KAP ***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.11.2020 - 19:31
KAP ***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.629 197.010 1.322.191 58 1.322.249
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.629 197.010 1.322.191 58 1.322.249
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.411 0 32.411 0 0 163.464 195.875 19 195.894
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 86.239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.239 0 86.239
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.948 -197.010 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.597 -196.659 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 -351 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 86.239 0 -5.743 0 -5.743 0 5.839 0 5.839 284.348 319 163.464 1.604.305 77 1.604.382
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.348 319 214.927 1.659.005 87 1.659.092
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.348 319 214.927 1.659.005 87 1.659.092
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.145 0 -9.145 0 0 183.243 174.098 47 174.145
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -10.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.203 0 -10.203
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 2.883 -214.927 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.883 -2.883 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 71.372 0 -7.777 0 -7.777 0 6.629 0 6.629 496.392 3.202 183.243 1.822.900 134 1.823.034


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.326.966 32.294.030 42.620.996 8.357.010 31.229.346 39.586.356
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 580.371 750.867 1.331.238 432.859 591.809 1.024.668
Teminat Mektupları
557.821 297.107 854.928 432.859 317.754 750.613
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
557.821 297.107 854.928 432.859 317.754 750.613
Banka Kredileri
22.550 139.674 162.224 0 105.847 105.847
İthalat Kabul Kredileri
22.550 139.674 162.224 0 105.847 105.847
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 314.086 314.086 0 168.208 168.208
Belgeli Akreditifler
0 314.086 314.086 0 168.208 168.208
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
2.094.903 1.378.243 3.473.146 1.400.659 4.244.481 5.645.140
Cayılamaz Taahhütler
(5.III.1) 2.094.903 1.378.243 3.473.146 1.400.659 4.244.481 5.645.140
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
661.273 1.378.243 2.039.516 282.771 4.244.481 4.527.252
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.196.260 0 1.196.260 876.316 0 876.316
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
183.658 0 183.658 187.578 0 187.578
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
9.017 0 9.017 5.940 0 5.940
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
29.561 0 29.561 32.901 0 32.901
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 1 0 1
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
15.134 0 15.134 15.152 0 15.152
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.5) 7.651.692 30.164.920 37.816.612 6.523.492 26.393.056 32.916.548
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 1.009.479 1.188.040 2.197.519
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 1.009.479 1.188.040 2.197.519
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
7.651.692 30.164.920 37.816.612 5.514.013 25.205.016 30.719.029
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.258.477 3.534.597 4.793.074 789.133 3.670.515 4.459.648
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
975.656 1.421.405 2.397.061 300.839 1.919.936 2.220.775
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
282.821 2.113.192 2.396.013 488.294 1.750.579 2.238.873
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.012.937 23.210.780 28.223.717 2.351.909 17.281.148 19.633.057
Swap Para Alım İşlemleri
964.221 12.794.496 13.758.717 1.305.805 8.192.207 9.498.012
Swap Para Satım İşlemleri
3.838.716 9.747.026 13.585.742 996.104 8.494.921 9.491.025
Swap Faiz Alım İşlemleri
105.000 334.629 439.629 25.000 297.010 322.010
Swap Faiz Satım İşlemleri
105.000 334.629 439.629 25.000 297.010 322.010
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.343.215 2.656.214 3.999.429 2.372.971 3.096.321 5.469.292
Para Alım Opsiyonları
661.553 1.334.862 1.996.415 1.186.485 1.568.157 2.754.642
Para Satım Opsiyonları
681.662 1.321.352 2.003.014 1.186.486 1.528.164 2.714.650
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
37.063 0 37.063 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
37.063 0 37.063 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 763.329 763.329 0 1.157.032 1.157.032
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
150.895.427 96.359.848 247.255.275 139.427.639 69.316.021 208.743.660
EMANET KIYMETLER
1.388.141 1.664.866 3.053.007 2.589.824 486.973 3.076.797
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
517.704 0 517.704 1.464.433 0 1.464.433
Emanete Alınan Menkul Değerler
124.278 1.268.000 1.392.278 295.983 320.411 616.394
Tahsile Alınan Çekler
351.565 349.866 701.431 374.930 150.636 525.566
Tahsile Alınan Ticari Senetler
99.205 47.000 146.205 119.792 15.926 135.718
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
295.389 0 295.389 334.686 0 334.686
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
149.507.286 94.694.982 244.202.268 136.837.815 68.829.048 205.666.863
Menkul Kıymetler
344.594 84.561 429.155 299.004 90.954 389.958
Teminat Senetleri
163.982 275.474 439.456 277.294 231.955 509.249
Emtia
0 76.414 76.414 0 46.554 46.554
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
7.739.633 17.453.088 25.192.721 9.517.452 12.306.034 21.823.486
Diğer Rehinli Kıymetler
141.259.077 76.805.445 218.064.522 126.744.065 56.153.551 182.897.616
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
161.222.393 128.653.878 289.876.271 147.784.649 100.545.367 248.330.016


