KAP ***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

11.08.2020 - 20:13
KAP ***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.629 197.010 1.322.191 58 1.322.249
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.629 197.010 1.322.191 58 1.322.249
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.894 0 22.894 0 0 110.175 133.069 9 133.078
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 92.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.769 0 92.769
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.948 -197.010 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.597 -196.659 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 -351 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 92.769 0 -5.743 0 -5.743 0 -3.678 0 -3.678 284.348 319 110.175 1.548.029 67 1.548.096
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.348 319 214.927 1.659.005 87 1.659.092
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.348 319 214.927 1.659.005 87 1.659.092
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.495 0 -3.495 0 0 124.325 120.830 37 120.867
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -7.007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.007 0 -7.007
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 2.883 -214.927 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.883 -2.883 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 74.568 0 -7.777 0 -7.777 0 12.279 0 12.279 496.392 3.202 124.325 1.772.828 124 1.772.952


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
8.033.891 32.030.778 40.064.669 8.357.010 31.229.346 39.586.356
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 485.612 651.603 1.137.215 432.859 591.809 1.024.668
Teminat Mektupları
485.612 282.275 767.887 432.859 317.754 750.613
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
485.612 282.275 767.887 432.859 317.754 750.613
Banka Kredileri
0 158.600 158.600 0 105.847 105.847
İthalat Kabul Kredileri
0 158.600 158.600 0 105.847 105.847
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 210.728 210.728 0 168.208 168.208
Belgeli Akreditifler
0 210.728 210.728 0 168.208 168.208
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1.439.711 4.168.210 5.607.921 1.400.659 4.244.481 5.645.140
Cayılamaz Taahhütler
(5.III.1) 1.439.711 4.168.210 5.607.921 1.400.659 4.244.481 5.645.140
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
145.608 4.168.210 4.313.818 282.771 4.244.481 4.527.252
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.060.185 0 1.060.185 876.316 0 876.316
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
179.742 0 179.742 187.578 0 187.578
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7.306 0 7.306 5.940 0 5.940
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
31.736 0 31.736 32.901 0 32.901
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 1 0 1
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
15.134 0 15.134 15.152 0 15.152
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.5) 6.108.568 27.210.965 33.319.533 6.523.492 26.393.056 32.916.548
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
564.857 752.642 1.317.499 1.009.479 1.188.040 2.197.519
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
564.857 752.642 1.317.499 1.009.479 1.188.040 2.197.519
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.543.711 26.458.323 32.002.034 5.514.013 25.205.016 30.719.029
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
967.701 3.882.208 4.849.909 789.133 3.670.515 4.459.648
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
629.515 1.804.444 2.433.959 300.839 1.919.936 2.220.775
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
338.186 2.077.764 2.415.950 488.294 1.750.579 2.238.873
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.778.113 18.748.381 21.526.494 2.351.909 17.281.148 19.633.057
Swap Para Alım İşlemleri
1.090.832 9.239.509 10.330.341 1.305.805 8.192.207 9.498.012
Swap Para Satım İşlemleri
1.477.281 8.922.398 10.399.679 996.104 8.494.921 9.491.025
Swap Faiz Alım İşlemleri
105.000 293.237 398.237 25.000 297.010 322.010
Swap Faiz Satım İşlemleri
105.000 293.237 398.237 25.000 297.010 322.010
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.797.897 2.713.951 4.511.848 2.372.971 3.096.321 5.469.292
Para Alım Opsiyonları
877.060 1.375.926 2.252.986 1.186.485 1.568.157 2.754.642
Para Satım Opsiyonları
920.837 1.338.025 2.258.862 1.186.486 1.528.164 2.714.650
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.113.783 1.113.783 0 1.157.032 1.157.032
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
145.326.110 83.271.569 228.597.679 139.427.639 69.316.021 208.743.660
EMANET KIYMETLER
2.358.256 1.152.932 3.511.188 2.589.824 486.973 3.076.797
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.393.076 0 1.393.076 1.464.433 0 1.464.433
Emanete Alınan Menkul Değerler
274.592 883.173 1.157.765 295.983 320.411 616.394
Tahsile Alınan Çekler
274.346 229.698 504.044 374.930 150.636 525.566
Tahsile Alınan Ticari Senetler
109.892 40.061 149.953 119.792 15.926 135.718
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
306.350 0 306.350 334.686 0 334.686
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
142.967.854 82.118.637 225.086.491 136.837.815 68.829.048 205.666.863
Menkul Kıymetler
296.780 50.409 347.189 299.004 90.954 389.958
Teminat Senetleri
276.197 249.510 525.707 277.294 231.955 509.249
Emtia
0 68.449 68.449 0 46.554 46.554
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.367.678 15.803.350 24.171.028 9.517.452 12.306.034 21.823.486
Diğer Rehinli Kıymetler
134.027.199 65.946.919 199.974.118 126.744.065 56.153.551 182.897.616
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
153.360.001 115.302.347 268.662.348 147.784.649 100.545.367 248.330.016


