073 0 13.313 13.313
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-830.873 0 -830.873 -830.523 0 -830.523
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 78.818 0 78.818 102.748 0 102.748
Satış Amaçlı
78.818 0 78.818 102.748 0 102.748
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
117.945 0 117.945 117.945 0 117.945
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 117.945 0 117.945 117.945 0 117.945
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.445 0 5.445 5.445 0 5.445
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
112.500 0 112.500 112.500 0 112.500
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 355.280 0 355.280 359.768 0 359.768
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 90.260 0 90.260 90.977 0 90.977
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
90.260 0 90.260 90.977 0 90.977
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.456 0 1.456 1.264 0 1.264
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 173.589 0 173.589 191.700 0 191.700
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.17) 430.454 26.682 457.136 252.281 25.055 277.336
VARLIKLAR TOPLAMI
16.126.401 13.656.483 29.782.884 14.985.759 12.239.236 27.224.995
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 9.953.861 9.853.760 19.807.621 9.286.215 8.381.210 17.667.425
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 21.778 1.130.455 1.152.233 20.370 1.134.772 1.155.142
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.002 666.853 669.855 0 610.160 610.160
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.4) 0 1.654.567 1.654.567 0 1.480.900 1.480.900
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 1.654.567 1.654.567 0 1.480.900 1.480.900
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 729.366 6.771 736.137 1.097.100 10.392 1.107.492
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
729.366 6.771 736.137 1.097.100 10.392 1.107.492
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 47.835 94 47.929 52.635 767 53.402
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 194.037 0 194.037 205.252 0 205.252
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
45.346 0 45.346 36.894 0 36.894
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
148.691 0 148.691 168.358 0 168.358
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 48.921 0 48.921 186.711 0 186.711
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 2.370.692 2.370.692 0 2.127.599 2.127.599
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.370.692 2.370.692 0 2.127.599 2.127.599
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 819.454 339.299 1.158.753 579.002 178.006 757.008
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 1.932.854 9.285 1.942.139 1.855.491 18.413 1.873.904
Ödenmiş Sermaye
941.161 0 941.161 941.161 0 941.161
Sermaye Yedekleri
228.678 0 228.678 213.775 0 213.775
Hisse Senedi İhraç Primleri
128.678 0 128.678 128.678 0 128.678
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
100.000 0 100.000 85.097 0 85.097
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-10.787 0 -10.787 -10.787 0 -10.787
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.668 9.285 12.953 3.850 18.413 22.263
Kar Yedekleri
707.492 0 707.492 496.393 0 496.393
Yasal Yedekler
52.876 0 52.876 42.321 0 42.321
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
654.616 0 654.616 454.072 0 454.072
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
62.642 0 62.642 211.099 0 211.099
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-19.745 0 -19.745 -18.736 0 -18.736
Dönem Net Kâr veya Zararı
82.387 0 82.387 229.835 0 229.835
Azınlık Payları
(5.II.13) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.751.108 16.031.776 29.782.884 13.282.776 13.942.219 27.224.995


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
707.841 554.824
Kredilerden Alınan Faizler
(5.IV.1) 648.250 521.061
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
10.610 0
Bankalardan Alınan Faizler
(5.IV.1) 8.468 9.218
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5.462 3.569
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(5.IV.1) 34.479 20.657
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.014 1.732
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
14.682 9.545
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
17.783 9.380
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
572 319
FAİZ GİDERLERİ (-)
-481.082 -309.631
Mevduata Verilen Faizler
(5.IV.2) -389.498 -203.353
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(5.IV.2) -51.433 -51.509
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.982 -3.861
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(5.IV.2) -29.751 -38.916
Kiralama Faiz Giderleri
-4.282 -4.607
Diğer Faiz Giderleri
-2.136 -7.385
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
226.759 245.193
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
54.498 47.195
Alınan Ücret ve Komisyonlar
65.023 55.498
Gayri Nakdi Kredilerden
5.571 4.401
Diğer
(5.IV.12) 59.452 51.097
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-10.525 -8.303
Gayri Nakdi Kredilere
-14 -26
Diğer
(5.IV.12) -10.511 -8.277
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 13.817 65.834
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
6.866 6.200
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-38.124 91.012
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
45.075 -31.378
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 92.925 33.344
FAALİYET BRÜT KÂRI
387.999 391.566
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -99.113 -71.107
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -20 -70.011
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-91.411 -75.677
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -93.481 -91.629
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
103.974 83.142
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 103.974 83.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -21.587 -20.006
Cari Vergi Karşılığı
-1.210 -15.176
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-20.377 -8.246
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 3.416
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 82.387 63.136
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 82.387 63.136
Grubun Karı (Zararı)
82.387 63.136
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00088000 0,00067000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936305


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: -0,53% Hacim : 14.104 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.401 23.06.2021 Yüksek 1.420
Açılış: 1.415
8,6452 Değişim: -0,05%
Düşük 8,5973 23.06.2021 Yüksek 8,6768
Açılış: 8,6499
10,3347 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2595 23.06.2021 Yüksek 10,3591
Açılış: 10,3341
496,06 Değişim: 0,26%
Düşük 492,68 23.06.2021 Yüksek 498,51
Açılış: 494,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.