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
610.156 220.079
Alınan Faizler
1.554.912 1.787.402
Ödenen Faizler
-754.791 -1.340.621
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
131.969 183.751
Elde Edilen Diğer Kazançlar
178.556 207.856
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
235.482 125.399
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-345.985 -341.210
Ödenen Vergiler
-21.754 -23.480
Diğer
-368.233 -379.018
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
668.694 789.728
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.134.814 -222.701
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.233.659 -34.968
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.595.172 -418.459
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-40.839 -70.744
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-332.456 -158.273
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.786.604 2.044.931
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
730.799 -361.583
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.218.603 11.525
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.278.850 1.009.807
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-800.019 -144.397
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-81.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-58.363 -145.444
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
80.614 345.299
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-200.768 -98.847
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.123 27.535
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-536.010 -239.615
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-11.615 -33.325
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-182.225 -72.947
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
41.562 131.167
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-218.374 -274.094
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-13.488 -12.378
Diğer
8.075 82.358
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-91.477 -63.387
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
205.129 729.076
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.122.993 2.088.158
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.328.122 2.817.234


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
183.290 163.483
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-9.145 32.411
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.145 32.411
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-11.557 39.973
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.412 -7.562
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
174.145 195.894


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.811.670 4.881.510 6.693.180 3.406.780 3.418.554 6.825.334
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5.I.1) 589.128 3.835.856 4.424.984 633.126 2.595.084 3.228.210
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
270.948 3.338.220 3.609.168 200.986 2.506.889 2.707.875
Bankalar
(5.I.3) 187.558 251.177 438.735 402.631 88.195 490.826
Para Piyasalarından Alacaklar
131.546 246.459 378.005 30.010 0 30.010
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-924 0 -924 -501 0 -501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 112.408 7.844 120.252 2.045.039 718 2.045.757
Devlet Borçlanma Senetleri
26.491 4 26.495 24.835 706 25.541
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
85.917 7.840 93.757 2.020.204 12 2.020.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 7.772 1.005.884 1.013.656 16.849 795.616 812.465
Devlet Borçlanma Senetleri
2.875 352.607 355.482 11.952 177.546 189.498
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 5.315 10.212 4.897 3.800 8.697
Diğer Finansal Varlıklar
0 647.962 647.962 0 614.270 614.270
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 1.102.362 31.926 1.134.288 711.766 27.136 738.902
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.102.362 31.926 1.134.288 711.766 27.136 738.902
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.6) 9.540.442 9.187.771 18.728.213 6.656.778 7.594.623 14.251.401
Krediler
(5.I.5) 10.161.702 8.138.263 18.299.965 7.270.746 7.206.662 14.477.408
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(5.I.5) 349 3.095 3.444 1.723 1.369 3.092
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 184.026 1.046.413 1.230.439 188.506 386.592 575.098
Devlet Borçlanma Senetleri
184.026 1.032.534 1.216.560 188.506 386.592 575.098
Diğer Finansal Varlıklar
0 13.879 13.879 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-805.635 0 -805.635 -804.197 0 -804.197
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 98.358 0 98.358 63.247 0 63.247
Satış Amaçlı
98.358 0 98.358 63.247 0 63.247
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
112.500 0 112.500 31.500 0 31.500
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 112.500 0 112.500 31.500 0 31.500
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
112.500 0 112.500 31.500 0 31.500
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 352.443 0 352.443 324.109 0 324.109
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 86.857 0 86.857 69.894 0 69.894
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
86.857 0 86.857 69.894 0 69.894
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
12.803 0 12.803 3.509 0 3.509
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 75.618 0 75.618 54.503 0 54.503
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.17) 264.272 31.974 296.246 237.049 28.661 265.710
VARLIKLAR TOPLAMI
12.354.963 14.101.255 26.456.218 10.847.369 11.041.838 21.889.207
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 6.173.917 9.888.063 16.061.980 6.658.867 6.906.821 13.565.688
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 17.522 1.581.710 1.599.232 16.773 842.608 859.381
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
12.870 877.968 890.838 0 733.257 733.257
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.4) 0 1.581.541 1.581.541 383.937 1.334.395 1.718.332
Bonolar
0 0 0 383.937 0 383.937
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 1.581.541 1.581.541 0 1.334.395 1.334.395
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 979.418 32.152 1.011.570 761.112 27.093 788.205
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
979.418 32.152 1.011.570 761.112 27.093 788.205
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 54.983 723 55.706 63.707 4.929 68.636
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 222.854 0 222.854 97.137 0 97.137
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
32.934 0 32.934 29.953 0 29.953
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
189.920 0 189.920 67.184 0 67.184
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 44.431 0 44.431 41.045 0 41.045
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 2.275.763 2.275.763 0 1.789.018 1.789.018
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.275.763 2.275.763 0 1.789.018 1.789.018
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 615.314 273.955 889.269 383.021 186.395 569.416
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 1.820.165 2.869 1.823.034 1.646.351 12.741 1.659.092
Ödenmiş Sermaye
941.161 0 941.161 941.161 0 941.161
Sermaye Yedekleri
200.050 0 200.050 210.253 0 210.253
Hisse Senedi İhraç Primleri
128.678 0 128.678 128.678 0 128.678
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
71.372 0 71.372 81.575 0 81.575
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-7.777 0 -7.777 -7.777 0 -7.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.760 2.869 6.629 3.033 12.741 15.774
Kar Yedekleri
496.392 0 496.392 284.348 0 284.348
Yasal Yedekler
42.321 0 42.321 31.719 0 31.719
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
454.071 0 454.071 252.629 0 252.629
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
186.445 0 186.445 215.246 0 215.246
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
3.202 0 3.202 319 0 319
Dönem Net Kâr veya Zararı
183.243 0 183.243 214.927 0 214.927
Azınlık Payları
(5.II.13) 134 0 134 87 0 87
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
9.941.474 16.514.744 26.456.218 10.051.950 11.837.257 21.889.207


