" />

KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2018 - 18:29
KAP ***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 73.255.599 80.178.919
Satışların Maliyeti
17 -72.342.929 -78.949.520
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
912.670 1.229.399
BRÜT KAR (ZARAR)
912.670 1.229.399
Genel Yönetim Giderleri
18 -243.644 -245.143
Pazarlama Giderleri
18 -11.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.098 9.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.043
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
669.081 981.943
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
669.081 981.943
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
669.081 981.943
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
669.081 981.943
DÖNEM KARI (ZARARI)
669.081 981.943
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
669.081 981.943
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- 20 0,03350000 0,04910000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 30.371 -12.353 315.780 2.481.950 789.257 23.605.005 23.605.005
Transferler
15 789.257 -789.257
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 981.943 981.943 981.943
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -12.353 315.780 3.271.207 981.943 24.586.948 24.586.948
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 30.371 -19.618 364.358 3.067.629 1.891.037 25.333.777 25.333.777
Transferler
15 1.891.037 -1.891.037
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 7.376 669.081 676.457 676.457
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 30.371 -12.242 364.358 4.958.666 669.081 26.010.234 26.010.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.737.978 3.110.059
Dönem Karı (Zararı)
669.081 981.943
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.280 37.738
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 17 1.458 1.362
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.342 176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 15 516 176
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.826
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
65.480 36.200
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 65.480 36.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.479.339 2.090.378
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.961.658 2.085.092
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
801.500 -659.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 801.500 -659.037
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.763 -2.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 24.763 -2.179
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.491 747
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.206 658.548
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 16.206 658.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 10 -57 137
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-349.602 1.471
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 13 14 -349.602 1.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.599
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.599
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.737.978 3.110.059
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -8.514
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.514
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 0 -8.514
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.737.978 3.101.545
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -1.737.978 3.101.545
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.876.797 2.286.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.138.819 5.388.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
669.081 981.943
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.376
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.376
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.376
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
676.457 981.943
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
676.457 981.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.138.819 7.876.797
Finansal Yatırımlar
7 20.042.480 17.146.302
Ticari Alacaklar
59.000 860.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 59.000 860.500
Diğer Alacaklar
997 25.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 997 25.760
Peşin Ödenmiş Giderler
10.801 310
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.801 310
ARA TOPLAM
26.252.097 25.909.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.252.097 25.909.669
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 19.649 20.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 492 639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.141 21.599
TOPLAM VARLIKLAR
26.272.238 25.931.268
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
21.917 5.711
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 21.917 5.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.692 5.749
Diğer Borçlar
167.532 517.134
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 167.532 517.134
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.606 5.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 10.606 5.780
ARA TOPLAM
205.747 534.374
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
205.747 534.374
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
56.257 63.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 56.257 63.117
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.257 63.117
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
262.004 597.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.010.234 25.333.777
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 30.371 30.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.242 -19.618
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.242 -19.618
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -12.242 -19.618
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 364.358 364.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 4.958.666 3.067.629
Net Dönem Karı veya Zararı
669.081 1.891.037
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.010.234 25.333.777
TOPLAM KAYNAKLAR
26.272.238 25.931.268http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678632


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: -0,88% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8127 Değişim: -0,11%
Düşük 32,7530 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6301 Değişim: -0,15%
Düşük 35,5839 24.07.2024 Yüksek 35,7396
Açılış: 35,6848
2.540,16 Değişim: -0,20%
Düşük 2.537,22 24.07.2024 Yüksek 2.568,74
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.