KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 18:22
KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 894.655 586.162 483.531 294.893
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
894.655 586.162 483.531 294.893
BRÜT KAR (ZARAR)
894.655 586.162 483.531 294.893
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.464.011 -1.271.096 -697.797 -673.331
Pazarlama Giderleri
14 0 -108 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 517.979 93 517.169 10
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -3.459 -1.300 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-54.836 -686.249 302.903 -378.428
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-54.836 -686.249 302.903 -378.428
Finansman Gelirleri
16 534.524 224.186 296.151 98.998
Finansman Giderleri
16 -15.149 -10.214 -7.857 -5.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
464.539 -472.277 591.197 -284.537
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
464.539 -472.277 591.197 -284.537
DÖNEM KARI (ZARARI)
464.539 -472.277 591.197 -284.537
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
464.539 -472.277 591.197 -284.537
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.839.328 725.502
Dönem Karı (Zararı)
464.539 -472.277
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-488.850 -162.318
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 3.085 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.717 25.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 42.717 25.087
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-531.248 -215.178
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -531.248 -215.178
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-3.404 27.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-185.627 324.372
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.712 2.235
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.712 2.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-332 -200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-332 -200
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-46.025 -26.982
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.111 45.601
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 18.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.111 27.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-178 2.941
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.269 300.777
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-76.117 301.260
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.848 -483
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-209.938 -310.223
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 2.049.266 1.035.725
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.676 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.676
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.676
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
531.248 215.178
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 0
Alınan Faiz
531.248 215.178
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.345.900 940.680
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.345.900 940.680
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.755.969 3.471.044
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.101.869 4.411.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.105.160 5.808.526
Finansal Yatırımlar
5 80.128 76.724
Ticari Alacaklar
159.325 124.613
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 159.325 124.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 47.823 47.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 47.823 47.491
Peşin Ödenmiş Giderler
11 70.509 24.485
ARA TOPLAM
6.462.945 6.081.839
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.462.945 6.081.839
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
80 80
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 80 80
Maddi Duran Varlıklar
21.592 0
Mobilya ve Demirbaşlar
8 21.592 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.672 80
TOPLAM VARLIKLAR
6.484.617 6.081.919
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
84.363 114.474
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 18.333 18.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 66.030 96.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 68.092 68.271
Diğer Borçlar
106.202 180.470
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 97.214 173.331
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 8.988 7.139
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 97.825 107.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
97.825 107.662
ARA TOPLAM
356.482 470.877
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
356.482 470.877
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
235.152 193.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 235.152 193.676
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235.152 193.676
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
591.634 664.553
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.892.983 5.417.366
Ödenmiş Sermaye
12 11.000.000 11.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -153.734 -164.812
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -153.734 -164.812
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -153.734 -164.812
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.089 15.089
Yasal Yedekler
13 15.089 15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-5.432.911 -4.486.679
Net Dönem Karı veya Zararı
464.539 -946.232
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.892.983 5.417.366
TOPLAM KAYNAKLAR
6.484.617 6.081.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 -172.628 15.089 -3.729.611 -757.068 4.355.782 4.355.782
Transferler
-757.068 757.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -472.277 -472.277 -472.277
Dönem Karı (Zararı)
-472.277 -472.277 -472.277
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 -172.628 15.089 -4.486.679 -472.277 3.883.505 3.883.505
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 -164.812 15.089 -4.486.679 -946.232 5.417.366 5.417.366
Transferler
-946.232 946.232
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.078 464.539 475.617 475.617
Dönem Karı (Zararı)
464.539 464.539 464.539
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.078 11.078 11.078
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 -153.734 15.089 -5.432.911 464.539 5.892.983 5.892.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
464.539 -472.277 591.197 -284.537
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.078 0 -345 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
10 11.078 0 -345
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.078 0 -345 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
475.617 -472.277 590.852 -284.537
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
475.617 -472.277 590.852 -284.537http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958058


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -0,05% Hacim : 7.253 Mio.TL Son veri saati : 15:08
Düşük 1.389 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6533 Değişim: -0,13%
Düşük 8,6072 21.09.2021 Yüksek 8,6741
Açılış: 8,6647
10,1605 Değişim: 0,00%
Düşük 10,1034 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
491,51 Değişim: -0,02%
Düşük 487,50 21.09.2021 Yüksek 492,91
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.