KAP ***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2023 - 18:14
KAP ***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
83.895.000 25.530.586 68.766.815 -13.063 735.532 35.262.901 32.454.241 246.632.012 246.632.012
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30 0 0 0 0 460.634 31.993.607 -32.454.241 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 149.773.797 149.773.797 149.773.797
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 0 149.773.797 149.773.797 149.773.797
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
83.895.000 25.530.586 68.766.815 -13.063 1.196.166 67.256.508 149.773.797 396.405.809 396.405.809
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
83.895.000 25.530.586 68.766.815 -13.063 1.196.166 67.256.508 176.750.091 423.382.103 423.382.103
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30 0 0 0 0 -206.472 176.956.563 -176.750.091 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 230.030.831 230.030.831 230.030.831
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 0 230.030.831 230.030.831 230.030.831
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
83.895.000 25.530.586 68.766.815 -13.063 989.694 244.213.071 230.030.831 653.412.934 653.412.934


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.584.530 146.149.694
Dönem Karı (Zararı)
230.030.831 149.773.797
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 230.030.831 149.773.797
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-203.225.486 14.157.546
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 3.594.382 1.151.354
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -182.690 -217.379
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -182.690 -217.379
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 2.379.591 792.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 2.379.591 792.365
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 7.091.128 3.302.529
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 6.482.340 2.653.975
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 2.190.458 1.694.908
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -1.581.670 -1.046.354
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 -263.902.053 -24.282.802
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -290.834.300 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 26.048.831 -20.594.539
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 883.416 -3.688.263
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 52.456.460 33.411.479
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -4.662.304 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -4.662.304 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.137.509 -19.287.027
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -975.448 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -40.203.478 -15.031.439
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -650 593.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -40.202.828 -15.624.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 959.469 -432.753
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 141.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 959.469 -574.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 27.331.570 367.039
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -1.346.262 -131.838
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -25.180.325 -11.069.703
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 18.052.434 7.083.617
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 49.525 78.206
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 18.002.909 7.005.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 2.171.124 510.367
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -6.084.791 -359.361
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -6.065.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -19.791 -359.361
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 31.048.334 1.152.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -2.635.118 -1.375.245
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -2.635.118 -1.375.245
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.942.854 144.644.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -732.810 -55.412
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 1.374.486 1.560.790
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.710.623 -151.000.139
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 9.046.678 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 9.046.678 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -33.861.190 -6.326.037
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -33.861.190 -6.268.437
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -57.600
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -546.843 -144.521.400
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.956.663 1.052.221
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -5.305.931 -1.204.923
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.866.788 9.484.875
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 68.350.000 27.340.000
Kredilerden Nakit Girişleri
47 68.350.000 27.340.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -51.000.872 -15.201.150
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -51.000.872 -15.201.150
Ödenen Faiz
37 -6.482.340 -2.653.975
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.740.695 4.634.430
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.740.695 4.634.430
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.606.100 550.497
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.346.795 5.184.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 19.346.796 6.606.100
Finansal Yatırımlar
47 35.620.222 60.693.605
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
47 35.620.222 60.693.605
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 60.359.915 22.159.321
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.507 857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 60.358.408 22.158.464
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 2.027.837 2.987.306
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.027.837 2.987.306
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 39.106.375 66.437.945
Canlı Varlıklar
11 1.441.386 887.302
Peşin Ödenmiş Giderler
12 41.947.561 16.767.236
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 41.947.561 16.767.236
Diğer Dönen Varlıklar
29 10.724.443 8.089.325
ARA TOPLAM
210.574.535 184.628.140
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
210.574.535 184.628.140
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 0 4.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 4.884
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Canlı Varlıklar
11 5.419.430 2.161.400
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 608.976.305 317.595.162
Maddi Duran Varlıklar
14 93.148.720 67.255.486
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 40.800 51.601
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 40.800 51.601
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
707.585.255 387.068.533
TOPLAM VARLIKLAR
918.159.790 571.696.673
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 55.694.078 38.300.243
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 55.694.078 38.300.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 6.488.912 5.466.953
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 6.488.912 5.466.953
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 27.488.871 11.018.107
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 49.525 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 27.439.346 11.018.107
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 3.207.318 1.036.194
Diğer Borçlar
9 719.145 6.841.253
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 6.065.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 719.145 776.253
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 31.450.350 402.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 31.450.350 402.016
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 2.667.733 1.293.247
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 347.608 136.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 285.608 74.802
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 62.000 62.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
128.064.015 64.494.815
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
128.064.015 64.494.815
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 8.266.667 9.333.333
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 8.266.667 9.333.333
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
9 136.295 98.978
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 136.295 98.978
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.653.454 1.217.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.653.454 1.217.479
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 125.626.425 73.169.965
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.682.841 83.819.755
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
264.746.856 148.314.570
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
653.412.934 423.382.103
Ödenmiş Sermaye
30 83.895.000 83.895.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 25.530.586 25.530.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 68.753.752 68.753.752
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 68.753.752 68.753.752
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 68.766.815 68.766.815
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 -13.063 -13.063
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 989.694 1.196.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 244.213.071 67.256.508
Net Dönem Karı veya Zararı
30 230.030.831 176.750.091
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
653.412.934 423.382.103
TOPLAM KAYNAKLAR
918.159.790 571.696.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 194.576.605 102.123.581 48.276.135 34.619.323
Satışların Maliyeti
31 -160.826.955 -71.517.013 -37.801.684 -18.858.380
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.749.650 30.606.568 10.474.451 15.760.943
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
31 -883.416 3.688.263 -233.183 1.662.121
BRÜT KAR (ZARAR)
32.866.234 34.294.831 10.241.268 17.423.064
Genel Yönetim Giderleri
28 -13.758.792 -6.722.626 -5.077.616 -2.330.705
Pazarlama Giderleri
28 -5.326.484 -5.014.700 -1.783.614 -1.841.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 14.179.170 5.213.567 7.714.090 1.512.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -4.648.055 -3.805.504 -654.325 -1.317.361
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.312.073 23.965.568 10.439.803 13.446.027
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 295.496.605 164.733.649 166.666 20.594.539
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -26.048.831 0 10.196.550 1.459.327
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -164.716 -108.918 135.402 -32.167
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
292.595.131 188.590.299 20.938.421 35.467.726
Finansman Gelirleri
37 3.476.734 1.127.716 375.040 405.406
Finansman Giderleri
37 -6.484.030 -3.335.437 -3.447.486 -840.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
289.587.835 186.382.578 17.865.975 35.032.260
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-59.557.004 -36.608.781 -3.427.089 -6.309.537
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -7.100.544 -3.197.300 -1.485.978 -1.758.973
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -52.456.460 -33.411.481 -1.941.111 -4.550.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
230.030.831 149.773.797 14.438.886 28.722.723
DÖNEM KARI (ZARARI)
230.030.831 149.773.797 14.438.886 28.722.723
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41 230.030.831 149.773.797 14.438.886 28.722.723
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
230.030.831 149.773.797 14.438.886 28.722.723
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
230.030.831 149.773.797 14.438.886 28.722.723http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215903


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.851 Değişim: -0,05% Hacim : 38.688 Mio.TL Son veri saati : 13:57
Düşük 7.795 07.12.2023 Yüksek 7.885
Açılış: 7.868
28,9310 Değişim: 0,06%
Düşük 28,8359 07.12.2023 Yüksek 28,9455
Açılış: 28,9123
31,2107 Değişim: 0,24%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,2666
Açılış: 31,1368
1.891,59 Değişim: 0,41%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.893,15
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.