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
192.017 96.219
Alınan Faizler
1.068.282 1.259.036
Ödenen Faizler
-336.600 -863.935
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
84.575 131.924
Elde Edilen Diğer Kazançlar
21.325 14.098
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
170.726 3.803
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-561.403 -221.494
Ödenen Vergiler
-6.040 -10.795
Diğer
-248.848 -216.418
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
109.007 -375.045
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
943.412 1.487.203
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-208.920 -871
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.491.118 -1.714.887
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-30.140 86.897
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-600.087 -502.807
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
255.795 562.943
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
438.024 -197.172
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
802.041 -96.351
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
301.024 -278.826
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-512.015 -102.847
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-6.000 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-36.001 -168.482
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
58.765 317.795
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-84.271 -122.187
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.226 19.418
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-459.099 -139.562
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
7.365 -9.829
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
69.455 195.953
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
137.483 222.829
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-72.120 -18.948
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.081 -7.928
Diğer
7.173 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
131.248 13.698
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-10.288 -172.022
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.122.993 2.087.857
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.112.705 1.915.835


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
124.362 110.184
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-3.495 22.894
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.495 22.894
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-4.441 27.896
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
946 -5.002
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
120.867 133.078


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.129.622 3.888.414 6.018.036 3.406.780 3.418.554 6.825.334
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5.I.1) 489.128 2.937.722 3.426.850 633.126 2.595.084 3.228.210
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
465.592 2.519.065 2.984.657 200.986 2.506.889 2.707.875
Bankalar
(5.I.3) 24.101 303.034 327.135 402.631 88.195 490.826
Para Piyasalarından Alacaklar
0 115.623 115.623 30.010 0 30.010
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-565 0 -565 -501 0 -501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 800.790 7.685 808.475 2.045.039 718 2.045.757
Devlet Borçlanma Senetleri
26.120 2 26.122 24.835 706 25.541
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
774.670 7.683 782.353 2.020.204 12 2.020.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 7.522 889.278 896.800 16.849 795.616 812.465
Devlet Borçlanma Senetleri
2.625 315.340 317.965 11.952 177.546 189.498
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 4.499 9.396 4.897 3.800 8.697
Diğer Finansal Varlıklar
0 569.439 569.439 0 614.270 614.270
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 832.182 53.729 885.911 711.766 27.136 738.902
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
832.182 53.729 885.911 711.766 27.136 738.902
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.6) 7.603.529 8.553.398 16.156.927 6.656.778 7.594.623 14.251.401
Krediler
(5.I.5) 8.173.912 7.662.871 15.836.783 7.270.746 7.206.662 14.477.408
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(5.I.5) 544 5.287 5.831 1.723 1.369 3.092
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 188.216 885.240 1.073.456 188.506 386.592 575.098
Devlet Borçlanma Senetleri
188.216 872.986 1.061.202 188.506 386.592 575.098
Diğer Finansal Varlıklar
0 12.254 12.254 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-759.143 0 -759.143 -804.197 0 -804.197
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 103.819 0 103.819 63.247 0 63.247
Satış Amaçlı
103.819 0 103.819 63.247 0 63.247
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
37.500 0 37.500 31.500 0 31.500
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 37.500 0 37.500 31.500 0 31.500
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
37.500 0 37.500 31.500 0 31.500
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 352.583 0 352.583 324.109 0 324.109
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 84.393 0 84.393 69.894 0 69.894
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
84.393 0 84.393 69.894 0 69.894
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
4.015 0 4.015 3.509 0 3.509
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 92.333 0 92.333 54.503 0 54.503
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.17) 258.632 28.593 287.225 237.049 28.661 265.710
VARLIKLAR TOPLAMI
10.666.426 12.470.405 23.136.831 10.847.369 11.041.838 21.889.207
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 6.153.485 7.314.277 13.467.762 6.658.867 6.906.821 13.565.688
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 13.091 1.281.732 1.294.823 16.773 842.608 859.381
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
59.140 799.342 858.482 0 733.257 733.257
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.4) 353.487 1.433.523 1.787.010 383.937 1.334.395 1.718.332
Bonolar
353.487 0 353.487 383.937 0 383.937
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 1.433.523 1.433.523 0 1.334.395 1.334.395
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 833.167 53.709 886.876 761.112 27.093 788.205
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
833.167 53.709 886.876 761.112 27.093 788.205
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 55.128 1.089 56.217 63.707 4.929 68.636
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 280.898 0 280.898 97.137 0 97.137
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
30.150 0 30.150 29.953 0 29.953
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
250.748 0 250.748 67.184 0 67.184
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 40.638 0 40.638 41.045 0 41.045
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 2.022.854 2.022.854 0 1.789.018 1.789.018
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.022.854 2.022.854 0 1.789.018 1.789.018
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 493.666 174.653 668.319 383.021 186.395 569.416
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 1.764.006 8.946 1.772.952 1.646.351 12.741 1.659.092
Ödenmiş Sermaye
941.161 0 941.161 941.161 0 941.161
Sermaye Yedekleri
203.246 0 203.246 210.253 0 210.253
Hisse Senedi İhraç Primleri
128.678 0 128.678 128.678 0 128.678
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
74.568 0 74.568 81.575 0 81.575
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-7.777 0 -7.777 -7.777 0 -7.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.333 8.946 12.279 3.033 12.741 15.774
Kar Yedekleri
496.392 0 496.392 284.348 0 284.348
Yasal Yedekler
42.321 0 42.321 31.719 0 31.719
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
454.071 0 454.071 252.629 0 252.629
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
127.527 0 127.527 215.246 0 215.246
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
3.202 0 3.202 319 0 319
Dönem Net Kâr veya Zararı
124.325 0 124.325 214.927 0 214.927
Azınlık Payları
(5.II.13) 124 0 124 87 0 87
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.046.706 13.090.125 23.136.831 10.051.950 11.837.257 21.889.207


