KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 19:33
KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 411.124 291.269
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
411.124 291.269
BRÜT KAR (ZARAR)
411.124 291.269
Genel Yönetim Giderleri
14 -757.382 -597.765
Pazarlama Giderleri
14 0 -108
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 810 83
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -3.459 -1.300
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-348.907 -307.821
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-348.907 -307.821
Finansman Gelirleri
16 238.373 125.188
Finansman Giderleri
16 -29.167 -5.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-139.701 -187.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-139.701 -187.740
DÖNEM KARI (ZARARI)
-139.701 -187.740
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-139.701 -187.740
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.393.639 762.233
Dönem Karı (Zararı)
-139.701 -187.740
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-678.472 -68.346
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.542 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
71.076 16.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 71.076 16.860
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-238.373 -116.180
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -238.373 -116.180
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-512.717 30.974
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
161.993 -17.338
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.989 4.665
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-80.989 -8.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 13.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-332 -200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-332 -200
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-88.918 -80.224
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.297 43.786
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 18.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.297 25.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.249 -2.428
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
348.778 17.063
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
346.942 18.570
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.836 -1.507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-656.180 -273.424
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 2.049.819 1.035.657
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.676 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.676
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.676
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
238.373 116.180
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 0
Alınan Faiz
238.373 116.180
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.607.336 878.413
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.607.336 878.413
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.755.969 3.471.044
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.363.305 4.349.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.366.043 5.808.526
Finansal Yatırımlar
5 589.441 76.724
Ticari Alacaklar
205.602 124.613
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 205.602 124.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 47.823 47.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 47.823 47.491
Peşin Ödenmiş Giderler
11 113.403 24.485
ARA TOPLAM
6.322.312 6.081.839
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.322.312 6.081.839
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
80 80
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 80 80
Maddi Duran Varlıklar
23.134 0
Mobilya ve Demirbaşlar
8 23.134 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.214 80
TOPLAM VARLIKLAR
6.345.526 6.081.919
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
105.177 114.474
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 18.333 18.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 86.844 96.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 61.022 68.271
Diğer Borçlar
529.248 180.470
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 520.273 173.331
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 8.975 7.139
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 121.392 107.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
121.392 107.662
ARA TOPLAM
816.839 470.877
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
816.839 470.877
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
226.556 193.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 226.556 193.676
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
226.556 193.676
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.043.395 664.553
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.302.131 5.417.366
Ödenmiş Sermaye
12 11.000.000 11.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -140.346 -164.812
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -140.346 -164.812
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -140.346 -164.812
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.089 15.089
Yasal Yedekler
13 15.089 15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-5.432.911 -4.486.679
Net Dönem Karı veya Zararı
-139.701 -946.232
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.302.131 5.417.366
TOPLAM KAYNAKLAR
6.345.526 6.081.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 -172.628 15.089 -3.729.611 -757.068 4.355.782 4.355.782
Transferler
-757.068 757.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -187.740 -187.740 -187.740
Dönem Karı (Zararı)
-187.740 -187.740 -187.740
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 -172.628 15.089 -4.486.679 -187.740 4.168.042 4.168.042
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 -164.812 15.089 -4.486.679 -946.232 5.417.366 5.417.366
Transferler
-946.232 946.232
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.466 -139.701 -115.235 -115.235
Dönem Karı (Zararı)
-139.701 -139.701 -139.701
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24.466 24.466 24.466
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 -140.346 15.089 -5.432.911 -139.701 5.302.131 5.302.131


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-139.701 -187.740
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24.466 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
10 24.466 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.466 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-115.235 -187.740
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-115.235 -187.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932692


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.415 Değişim: -0,07% Hacim : 10.129 Mio.TL Son veri saati : 14:55
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.424
Açılış: 1.420
8,3461 Değişim: 0,26%
Düşük 8,2980 05.05.2021 Yüksek 8,3728
Açılış: 8,3244
10,0270 Değişim: 0,16%
Düşük 9,9739 05.05.2021 Yüksek 10,0673
Açılış: 10,0108
477,62 Değişim: 0,34%
Düşük 474,44 05.05.2021 Yüksek 478,58
Açılış: 475,99
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.