KAP ***EYD*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2019 - 18:23
KAP ***EYD*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***EYD*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 2.100.000 -1.595 45.502 -1.206.706 -79.184 858.017 0 858.017
Transferler
-79.184 79.184 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
1.595 1.336.290 1.337.885 0 1.337.885
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 2.100.000 0 45.502 -1.285.890 1.336.290 2.195.902 2.195.902
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 2.100.000 45.502 -1.285.890 1.336.290 2.195.902 0 2.195.902
Transferler
886.396 449.894 -1.336.290 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
4.389 4.389 0 4.389
Dönem Sonu Bakiyeler
19 2.100.000 931.898 -835.996 4.389 2.200.291 0 2.200.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.105 -175.208
Dönem Karı (Zararı)
4.389 1.336.290
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.389 1.336.290
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.230 -1.601.909
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 787 3.157
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 6.847 -77.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 6.847 -77.904
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6 0 -118.175
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 0 -118.175
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 37.596 -117.238
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 0 -109.888
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -109.888
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
7 0 -1.181.861
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-53.724 604
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9,28 -27.119 25.400
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -27.119 25.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,28 -19.340 -16.925
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -19.340 -16.925
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -44.271 14.342
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.521 -12.706
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 5.521 -12.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.066 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 52.415 12.565
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 52.415 12.565
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11 0 -9.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18 -26.996 -12.139
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -26.996 -12.139
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.105 -265.015
Alınan Faiz
0 118.175
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -28.368
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 2.001.473
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 0 1.341.572
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 109.901
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 109.901
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
11 0 550.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.105 1.826.265
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.105 1.826.265
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.879.519 53.254
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.875.414 1.879.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.875.414 1.879.519
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
9-28 34.939 7.820
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 34.939 7.820
Diğer Alacaklar
10-28 171.081 151.741
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 171.081 151.741
Peşin Ödenmiş Giderler
11 44.271 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 44.271 0
Diğer Dönen Varlıklar
18 40.016 13.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 40.016 13.020
ARA TOPLAM
2.165.721 2.052.100
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.165.721 2.052.100
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 1.740 2.527
Mobilya ve Demirbaşlar
12 1.740 2.527
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 122.982 160.578
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
124.722 163.105
TOPLAM VARLIKLAR
2.290.443 2.215.205
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Ticari Borçlar
9-28 6.092 571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 6.092 571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.066
Diğer Borçlar
10-28 54.718 18.732
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 54.718 18.732
ARA TOPLAM
66.876 19.303
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.876 19.303
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
10-28 16.429 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 16.429 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.847 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 6.847 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.276 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
90.152 19.303
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.200.291 2.195.902
Ödenmiş Sermaye
19 2.100.000 2.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 931.898 45.502
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -835.996 -1.285.890
Net Dönem Karı veya Zararı
4.389 1.336.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.200.291 2.195.902
TOPLAM KAYNAKLAR
2.290.443 2.215.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 506.047 59.840
Satışların Maliyeti
20 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
506.047 59.840
BRÜT KAR (ZARAR)
506.047 59.840
Genel Yönetim Giderleri
21 -818.037 -440.935
Pazarlama Giderleri
21 -10.794 -2.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 430 164.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 0 -26
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-322.354 -219.238
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 364.339 1.409.937
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -15
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
41.985 1.190.684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.985 1.190.684
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.596 145.606
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -37.596 145.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.389 1.336.290
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.389 1.336.290
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.389 1.336.290
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 1.595
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 0 1.595
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 1.595
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.389 1.337.885
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.389 1.337.885http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747716


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.483 Değişim: -2,30% Hacim : 33.742 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.483 24.02.2021 Yüksek 1.523
Açılış: 1.507
7,1644 Değişim: -0,07%
Düşük 7,1604 25.02.2021 Yüksek 7,1714
Açılış: 7,1695
8,7237 Değişim: -0,03%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 8,7371
Açılış: 8,7262
415,94 Değişim: 0,07%
Düşük 415,28 25.02.2021 Yüksek 416,25
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.