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 1.082.267 1.264.361 527.437 629.171
Kredilerden Alınan Faizler
(5.IV.1) 1.014.504 1.130.038 493.443 566.759
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 17.123 0 8.608
Bankalardan Alınan Faizler
(5.IV.1) 12.770 67.695 3.546 25.883
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
7.899 4.015 4.330 2.356
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(5.IV.1) 46.483 44.710 25.826 25.141
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.647 2.006 1.915 1.106
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
21.277 22.680 11.732 11.733
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
21.559 20.024 12.179 12.302
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
611 780 292 424
FAİZ GİDERLERİ (-)
-579.773 -871.863 -270.121 -401.872
Mevduata Verilen Faizler
(5.IV.2) -364.519 -656.124 -161.166 -292.637
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(5.IV.2) -99.802 -95.371 -48.293 -47.343
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-9.160 -12.506 -5.299 -6.721
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(5.IV.2) -82.215 -99.246 -43.299 -50.965
Kiralama Faiz Giderleri
-9.088 -7.953 -4.460 -4.140
Diğer Faiz Giderleri
-14.989 -663 -7.604 -66
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
502.494 392.498 257.316 227.299
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
71.576 114.783 21.678 56.927
Alınan Ücret ve Komisyonlar
87.555 132.105 29.186 65.869
Gayri Nakdi Kredilerden
8.121 6.950 3.720 3.493
Diğer
(5.IV.12) 79.434 125.155 25.466 62.376
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-15.979 -17.322 -7.508 -8.942
Gayri Nakdi Kredilere
-47 -132 -21 -48
Diğer
(5.IV.12) -15.932 -17.190 -7.487 -8.894
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 118.616 101.299 52.449 -41.877
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
25.815 46.130 19.429 18.830
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
116.873 4.757 25.861 -83.502
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-24.072 50.412 7.159 22.795
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 44.995 101.417 11.661 -11.021
FAALİYET BRÜT KÂRI
737.681 709.997 343.104 231.328
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -132.773 -209.878 -61.666 -57.554
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -130.521 -124.056 -60.510 6.972
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-147.656 -130.674 -71.126 -65.737
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -164.147 -122.120 -72.053 -60.537
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
162.584 123.269 77.749 54.472
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 162.584 123.269 77.749 54.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -38.222 -13.085 -17.847 -5.867
Cari Vergi Karşılığı
-75.106 -18.353 -59.551 -18.240
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-25.900 0 -17.654 7.105
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
62.784 5.268 59.358 5.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 124.362 110.184 59.902 48.605
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 124.362 110.184 59.902 48.605
Grubun Karı (Zararı)
124.325 110.175 59.878 48.600
Azınlık Payları Karı (Zararı)
37 9 24 5
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00132000 0,00117000 0,00064000 0,00052000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868193


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4316 Değişim: -0,08%
Düşük 8,4270 02.08.2021 Yüksek 8,4456
Açılış: 8,4381
10,0238 Değişim: -0,13%
Düşük 10,0080 02.08.2021 Yüksek 10,0382
Açılış: 10,0365
492,50 Değişim: 0,05%
Düşük 491,61 02.08.2021 Yüksek 492,82
Açılış: 492,24
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.