KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2023 - 18:10
KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 4.391.670 1.960.162
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.391.670 1.960.162
BRÜT KAR (ZARAR)
4.391.670 1.960.162
Genel Yönetim Giderleri
14 -4.405.131 -2.989.745
Pazarlama Giderleri
14 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 924.169 519.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -20.245 -3.942
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
890.463 -513.568
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
890.463 -513.568
Finansman Gelirleri
16 824.032 1.132.837
Finansman Giderleri
16 -104.233 -61.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.610.262 557.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.610.262 557.629
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.610.262 557.629
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.610.262 557.629
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.489.564 -1.685.284
Dönem Karı (Zararı)
1.610.262 557.629
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-522.345 -1.034.373
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 6.169 6.169
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
280.689 88.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 280.689 88.482
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-809.203 -1.129.024
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -809.203 -1.129.024
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-625.568 -233.391
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-847.258 -80.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-847.258 -80.767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.865 42.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.865 42.067
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-66.597 -46.173
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.929 -76.700
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
61.929 -76.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
105.728 25.811
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
118.765 -97.629
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
118.765 -97.629
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
462.349 -710.135
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 3.027.215 -975.149
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.192.088 -6.131.522
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-5.192.088 -6.106.846
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -24.676
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -24.676
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.309.203 4.129.024
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 3.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.500.000 3.000.000
Alınan Faiz
809.203 1.129.024
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
606.679 -3.687.782
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
606.679 -3.687.782
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 68.187 3.755.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 674.866 68.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 675.357 3.095.893
Finansal Yatırımlar
5 11.375.658 6.183.570
Ticari Alacaklar
1.052.638 210.884
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 1.021.382 205.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 31.256 5.504
Diğer Alacaklar
7 3.639 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.639 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 137.255 70.658
ARA TOPLAM
13.244.547 9.561.005
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.244.547 9.561.005
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
Maddi Duran Varlıklar
12.338 18.507
Mobilya ve Demirbaşlar
8 12.338 18.507
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.338 18.507
TOPLAM VARLIKLAR
13.256.885 9.579.512
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
99.703 37.774
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 18.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 99.703 19.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 199.810 94.082
Diğer Borçlar
201.606 82.841
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 146.450 70.991
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 55.156 11.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 206.650 99.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
206.650 99.492
ARA TOPLAM
707.769 314.189
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
707.769 314.189
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
623.217 273.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 623.217 273.957
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
623.217 273.957
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.330.986 588.146
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.925.899 8.991.366
Ödenmiş Sermaye
12 15.500.000 14.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -324.170 -148.441
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -324.170 -148.441
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -324.170 -148.441
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.089 15.089
Yasal Yedekler
12 15.089 15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.875.282 -5.432.911
Net Dönem Karı veya Zararı
1.610.262 557.629
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.925.899 8.991.366
TOPLAM KAYNAKLAR
13.256.885 9.579.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 -164.812 15.089 -4.486.679 -946.232 5.417.366 5.417.366
Transferler
-946.232 946.232
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.371 557.629 574.000 574.000
Dönem Karı (Zararı)
16.371 557.629 557.629 557.629
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 16.371 16.371
Sermaye Arttırımı
3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14.000.000 -148.441 15.089 -5.432.911 557.629 8.991.366 8.991.366
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.000.000 -148.441 15.089 -5.432.911 557.629 8.991.366 8.991.366
Transferler
557.629 -557.629
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-175.729 1.610.262 1.434.533 1.434.533
Dönem Karı (Zararı)
1.610.262 1.610.262 1.610.262
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-175.729 -175.729 -175.729
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15.500.000 -324.170 15.089 -4.875.282 1.610.262 11.925.899 11.925.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.610.262 557.629
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-175.729 16.371
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-175.729 16.371
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-175.729 16.371
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.434.533 574.000
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.434.533 574.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121774


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.051 Değişim: -0,45% Hacim : 72.992 Mio.TL Son veri saati : 17:39
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,9214 Değişim: 0,02%
Düşük 28,8018 05.12.2023 Yüksek 28,9495
Açılış: 28,9143
31,2813 Değişim: -0,21%
Düşük 31,2531 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.882,91 Değişim: -0,09%
Düşük 1.880,26 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.