KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.02.2021 - 20:07
KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 117.793.460 126.143.238
Satışların Maliyeti
17 -109.942.700 -116.738.636
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.850.760 9.404.602
BRÜT KAR (ZARAR)
7.850.760 9.404.602
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.268.236 -1.176.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 31.397 15.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -102.842 -43.720
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.511.079 8.199.443
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 -1.975 75
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.509.104 8.199.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.509.104 8.199.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.509.104 8.199.518
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.509.104 8.199.518
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.509.104 8.199.518
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç /kayıp 0,32550000 0,41000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.039.251 17.406.450
Dönem Karı (Zararı)
6.509.104 8.199.518
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.781 85.879
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-18 6.377 5.923
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.337 -55.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 16.337 -55.888
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.933 135.844
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -14.933 135.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.522.366 9.121.053
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
177.000 -177.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 177.000 -177.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
7 1.372.863 9.292.563
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.649 -1.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -38.649 -1.027
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -536 -1.072
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.745 6.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.745 6.926
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 8.856 -795
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-913 1.458
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -913 1.458
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.039.251 17.406.450
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.342 -4.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -3.342 -4.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.150.000 -2.832.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.750.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.750.000 0
Ödenen Temettüler
-1.600.000 -82.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.185.909 14.570.250
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.185.909 14.570.250
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 20.650.959 6.071.369
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.836.868 20.641.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 29.851.801 20.650.959
Finansal Yatırımlar
8.380.893 9.753.756
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.380.893 9.753.756
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 8.380.893 9.753.756
Ticari Alacaklar
8 0 177.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 177.000
Diğer Alacaklar
9 45.983 7.334
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 44.531 6.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.452 1.109
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.721 2.185
ARA TOPLAM
38.281.398 30.591.234
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.281.398 30.591.234
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 11.009 14.044
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.009 14.044
TOPLAM VARLIKLAR
38.292.407 30.605.278
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
8 31.927 28.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 31.927 28.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 8.359 6.391
Diğer Borçlar
9 8.886 9.799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.886 9.799
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 21.868 14.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 21.868 14.980
ARA TOPLAM
71.040 59.352
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.040 59.352
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 88.564 64.745
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.564 64.745
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
159.604 124.097
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.132.803 30.481.181
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 0 -2.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 30.371 30.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-53.667 -46.185
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.667 -46.185
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -53.667 -46.185
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 879.901 3.722.857
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
15 879.901 3.722.857
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 10.767.094 1.324.620
Net Dönem Karı veya Zararı
6.509.104 8.199.518
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.132.803 30.481.181
TOPLAM KAYNAKLAR
38.292.407 30.605.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -29.508 456.279 4.466.745 206.453 25.130.340 25.130.340
Transferler
15 3.266.578 -3.060.125 -206.453 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -16.677 -16.677 -16.677
Dönem Karı (Zararı)
8.199.518 8.199.518 8.199.518
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -82.000 -82.000 -82.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.750.000 -2.750.000 -2.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -2.750.000 30.371 -46.185 3.722.857 1.324.620 8.199.518 30.481.181 30.481.181
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.750.000 30.371 -46.185 3.722.857 1.324.620 8.199.518 30.481.181 30.481.181
Transferler
15 -2.842.956 11.042.474 -8.199.518 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -7.482 -7.482 -7.482
Dönem Karı (Zararı)
6.509.104 6.509.104 6.509.104
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-1.600.000 0 -1.600.000 -1.600.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 2.750.000 2.750.000 2.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 0 30.371 -53.667 879.901 10.767.094 6.509.104 38.132.803 38.132.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.509.104 8.199.518
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.482 -16.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -7.482 -16.677
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.482 -16.677
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.501.622 8.182.841
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.501.622 8.182.841http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908727


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.483 Değişim: -2,30% Hacim : 33.742 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.483 24.02.2021 Yüksek 1.523
Açılış: 1.507
7,1770 Değişim: 1,01%
Düşük 7,0712 24.02.2021 Yüksek 7,2497
Açılış: 7,1052
8,7201 Değişim: 0,97%
Düşük 8,5921 24.02.2021 Yüksek 8,8000
Açılış: 8,6366
415,52 Değişim: 0,73%
Düşük 411,33 24.02.2021 Yüksek 417,71
Açılış: 412,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.