KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.02.2021 - 19:23
KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.250.341 875.641
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.250.341 875.641
BRÜT KAR (ZARAR)
1.250.341 875.641
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.683.180 -2.430.303
Pazarlama Giderleri
15 -108 -2.936
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.056 4.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.018 -1.281
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.432.909 -1.554.793
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.432.909 -1.554.793
Finansman Gelirleri
17 512.823 815.636
Finansman Giderleri
17 -26.146 -17.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-946.232 -757.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-946.232 -757.068
DÖNEM KARI (ZARARI)
-946.232 -757.068
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-946.232 -757.068
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.218.463 -2.594.841
Dönem Karı (Zararı)
-946.232 -757.068
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-401.581 -746.008
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 0 13.431
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
75.851 60.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 75.851 60.526
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-503.388 -815.172
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -503.388 -815.172
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
25.956 -4.793
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
145.149 -57.186
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.455 -49.768
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.843 -49.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.388 -496
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.838 -42.138
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.838 -42.138
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.747 -11.916
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.579 12.841
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.333 -18.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.246 31.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16.239 -8.846
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
97.371 42.641
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
97.565 39.495
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-194 3.146
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.202.664 -1.560.262
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -1.015.799 -1.034.579
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 42.405
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 42.405
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 42.405
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.503.388 2.815.172
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000.000 2.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 2.000.000 2.000.000
Alınan Faiz
503.388 815.172
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
284.925 262.736
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
284.925 262.736
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.471.044 3.208.308
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.755.969 3.471.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.808.526 4.507.802
Finansal Yatırımlar
5 76.724 102.680
Ticari Alacaklar
124.613 114.158
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 124.613 100.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 13.388
Diğer Alacaklar
7 47.491 43.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 47.491 43.653
Peşin Ödenmiş Giderler
12 24.485 21.738
ARA TOPLAM
6.081.839 4.790.031
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.081.839 4.790.031
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
80 80
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 80 80
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80 80
TOPLAM VARLIKLAR
6.081.919 4.790.111
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
114.474 65.895
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 18.333 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 96.141 65.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 68.271 52.032
Diğer Borçlar
180.470 83.099
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 173.331 75.766
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 7.139 7.333
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 107.662 84.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
107.662 84.037
ARA TOPLAM
470.877 285.063
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
470.877 285.063
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
193.676 149.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 193.676 149.266
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
193.676 149.266
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
664.553 434.329
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.417.366 4.355.782
Ödenmiş Sermaye
13 11.000.000 9.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -164.812 -172.628
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -164.812 -172.628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -164.812 -172.628
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.089 15.089
Yasal Yedekler
13 15.089 15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.486.679 -3.729.611
Net Dönem Karı veya Zararı
-946.232 -757.068
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.417.366 4.355.782
TOPLAM KAYNAKLAR
6.081.919 4.790.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -168.222 15.089 -2.483.572 -1.246.039 3.117.256 3.117.256
Transferler
-1.246.039 1.246.039
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.406 -757.068 -761.474 -761.474
Dönem Karı (Zararı)
-757.068 -757.068 -757.068
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.406 -4.406 -4.406
Sermaye Arttırımı
13 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 -172.628 15.089 -3.729.611 -757.068 4.355.782 4.355.782
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 -172.628 15.089 -3.729.611 -757.068 4.355.782 4.355.782
Transferler
757.068 757.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.816 -946.232 -938.416 -938.416
Dönem Karı (Zararı)
-946.232 -946.232 -946.232
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.816 7.816 7.816
Sermaye Arttırımı
13 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 -164.812 15.089 -4.486.679 -946.232 5.417.366 5.417.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-946.232 -757.068
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.816 -4.406
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
9 7.816 -4.406
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.816 -4.406
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-938.416 -761.474
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-938.416 -761.474http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910189


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.981 Değişim: 2,78% Hacim : 42.071 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.943 07.12.2021 Yüksek 1.984
Açılış: 1.945
13,5355 Değişim: -1,90%
Düşük 13,4378 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,2292 Değişim: -2,25%
Düşük 15,1339 07.12.2021 Yüksek 15,6429
Açılış: 15,5798
772,98 Değişim: -2,06%
Düşük 770,22 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.