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 1.578.339 1.943.802 496.072 679.441
Kredilerden Alınan Faizler
(5.IV.1) 1.469.468 1.739.571 454.964 609.533
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 24.501 0 7.378
Bankalardan Alınan Faizler
(5.IV.1) 14.553 99.665 1.783 31.970
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
9.488 11.128 1.589 7.113
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(5.IV.1) 80.212 67.624 33.729 22.914
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.721 3.024 2.074 1.018
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
35.861 32.470 14.584 9.790
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
38.630 32.130 17.071 12.106
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
4.618 1.313 4.007 533
FAİZ GİDERLERİ (-)
-849.293 -1.325.168 -269.520 -453.305
Mevduata Verilen Faizler
(5.IV.2) -527.058 -1.010.541 -162.539 -354.417
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(5.IV.2) -158.641 -138.654 -58.839 -43.283
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-14.655 -17.307 -5.495 -4.801
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(5.IV.2) -112.259 -145.598 -30.044 -46.352
Kiralama Faiz Giderleri
-13.488 -12.390 -4.400 -4.437
Diğer Faiz Giderleri
-23.192 -678 -8.203 -15
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
729.046 618.634 226.552 226.136
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
110.681 158.575 39.105 43.792
Alınan Ücret ve Komisyonlar
135.000 183.949 47.445 51.844
Gayri Nakdi Kredilerden
12.278 9.823 4.157 2.873
Diğer
(5.IV.12) 122.722 174.126 43.288 48.971
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-24.319 -25.374 -8.340 -8.052
Gayri Nakdi Kredilere
-62 -185 -15 -53
Diğer
(5.IV.12) -24.257 -25.189 -8.325 -7.999
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 121.099 74.634 2.483 -26.665
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
32.857 57.862 7.042 11.732
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
73.033 -10.376 -43.840 -15.133
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
15.209 27.148 39.281 -23.264
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 55.129 119.870 10.134 18.453
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.015.955 971.713 278.274 261.716
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -193.770 -299.613 -60.997 -89.735
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -128.530 -105.081 1.991 18.975
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-222.439 -193.622 -74.783 -62.948
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -234.003 -185.015 -69.856 -62.895
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
237.213 188.382 74.629 65.113
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 237.213 188.382 74.629 65.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -53.923 -24.899 -15.701 -11.814
Cari Vergi Karşılığı
-72.626 -7.994 2.480 10.359
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-85.041 -16.905 -59.141 -16.905
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
103.744 0 40.960 -5.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 183.290 163.483 58.928 53.299
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 183.290 163.483 58.928 53.299
Grubun Karı (Zararı)
183.243 163.464 58.918 53.289
Azınlık Payları Karı (Zararı)
47 19 10 10
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00195000 0,00174000 0,00063000 0,00057000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887873


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,17% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,9175 Değişim: 0,10%
Düşük 15,7924 18.05.2022 Yüksek 15,9379
Açılış: 15,9021
16,8140 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6627 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
929,94 Değişim: 0,17%
Düşük 921,45 18.05.2022 Yüksek 931,20
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.