KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2019 - 19:02
KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 201.104.161 267.707.279
Satışların Maliyeti
16 -199.556.967 -264.791.800
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.547.194 2.915.479
BRÜT KAR (ZARAR)
1.547.194 2.915.479
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.047.340 -1.024.534
Pazarlama Giderleri
17 0 -11.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 13.265 17.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -306.666 -5.335
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
206.453 1.891.037
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
206.453 1.891.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
206.453 1.891.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
206.453 1.891.037
DÖNEM KARI (ZARARI)
206.453 1.891.037
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
206.453 1.891.037
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç /(kayıp) 19 0,01030000 0,09460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 30.371 -12.353 315.780 2.481.950 789.257 23.605.005 23.605.005
Transferler
15 48.578 48.578 740.679 -789.257 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 0 0 1.891.037 1.883.772 1.883.772
Kar Payları
15 -155.000 0 -155.000 -155.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -19.618 364.358 3.067.629 1.891.037 25.333.777 25.333.777
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 30.371 -19.618 364.358 3.067.629 1.891.037 25.333.777 25.333.777
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15 91.921 1.799.116 -1.891.037 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -9.890 0 206.453 196.563 196.563
Kar Payları
0 -400.000 -400.000 -400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -29.508 456.279 4.466.745 206.453 25.130.340 25.130.340


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.197.030 1.359.825
Dönem Karı (Zararı)
206.453 1.891.037
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
65.673 -160.015
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-18 5.832 5.987
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.949 9.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14-15 30.949 9.586
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 28.892 -175.588
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 28.892 -175.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.469.156 -371.197
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -1.865.695 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 860.500 -860.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.453 -24.353
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 19.453 -24.353
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -803 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 15.545 461
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 10.637 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-13-14 -508.793 513.195
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.197.030 1.359.825
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 4.176.836
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4.185.350
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 0 -8.514
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-400.000 -155.000
Ödenen Temettüler
-400.000 -155.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.597.030 5.381.661
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -1.597.030 5.381.661
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.668.399 2.286.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.071.369 7.668.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
206.453 1.891.037
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.890 -7.265
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.890 -7.265
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.890 -7.265
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
196.563 1.883.772
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
196.563 1.883.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.263.187 7.876.797
Finansal Yatırımlar
7 18.999.685 17.146.302
Ticari Alacaklar
0 860.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 860.500
Diğer Alacaklar
6.307 25.760
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-9 4.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.807 25.760
Peşin Ödenmiş Giderler
1.113 310
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.113 310
ARA TOPLAM
25.270.292 25.909.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.270.292 25.909.669
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 15.717 20.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 50 639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.767 21.599
TOPLAM VARLIKLAR
25.286.059 25.931.268
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
21.256 5.711
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 21.256 5.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 7.778 5.749
Diğer Borçlar
8.341 517.134
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.341 517.134
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.388 5.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 14.388 5.780
ARA TOPLAM
51.763 534.374
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.763 534.374
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
103.956 63.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 103.956 63.117
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.956 63.117
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
155.719 597.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.130.340 25.333.777
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 30.371 30.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-29.508 -19.618
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.508 -19.618
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -29.508 -19.618
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 456.279 364.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 4.466.745 3.067.629
Net Dönem Karı veya Zararı
206.453 1.891.037
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.130.340 25.333.777
TOPLAM KAYNAKLAR
25.286.059 25.931.268http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739416


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.906 Değişim: 1,36% Hacim : 5.986 Mio.TL Son veri saati : 10:47
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.906
Açılış: 1.897
13,7220 Değişim: 0,43%
Düşük 13,5361 03.12.2021 Yüksek 13,7564
Açılış: 13,6633
15,5129 Değişim: 0,03%
Düşük 15,3327 03.12.2021 Yüksek 15,5656
Açılış: 15,5088
781,67 Değişim: 0,33%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 784,23
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.