KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

20.04.2021 - 20:55
KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 41.645.243 14.314.613
Satışların Maliyeti
17 -40.086.822 -14.521.137
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.558.421 -206.524
BRÜT KAR (ZARAR)
1.558.421 -206.524
Genel Yönetim Giderleri
18 -396.891 -326.095
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.516 2.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -51.438 -35.730
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.113.608 -565.423
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 1.502 216
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.115.110 -565.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.115.110 -565.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.115.110 -565.207
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.115.110 -565.207
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.115.110 -565.207
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/kayıp 5,58000000 -2,83000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.511.725 -302.050
Dönem Karı (Zararı)
1.115.110 -565.207
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.355 -23.970
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-18 1.897 1.586
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.949 7.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 11.949 7.473
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-19.201 -33.029
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -19.201 -33.029
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.401.970 287.127
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -532.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 -532.975
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
7 5.414.152 841.342
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.558 -8.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -5.558 -8.717
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -22.591 -18.434
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
938 -731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 938 -731
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 16.004 9.424
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-975 -2.782
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -975 -2.782
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.511.725 -302.050
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.548 -1.302
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -12.548 -1.302
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 150.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 150.000
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.499.177 -153.352
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 6.499.177 -153.352
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.851.801 20.650.959
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.350.978 20.497.607


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 36.370.179 29.851.801
Finansal Yatırımlar
2.966.741 8.380.893
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.966.741 8.380.893
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 2.966.741 8.380.893
Ticari Alacaklar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 51.541 45.983
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 49.875 44.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.666 1.452
Peşin Ödenmiş Giderler
10 25.312 2.721
ARA TOPLAM
39.413.773 38.281.398
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.413.773 38.281.398
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 21.660 11.009
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.660 11.009
TOPLAM VARLIKLAR
39.435.433 38.292.407
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
8 32.865 31.927
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 32.865 31.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 9.161 8.359
Diğer Borçlar
9 7.911 8.886
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 7.911 8.886
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 37.070 21.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 37.070 21.868
ARA TOPLAM
87.007 71.040
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.007 71.040
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 106.572 88.564
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.572 88.564
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
193.579 159.604
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.241.854 38.132.803
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 30.371 30.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-59.726 -53.667
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.726 -53.667
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -59.726 -53.667
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 879.901 879.901
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
15 879.901 879.901
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 17.276.198 10.767.094
Net Dönem Karı veya Zararı
1.115.110 6.509.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.241.854 38.132.803
TOPLAM KAYNAKLAR
39.435.433 38.292.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.750.000 30.371 -46.185 3.722.857 1.324.620 8.199.518 30.481.181 30.481.181
Transferler
15 -645.000 8.844.518 -8.199.518 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -3.735 -3.735 -3.735
Dönem Karı (Zararı)
-565.207 -565.207 -565.207
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
150.000 150.000 150.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -2.600.000 30.371 -49.920 3.077.857 10.169.138 -565.207 30.062.239 30.062.239
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 0 30.371 -53.667 879.901 10.767.094 6.509.104 38.132.803 38.132.803
Transferler
15 6.509.104 -6.509.104 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -6.059 -6.059 -6.059
Dönem Karı (Zararı)
1.115.110 1.115.110 1.115.110
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 0 30.371 -59.726 879.901 17.276.198 1.115.110 39.241.854 39.241.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.115.110 -565.207
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.059 -3.735
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -6.059 -3.735
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.059 -3.735
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.109.051 -568.942
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.109.051 -568.942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929757


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4508 Değişim: -0,05%
Düşük 8,4492 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,2687 Değişim: -0,02%
Düşük 10,2499 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
502,04 Değişim: 0,18%
Düşük 500,56 17.05.2021 Yüksek 502,17
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.